Archive for the ‘xhr’ Category

Ewolucja wywołań asynchronicznych w JS   Leave a comment

Ciekawie przedstawiona ewolucja i uproszczenie wywołań asynchronicznych w przeglądarkach przy pomocy JS – JavaScript goes to Asynchronous city. Od typowej obsługi callback do promises. Podstawy przetwarzania asynchronicznego – https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh191443.aspx. Przyszłe wsparcie dla ECMAScript 5/6/7 – http://kangax.github.io/compat-table/es6/ – coś podobnego do strony ‘can I use’

Mapa rozwoju wsparcie najnowszych propozycji kierunków rozwoju JS w przeglądarce EDGE – https://dev.modern.ie/platform/status/javascript/

Posted 6 października 2015 by marekwmsdn in AJAX, Edge, JavaScript, xhr