Archive for the ‘XADES’ Category

Dla mnie bomba   Leave a comment

Super portal na temat deweloperski (niestety po rosyjsku, ale jeszcze trochę pamiętam) – Блоги / Хабрахабр – tam jest artykuł o obiektach 2D i ich interakcji – Обработка 2D столкновений с использованием LibCanvas / Canvas / Хабрахабр, o knockout też tam jest –Knockout, практический опыт использования / JavaScript / Хабрахабр i o interakcji Java/JS – Получаем данные из Javascript через функции Java / JavaScript / Хабрахабр

Historia JS oczami jego twórcy – http://brendaneich.com/2008/04/popularity/

Tutorial do knockout.js – http://blog.stevensanderson.com/2010/07/05/introducing-knockout-a-ui-library-for-javascript/

O co walczy Mozilla? Nie o wejscie na rynek aplikacji w przeglądarce (B2G) – już Google tam wtargnął poprzez OS Chrome i Androida i głosi ewangelię “browser based OS”– ale o rację bytu. Dzieje się tak dlatego, że Google przestaje wspierać Firefoxa. Na ten temat jest doskonały artykuł w serwisie betanews “Mozilla boots to promises with browser OS proposal”, chociaż z lekkim skrzywieniem autora w kierunku wszchmożności i nieomylności firmy Google (autorem jak nietrudno zgadnąć jest Wilcox). Tak nawiasem mówiąc Apple ma inny punkt widzenia – aplikacje na stosie OS.

Kurs C# – http://www.vijaymukhi.com/documents/books/csbasics/chap3.htm

Mój ulubiony autor na temat WCF:

 1. http://kashyapas.com/dotnet/performing-crud-on-odata-using-curl/
 2. http://kashyapas.com/dotnet/self-hosted-wcf-rest-service-template-for-vc-express/ (ma też wersję na WWD)

XADES w PHP? To możliwe – http://es.sourceforge.jp/projects/sfnet_xades-php/

Rewelacja jQuery odkrywa swoją mapę drogową rozwoju – http://jquerymobile.com/gbs/ oraz tworzenia aplikacji mobilnych przy pomocy Webmatrix i jQ Mobile – http://geekswithblogs.net/mbridge/archive/2011/07/25/webmatrix-hosting–how-to-build-mobile-apps-with-webmatrix.aspx

Posted 26 lipca 2011 by marekwmsdn in C#, JavaScript, jQuery, Mobile, PHP, XADES

Podpisy   Leave a comment

 1. Projekt XADES w technologii MS na codeplex – http://xadesnet.codeplex.com/
 2. Podobne ale w technologii Java – http://download.oracle.com/javase/1.4.2/docs/guide/security/CryptoSpec.html z przykładami (parsowanie PKCS#7 – http://download.oracle.com/javase/1.4.2/docs/guide/security/CryptoSpec.html#ParseCert)
 3. Zasoby kryptograficzne w wydaniu MS – http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa380256%28v=vs.85%29.aspx
 4. Bezpłatny serwis do składania podpisu pod PDF – http://www.globalsign.com/pdf-signing-tool/:
  1. podpis dokumentów PDF – http://www.globalsign.com/resources/datasheet-cds.pdf
  2. DOC – Learn more about Digital Signatures
  3. Trial –owy certyfikat – http://www.globalsign.com/document-security-compliance/adobe-cds/buy-adobe-cds/free-adobe-cds-demo.html
  4. http://www.labnol.org/software/sign-pdf-documents/9333/
  5. http://help.adobe.com/en_US/Acrobat/9.0/Standard/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7d48.w.html
  6. Link do YT na hasło “pdf signing”
 5. Podpis wg. Adobe dla wersji:
  1. 8 – http://help.adobe.com/en_US/Reader/8.0/help.html?content=WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7d48.html
  2. 9 – dla Readera “
  3. Sign a PDF

   When you sign a PDF, you assure the sender that the PDF reached its intended recipient. In Reader, only PDFs with Reader Usage Rights enabled can be signed. (In Acrobat, Advanced > Extend Features In Adobe Reader.)

   1. Click the Sign button Signature button in the Signature Panel, or choose Document > Sign > Sign Document.
   2. Follow the instructions to create a place for the signature, and then complete the Sign Document dialog box.
 6. Przykłady z biblioteki iText – http://itextpdf.sourceforge.net/howtosign.html#howtosign
 7. On-line –> http://www.makeuseof.com/tag/electronically-sign-pdf-documents-free-adobe-esignatures/
 8. Nieoceniony stackoverflow – http://stackoverflow.com/questions/378247/how-to-digitally-sign-pdf-files i tam http://www.codeproject.com/KB/files/Esignature.aspx
 9. Można się pokusić na rozwiązanie w PHP – http://www.web-development-blog.com/archives/create-pdf-documents-online-with-tcpdf/ (przykład skladania podpisu – http://www.tcpdf.org/examples/example_052.phps)
 10. Podobne rzeczy (i inne cuda) można robić w PowerShellu – http://stackoverflow.com/questions/3725389/how-to-sign-digitally-with-sha-2-in-powershell-not-openssl. To jest do osiągnięcia dzięki rozszerzenim – http://pscx.codeplex.com/documentation. Nic dziwnego, że znalazło się to na liście Hanselmana – http://www.hanselman.com/blog/ScottHanselmans2009UltimateDeveloperAndPowerUsersToolListForWindows.aspx
 11. Jeszcze jedna biblioteka w javie – PDFBox i problem – http://stackoverflow.com/questions/6197852/pdfboxbouncy-castle-signing-pdf. Jest jej reimplementacja w .NET poprzez IKVM – http://pdfbox.apache.org/userguide/dot_net.html
 12. Można poprzez applet w javie – http://stackoverflow.com/questions/4750137/sign-java-applet-step-by-step

Posted 17 lipca 2011 by marekwmsdn in Kryptografia, PDF, Podpis, XADES

Linki z lenovo – czwartek   Leave a comment

 1. Podpisywanie i tworzenie PDF – http://stackoverflow.com/questions/745779/generate-pdf-with-digital-signature  – jest b. wiele bibliotek i duży wybór.
 2. Tamże ciekawy wpis – http://stackoverflow.com/questions/3428344/xml-digital-signature-in-net. Są dwie główne biblioteki: dla javy to “signature applet created by the Jaume I University (CryptoApplet), that you can find at projectestic.uji.es/pr/cryptoapplet” i dla .NET to “a new project I’m involved in (XAdES .NET Project), that you can find at xadesnet.codeplex.com”. Inne linki dla javy (na bazie http://stackoverflow.com/questions/3054106/digital-signature-integration-with-software-written-in-java):
  1. http://java.sun.com/developer/technicalArticles/xml/dig_signatures/
  2. http://www.ibm.com/developerworks/lotus/library/forms-digital/
 3. Weryfikacja podpisu w krzyżowych śśrodowiskach – http://stackoverflow.com/questions/4203652/problems-checking-net-signature-in-java i http://stackoverflow.com/questions/1601560/java-and-net-interop-on-rsa-signatures
 4. MS na rzecz środowisk open source – technologia REST:
  1. http://blog.noelios.com/2009/02/20/microsoft-selects-restlet-to-show-rest-interoperability/
  2. http://www.restlet.org/community/
 5. Też ze stackoverflow:
  1. http://stackoverflow.com/questions/4666970/signing-soap-messages-using-x-509-certificate-from-wcf-service-to-java-webservice
  2. http://stackoverflow.com/questions/4379786/calling-a-secured-web-service-in-java
  3. Wykorzystanie certyfikatów do walidacji tożsamości – http://stackoverflow.com/questions/2276594/how-to-configure-a-wcf-service-to-only-accept-a-single-client-identified-by-a-x50

E-faktura i podpis   Leave a comment

Dane ze stycznia 2008 – TP SA wdrożyła wystawianie faktur klientom detalicznym (są jeszcze inni klienci – duże firmy). Doręczenie odbywa się e-mailem jako PDF + zewnętrzny plik do weryfikacji. Podpis w formacie XAdES-BES. Wdraża to itBCG. Testowe pliki z podpisem elektronicznym wraz z tabelą zestawień.

Podpis PDF – “Jest kilka wyjątków. Monitory Polskie są publikowane w postaci dokumentów PDF podpisanych elektronicznie, zarówno podpisem zewnętrznym (wymóg prawa) jak i osadzonym w dokumencie (wymóg zdrowego rozsądku)” – cytat od P. Krawczyka

Posted 10 marca 2011 by marekwmsdn in Podpis, XADES

Ważne rzeczy dla rozwoju   Leave a comment

Jedną z poważnych wad JS jest brak standardowego mechanizmu źródła danych i związania tego źródła z elementami na stronie HTML (tzw. data binding). W innych środowiskach jest wiele zaawansowanych mechanizmów tego typu np. OData. Próbą naprawienia tego braku jest projekt datatables.  Mamy tutaj nie tylko rozwiązany problem źródła danych ale też i wizualizacji w postaci tabeli z paginacją (oraz rozwiazanie dostarczania danych po stronie serwera). Biblioteka jest dojrzała i opiera się o jQuery.

Z ciekawej prezentacji możliwości jQuery z poratlu http://www.wdvl.com/:

 1. Ciekawy menedżer układów na stronie zainspirowany EXT JS – UI.Layout
 2. ToolTips – http://jquery.bassistance.de/tooltip/demo/
 3. Stronicowanie – http://www.geckonewmedia.com/blog/2009/8/20/simplepager—jquery-paging-plugin—updated
 4. http://bassistance.de/jquery-plugins/jquery-plugin-accordion/

Masz aplikację w Pythonie? Możesz ją skompilować do exe przy pomocy Py2exe lub cx_freeze. Lub napisać aplikację GUI przy pomocy PythonCard.

Ku pamięci, jak osiągnąć więcej mniejszym wysiłkiem (Coaching Series: Accomplishing More By Doing Less) na YT z serii http://www.youtube.com/user/GoogleTechTalks

Wielkopomne dzieła MS:

 1. .NET Web Services Security” autorstwa Juval Lowy
 2. Securely with XML Signatures and Encryption”
 3. Jeszcze jedna składnica e-book-ów: netbks.info oraz www.wowebook.com lub congloi.info
 4. Retrieving HTTP content in .NET” (inna strona Ricka S – http://americanparanoia.com/) + jego blog
 5. Przyczynek do programowania w C# od Yahoo (stosuje REST)
 6. Wzorce dla Ajax-a – http://ajaxpatterns.org/Ajax_Frameworks
 7. Explore Rich Client Scripting with jQuery
 8. Paul Morozowski – http://www.rcs-solutions.com/blog/CategoryView,category,WCF.aspx

Rozwój duchowy:

 1. http://sanctus.org/lectionary.html
 2. http://higherthings.org/ – tamże jest też radio
 3. http://www.dragosroua.com/how-to-defrag-your-mind-in-5-easy-steps/

Coś dla dzieci – portal – http://www.bestprogrammertools.info/everything.html

Nowa biblioteka do podpisów   Leave a comment

Pojawiła się nowa bibliotek j4sign – dla twórców w języku Java.  Służy do obsługi żetonów w formacie PKCS#11. Problem jest w tym, że standard ten wymyślony przez RSA opisuje API w języku C/C++ i aby się do nich dostać z poziomu języka Java należy posłużyć się wrapperem JNI. Najbardziej popularnym jest http://jce.iaik.tugraz.at/products/14_PKCS11_Wrapper/index.php, zachecające jest to, że udostępniany jest on na zasadzie Apache.  Wrappery te są dostarczane jako rozszerzenia w technologii java (http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/guide/plugin/developer_guide/extensions.html).  Wykorzystano także inne dostępne technologie:

 1. implementacja PKCS#11 – OpenSC oraz
 2. oprogramowanie http://smartsign.sourceforge.net/ (platforma tylko Linux) a także
 3. projekt http://opensignature.sourceforge.net/

Posted 21 lutego 2010 by marekwmsdn in XADES

Podpis w nowym MS Office 2010   Leave a comment

W wersji beta nowego pakietu biurowego MS jest zaimplementowany podpis elektroniczny w formacie XAdSign. Powód – zalecenia EU “By implementing XAdES, Office complies with the European Union Advanced Electronic Signature Criteria in Directive 1999/93/EC as well as a new Brazilian government directive which defines XAdES as the accepted standard for digital signing in Brazil”.  Chodzi o problem czasu i zapewnienie weryfikalności podpisu dla którego certyfikat wygasł (zwykle to dwa lata). Odmiana formatu XAdSin (wersja z –T) pozwala przechować datę podpisu, dzięki czemu można sprawdzić czy w tym czasie certyfikat był ważny. Ale do tego trzeba dodać odpowiedni serwer czasu zgodny z RFC 3161 (do stawiania znaczników czasu). Można iść jeszcze dalej – w odmianie XAdSign-X-L oprócz znacznika czasu podpisania dokumentu jest również informacja o certyfikatach pośrednich i listach odwołań

Posted 21 lutego 2010 by marekwmsdn in XADES