Archive for the ‘WS’ Category

Z betanews oraz inne różności   Leave a comment

Ekspert do badanie czy dana aplikacja robi to co powinna i nic więcej – http://betanews.com/2015/01/19/identifying-malware-with-pestudio/

MS zachęca do instalownia Windows 10 nawet z poziomu Windows 8 – Permalink to How to upgrade from Windows 7 or 8 to Windows 10 via Windows Update

Free partition Tools – Permalink to MiniTool Partition Wizard Free 9 simplifies OS migration, adds Storage Spaces suppo

Windows 10 będzie za darmo jako upgrade do WIndows >=7, pozwoli to na odcięcie się od starych wersji i ich wspierania. Będzie Windows jako serwis. http://www.eweek.com/pc-hardware/microsoft-says-windows-10-will-be-the-last-os-upgrade-youll-ever-need.html

Ostatnia wersja Windows 10 to gwóźdź do trumny dla Linux’a – http://betanews.com/2015/01/25/windows-10-is-the-final-nail-in-the-coffin-for-the-linux-desktop/

Stwórz “gwizdek” z własnym oprogramowaniem – http://betanews.com/2015/01/26/build-the-perfect-portable-toolkit-with-symenu/

Ciekawostka – tworzenie formularzy o zmiennej geometrii – https://msdn.microsoft.com/en-us/library/w4yc3e8c(v=vs.110).aspx – Walkthrough: Arranging Controls on Windows Forms Using a TableLayoutPanel

Ważny temat – wiązanie danych – https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.control.databindings(v=vs.110).aspx

Dodatki medytacyjne na telefon – http://www.techrepublic.com/pictures/10-meditation-apps-to-help-you-stay-mindful-and-focused/10/

Lista narzędzi znanego evangelisty Microsoft Hanselman – http://www.hanselman.com/blog/ScottHanselmans2014UltimateDeveloperAndPowerUsersToolListForWindows.aspx

Jak wygląda cykl życiowy formularza Windows w .NET? Są różne opinie. Jedna oficjalna z Microsoft – Bardziej miarodajny opis: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/86faxx0d(v=vs.110).aspx, druga popularno-naukowa – http://codebetter.com/paullaudeman/2005/04/17/windows-forms-basic-events-in-the-lifecycle-of-forms-and-controls

Fajna strona tutorialowa np. o:

Testy WS – http://storm.codeplex.com/, inny dodatek – CodeMaid – do porządkowania kodu, działa nawet w VS 2008!

Posted 26 stycznia 2015 by marekwmsdn in GUI, Mobile Apps, Tutoriale, Utilities, Windows, WinForm, WS

WS w PHP i nie tylko…   Leave a comment

 1. WS SOAP bzuej na RPC który jest binarny, SOAP zaś tekstowy.
 2. Prosty przykład w PHP NuSOAP – http://www.codeproject.com/Articles/140189/PHP-NuSOAP-Tutorial.
 3. W natywnej implementacji WS można do SOAP-a włączyć całą klasę i tu  tkwi przewaga natywnego rozwiązania, inna przewaga to możliwość cache-owania WSDL.
 4. MS kompletnie przebudował w 4.5 sprawę obsługi WS – http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.services.protocols.httpsimpleclientprotocol(v=vs.110).aspx
 5. Kompletny przewodnik po tworzeniu WS od ZENDA w PHP – http://devzone.zend.com/25/php-soap-extension/
 6. Testowe przykłady WS w różnych odmianach – http://www.xmethods.com/ve2/index.po
 7. Zbiór artykułów z CodeProject:
  1. “Authenticate .NET Web Service with Custom SOAP Header” – przykładem do zrobienia
  2. “Web Service Authentication”
  3. “Developing SOAP Web Services with PHP/C#”
  4. SOAP Panda – testowanie WS – aplikacja do uruchomienia testów
  5. Perełka – lista darmowych książek informatycznych – List of freely available programming books

Posted 20 marca 2014 by marekwmsdn in Autentykacja, free books, MS, PHP, SOAP, WS

REST zalecenia   Leave a comment

REST jest modny, SOAP też, ale REST jest nowinką. Oto lista zalecanych kroków prowadzących do doskonałej usługi REST (na podstawie http://www.techrepublic.com/blog/10things/10-things-you-should-do-to-write-effective-restful-web-services/3148):

 1. REST jest koncepcją a nie standardem
 2. REST korzysta z innych standardów: OAUTTH, JSON/XML, HTTP, URI
 3. SOAP ma WSDL, REST MUSI mieć gruntowny opis w postaci kompletnej dokumentacji
 4. W wymianie danych należy korzystać z JSON (większość klientów ma biblioteki do obsługi tego formatu)
 5. Udostępnij też XML do tego wykorzystaj nagłówek Accepts w HTTP
 6. Stosuj rozważnie czasowniki występujące w usłudze typu GET/POST
 7. Rozumnie stosuj przekierowania w URI np. http://www.example.com/service/entityname/76, gdzie encją jest ‘entity’ a ‘76’ jest kluczem
 8. Stosuj wersjonowanie (zmianę w URI), dzięki temu łatwiej klientom rozeznać się w dostępnej funkcjonalności serwisu
 9. Bądź w kontakcie z klientem, informuj o zmianach
 10. Udostępniaj kod klienta dla różnych języków (min. to Java, .NET, JS, Ruby, Python)

Posted 15 Maj 2013 by marekwmsdn in REST, WS

Zabezpieczenie REST (w wydaniu JS2EE)   Leave a comment

Nawiązując do artykuły z SDN Oracle – http://developers.sun.com/identity/reference/techart/restwebservices.html – “Securing REST Web Services with OAuth” (Malla Simhachalam, with contributions from Rick Palkovic, August 2009) można zauważyć potrzebą zabezpieczenia protokołu REST. Najpopularniejsze rozwiązania to zabezpieczenie na poziomie transportowym (Transport-level Security tzw. TLS/SSL) ale wymaga on podania konta/hasła użytkownika lub innej delegacji jego tożsamości. Nie jest to bezpieczne, ponieważ użytkownik odkrywa serwisowy swoje poświadczenia. Dlatego stosuje się otwarty protokół OAuth (OAuth website) i pozwala użytkownikowi (service consumer) na bezpieczny (sprawdzany przez stronę trzecią) dostęp do serwera (service provider) bez konieczności ujawniania swoich poświadczeń.  A tak realnie to wykorzystywane są dwie biblioteki:

 • Project Jersey (implementacja specyfikacji JAX-RS (JSR 311 API) for REST web services) wraz z rozszerzeniami OAuth,
 • OpenSSO – implementacja SUN tzw. identity access management for the enterprise

To wszystko “chodzi” na serwerze aplikacyjnym Glassfish i bazie Derby (ta służy do przechowywania żetonów identyfikacyjnych)

REST-Based Web Service Deployment Architecture

Źródło: http://developers.sun.com/identity/reference/techart/restwebservices.html

Posted 9 Maj 2012 by marekwmsdn in Java, REST, WCF, WS

Tworzenie serwisów   Leave a comment

Ładna strona opisująca tworzenie serwisów WCF z punktu widzenia wymienialności międzyplatformowej – http://www.kevingao.net/wcf-java-interop.

Posted 20 lutego 2012 by marekwmsdn in C#, Java, WCF, WS

Obsługa HTTP/HTTPS w PHP   Leave a comment

Traktowanie serwera PHP w nietypowy sposób do obsługi komunikacji z innym serwerem. Jak to zrobić? Od razu nasuwają się następujące rozwiązania:

 1. skorzystanie z cURL – dokumentacja
 2. wykorzystanie wrappera do HTTP – świetny blog – http://wezfurlong.org/blog/2006/nov/http-post-from-php-without-curl/ – tam sie dowiedziałem, że dopiero ustawienie ‘ignore_errors’ pozwala na dostanie się do ładunku zwróconego w przypadku błędów po drugiej stronie. Przy okazji można wykorzystać tu http://pl.php.net/http_build_query
 3. zaprzęgnięcie do tego usług webowych –WSO2

Posted 11 kwietnia 2011 by marekwmsdn in HTTP, PHP, WS