Archive for the ‘Unity’ Category

Rozwój własny–podbudowanie swojej kariery   Leave a comment

Dla lubiących tworzyć gry – http://darkgenesis.zenithmoon.com/all-hail-the-old-and-the-newthe-monogame-content-builder-tool/ – szczególnie Unity i MonoGame

Nieograniczone możliwości jakie daje studiowanie na MVA – http://weblogs.asp.net/lduveau/my-microsoft-virtual-academy-learning-plan-for-the-holidays

Kolejna witryna z ‘darmowymi’ książkami – http://www.it-ebooks.info/book/3059/

Posted 23 grudnia 2014 by marekwmsdn in free books, Mono, Unity