Archive for the ‘iText’ Category

Odpryski na temat podpisywania PDF   Leave a comment

Informacje z forum na temat wykorzystania iTEXT w praktyce (jak widać, same problemy):

  1. http://itext-general.2136553.n4.nabble.com/HASH-SMARTCARD-and-PKCS-7-detached-td3047252.html
  2. Wiele odpowiedzi może dać to –http://www.itextpdf.com/book/
  3. Serwerowe podpisywanie (masowe) – http://sourceforge.net/projects/sirius-sign/files/latest/download
  4. Odebranie po stronie Java podpisanego dokumentu – http://bozhobg.wordpress.com/2009/07/02/how-to-obtain-signers-details-from-a-javascript-signed-data/
  5. Podpisanie dokumentu w przeglądarce po stronie klienta – http://bozhobg.wordpress.com/2009/04/16/how-to-create-a-digital-signing-solution-with-only-javascript/

Posted 20 lutego 2012 by marekwmsdn in iText, PDF

Ciekawe linki   Leave a comment

Świetny kurs JS – http://jqfundamentals.com/book/index.html, a informacja pochodzi ze strony – http://citizen428.net/blog/2010/08/12/30-free-programming-ebooks/. Praca z PDF-ami. Zapełnienie formularza przygotowanego w PDF-ie poprzez program – http://www.codeproject.com/Articles/23105/Programmatically-Complete-PDF-Form-Fields-using-Vi. Uproszczone wprowadzenie do szyfrowania w .NET – http://www.codeproject.com/Articles/10154/NET-Encryption-Simplified.

Ciekawy artykuł na temat parsowania formatu PDF – http://www.codeproject.com/Articles/12445/Converting-PDF-to-Text-in-C.  Autor przucił bibliotekę itext na rzecz PDFBox. (piękny link z muzyką – http://pdfbox.org/sugar-hill-gang-apache-jump-on-it/). Aktualny link do ściągnięcia – PDFBOX –> http://sourceforge.net/projects/pdfbox/files/latest/download?source=files. To wszystko działa dzięki IKVM.NET. Inny projekt to scalanie plików PDF – http://www.codeproject.com/Articles/28283/Simple-NET-PDF-Merger.

Podpis cyfrowy PDF – opis jak to zrobić – http://www.codeproject.com/Articles/14488/E-signing-PDF-documents-with-iTextSharp wraz z kodami źródłowymi oraz podobna biblioteka – http://www.codeproject.com/Articles/29274/Digital-Signatures.

Super cytat – “He usually works late hours with some heavy music and prefers to test and prove everything to his own satisfaction before committing himself and likes to finish what he starts without interruptions. ” z http://www.codeproject.com/Articles/6623/Porting-Java-Public-Key-Hash-to-C-NET na temat wymiany kluczy między Javą (Unix) a .NET-em.

Wymienialność kryptograficzna między Javą a .NET-em:

Informacja o dodatkowej funkcjonalności w C# przy przejściu z wersji 2.0 do 4.0 – http://www.codeproject.com/Articles/327916/C-Language-Features-From-C-2-0-to-4-0

Posted 20 lutego 2012 by marekwmsdn in C#, Interoperability, iText, Java, JavaScript, Kryptografia, PDF