Archive for the ‘Spring’ Category

Ciekawostki   Leave a comment

Narzędzia do “łapania” ekranów – http://www.downloadcrew.com/article/30441-hotshots_120_beta lub http://www.downloadcrew.com/article/32363-qip_shot

Narzędzia do wspomagania tworzenia aplikacji we frameworku Spring – https://spring.io/tools/sts

Posted 25 czerwca 2014 by marekwmsdn in jee, Spring

Znowu java   Leave a comment

Jak zacząć pracę z Spring MVC w środowisku Eclipse – http://vitalflux.com/top-bookmarks-get-started-spring-mvc-eclipse/ – jest tam zestaw szkoleń.  Obrazek poniższy wiele wyjaśnia:

Inny trochę uproszczony:

Spring MVC Lifecycle

Do zgłębienia – bardzo ciekawy przykład wywołania AJAX z obsługą Spring MVC – http://vitalflux.com/make-ajax-calls-java-spring-mvc/

Funkcja substring w Javie potencjalnie wywołuje memory leak – http://javarevisited.blogspot.com/2011/10/how-substring-in-java-works.html

Posted 23 czerwca 2014 by marekwmsdn in AJAX, Java, JavaScript, Spring

Zasoby Javy   Leave a comment

Kapitalny tutorial o Spring MVC – http://www.javaworld.com/article/2078034/spring-framework/mastering-spring-mvc.html – wraz z historią powstania i rozwojem. A tamże:

Kapitalne na temat Spring:

Z innej beczki, często niedoceniane narzędzie do konfigurowania Javy pod Windows – http://examples.javacodegeeks.com/java-basics/java-in-control-panel-of-windows/. Też tam narzędzie do instalowania aplikacji w javie np. apletów – http://examples.javacodegeeks.com/java-basics/jdt/java-deployment-toolkit-jdt-how-to-use-it/. Tam też jest trochę o Androidzie – http://www.javacodegeeks.com/2010/10/android-full-application-tutorial.html np. jak obsłużyć HML API – http://www.javacodegeeks.com/2010/10/android-full-app-part-2-using-http-api.html

Być lepszym programistą, jak? Tak – http://programming.oreilly.com/2014/01/7-ways-to-be-a-better-programmer-in-2014.html#!

Pomoc w nauce Javy – http://www.devmanuals.com//index.html, i inne  – http://www.devmanuals.com/tutorials/ lub o spring http://www.devmanuals.com/tutorials/java/spring/spring3/mvc/index.html

Posted 9 stycznia 2014 by marekwmsdn in Android, Java, mvc, node.js, Spring