Archive for the ‘Słówka’ Category

Słowka   Leave a comment

crave – pożądać, pragnąć, = crave that taco …

Posted 5 kwietnia 2009 by marekwmsdn in Słówka

Slownik   Leave a comment

purview – zakres, granice, obszar, zasięg

Posted 2 kwietnia 2009 by marekwmsdn in Słówka