Archive for the ‘Organizacje’ Category

Co należy wyjaśnić!   Leave a comment

Faktura elektroniczna

 • omówienie podstaw prawnych
 • zasady tworzenia faktury elektronicznej przy zachowaniu autentyczności pochodzenia i integralności danych
 • bezpieczny podpis elektroniczny
 • wymiana danych elektronicznych (EDI)
 • zasady przesyłania dokumentów elektronicznych
 • integracja dokumentu z istniejącym systemem informatycznym
 • przechowywanie wystawionych i otrzymanych faktur elektronicznych
 • funkcjonowanie dokumentu elektronicznego w systemie informatycznym
 • opis istniejących rozwiązań informatycznych elektronicznej wymiany dokumentów tzw. workflow w Polsce
 • omówienie przykładowego procesu wdrożenia e-faktury w firmie
 • kwestie prawnopodatkowe wystawiania faktur w formie elektronicznej
 • zakres przedmiotowy rozporządzenia, w tym: moment wystawienia e-faktury a moment powstania obowiązku podatkowego, problem zmian treści merytorycznej e-faktury po jej wystawieniu, przesyłanie i przechowywanie e-faktur
 • faktury korygujące oraz duplikaty faktur
 • zasady przechowywania faktur
 • zasady udostępniania faktur organom skarbowym
 • zakres stosowania przepisów dotyczących faktur wystawianych w formie papierowej dla potrzeb wystawiania faktur w formie elektronicznej
 • oryginał e-faktury jako warunek odliczenia podatku naliczonego w niej wykazanego
 • obliczanie wartości rezydualnej

Szczegółowe informacje:
Marta Tomalak
tel: 022 543 16 97,
fax: 022 543 16 01,
e-mail: marta.tomalak@bdo.pl
Anita Dydak
tel: 022 543 17 75,
fax: 022 543 16 01,
e-mail:: anita.dydak@bdo.pl
www.bdo.pl

Posted 9 lutego 2009 by marekwmsdn in Organizacje

Praca grupowa wg. IBM   Leave a comment

Posted 22 stycznia 2009 by marekwmsdn in Organizacje

IBM naśladuje inicjatywę Live od MS i Google   Leave a comment

Zarejestrowałem się na nowym portalu pracy grupowej – https://apps.lotuslive.com/contacts/orgprofiles/partnerPage/8984

Posted 21 stycznia 2009 by marekwmsdn in Organizacje