Archive for the ‘OpenGL’ Category

Zasoby o OpenGL   Leave a comment

 1. Wstęp do OpenGL – wprowadzenie – http://duriansoftware.com/joe/An-intro-to-modern-OpenGL.-Chapter-1:-The-Graphics-Pipeline.html – pokazano proces renderowania
 2. Okazuje się, że istnieją nakładki (biblioteki) ograniczające złożoność korzystania z prymitywnych funkcji OpenGL (upraszczają wiele spraw, chociaż można tworzyć grafikę od zero bez posługiwania się w/w bibliotekami – http://learningwebgl.com/blog/?page_id=1217), są to:
  1. Three.js
  2. PhiloGL
  3. GLGE
  4. J3D
 3. Akademia – http://www.webglacademy.com/ i https://hacks.mozilla.org/2013/04/the-concepts-of-webgl/

Posted 9 stycznia 2014 by marekwmsdn in JavaScript, OpenGL