Archive for the ‘node.js’ Category

Produktywność pracy–nowy rok   Leave a comment

Znany guru Microsoft – J.D. Meyer opublikował jak osiągnąć cele (temat tak modny na nowy rok) – http://blogs.msdn.com/b/jmeier/archive/2015/01/01/get-your-goals-on.aspx. Jego negatywna raczej opinia o Agile – http://www.theregister.co.uk/2015/01/08/erik_meijer_agile_is_a_cancer_we_have_to_eliminate_from_the_industry/ – jest to wrzód na …

Kompletny przykład ASP.NET CRUD z jQuery – http://www.codingfusion.com/Post/Jquery-JSON-Add-Edit-Update-Delete-in-Asp-Net

Żale znanego Ricka Strhala na temat trudności w rozwijaniu aplikacji mobilnych – http://www.codemag.com/article/1409001 – ale chyba nie ma racji

Jak zacząć z Node.js i Typescript – http://www.codeproject.com/Articles/861582/Mobile-webapps-with-nodejs-typescript-Part-I

Omówienie technologii MS (jest ich bardzo dużo i nie wiadomo jakiej użyć) – http://www.microsoft.com/net/nettechnologyguidance#establishedpatterns – wraz z PDF krótkim i długim dla programistów

Do czego może doprowadzić rozdmuchane obudowanie JS różnymi narzędziami – http://manuel.bernhardt.io/2014/12/30/generation-javascript/?utm_source=javascriptweekly&utm_medium=email

Posted 28 grudnia 2015 by marekwmsdn in JavaScript, jQuery, Mobile Apps, node.js

Deweloperka 19 list. 2014   Leave a comment

Różne wiadomości ze środy 13 sierpnia   Leave a comment

Rewelacyjna strona dla deweloperów – http://codecondo.com:

 • Jaki framework w JS wybrać? Na ten temat jest wiele dyskusji. Na stronie codecondo jest tez taki artykuł JavaScript Framework Showdown: Which Should You Use? Wychodzi na to, że najlepszy jest Angular!
 • Tamże – http://codecondo.com/16-online-javascript-editors-for-web-developers/ – najlepsze edytory online dla JS i nie tylko. Coś dla Oli –
 • Minimalistyczne frameworki dla JS – http://codecondo.com/9-minimal-frameworks-front-end-js-development/
 • To samo ale w odniesieniu do node.js – http://codecondo.com/7-minimal-node-js-web-frameworks/
 • Bardziej zaawansowane frameworki dla node.js – http://codecondo.com/10-web-application-frameworks-for-node-js/. Tutaj zachwalają m.in. Knockout.
 • Zasoby do nauki Pythona – http://codecondo.com/10-ways-to-learn-python/

 • Posted 13 sierpnia 2014 by marekwmsdn in Framework, JavaScript, node.js

  Sprawy rozwoju i deweloperki   Leave a comment

  Ciekawe blogi deweloperskie:

  1. http://rudrageek.com/learn-data-structures-and-algorithms-free-lectures_book/ są tam kursy nt. struktur danych w algorytmach. Tamże odwołania do kursów uniwersyteckich jak – https://www.coursera.org/course/algs4partI, lub w języku C – http://rudrageek.com/data-structures-in-c-free-video-pdf/
  2. IDE dla node.js – http://rudrageek.com/best-node-js-ide-for-faster-development/: cloud9 oraz webmatrix
  3. Hosting dla node.js i nie tylko – http://rudrageek.com/free-node-js-hosting-deploy-node-apps-free/
  4. Zasoby o pythonie – http://blog.zabiello.com/pages/python – b.dobre

  Posted 18 marca 2014 by marekwmsdn in Courses, node.js, Programowanie, Python

  Zasoby Javy   Leave a comment

  Kapitalny tutorial o Spring MVC – http://www.javaworld.com/article/2078034/spring-framework/mastering-spring-mvc.html – wraz z historią powstania i rozwojem. A tamże:

  Kapitalne na temat Spring:

  Z innej beczki, często niedoceniane narzędzie do konfigurowania Javy pod Windows – http://examples.javacodegeeks.com/java-basics/java-in-control-panel-of-windows/. Też tam narzędzie do instalowania aplikacji w javie np. apletów – http://examples.javacodegeeks.com/java-basics/jdt/java-deployment-toolkit-jdt-how-to-use-it/. Tam też jest trochę o Androidzie – http://www.javacodegeeks.com/2010/10/android-full-application-tutorial.html np. jak obsłużyć HML API – http://www.javacodegeeks.com/2010/10/android-full-app-part-2-using-http-api.html

  Być lepszym programistą, jak? Tak – http://programming.oreilly.com/2014/01/7-ways-to-be-a-better-programmer-in-2014.html#!

  Pomoc w nauce Javy – http://www.devmanuals.com//index.html, i inne  – http://www.devmanuals.com/tutorials/ lub o spring http://www.devmanuals.com/tutorials/java/spring/spring3/mvc/index.html

  Posted 9 stycznia 2014 by marekwmsdn in Android, Java, mvc, node.js, Spring

  Przykład c/s w node.js przy użyciu socket.io   Leave a comment

  • Zaczerpnięto z http://www.slideshare.net/gonzaloayuso/nodejs-and-websockets inny link to: gonzalo123.wordpress.com
  • Klient:
   • var socket = io.connect(“http://localhost”);
   • socket.on(‘news’, function (data) {
   • console.log(data);
   • socket.emit(‘inne zdarzenie’, {my: ‘data’});
   • });
  • Serwer:
   • var io = require(“socket.io”).listen(80);
   • io.scocket.on(‘connection’, function(socket) {
    • socket.emit(‘news’, { hello: ’world’});
    • socket.on(‘inne zdarzenie’, function(data) {
     • console.log(data)
    • });
   • });

  Posted 7 stycznia 2014 by marekwmsdn in node.js, websockets

  Zasoby o nietypowym wykorzystaniu node.js   Leave a comment

  1. Wiki http://tiddlywiki.com/
  2. Markdown edytor – http://pad.haroopress.com/user.html – generuje kod standalone
  3. Do tworzenia PDF – http://pdfkit.org/docs/text.html
  4. Wykorzystanie node.js jako języka programowania w skryptach zanurzonych w HTML – https://github.com/rogerwang/node-webkit (trochę więcej – http://strongloop.com/strongblog/creating-desktop-applications-with-node-webkit/)

  Posted 7 stycznia 2014 by marekwmsdn in node.js