Archive for the ‘JavaScript’ Category

Ciekawostki dnia…   Leave a comment

Bardzo ciekawe programiki dla Windows 10 – http://www.infoworld.com/article/3190027/microsoft-windows/top-30-free-apps-for-windows-10.html. Speccy, Malwarebytes, WinDirStat, Startpage, HandleBrake, Rufus, NotePad  Next (Store)

Największe ryzyka bezpieczeństwa w aplikacjach webowych – https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_Project#tab=OWASP_Top_10_for_2017_Release_Candidate. Wyszło na to, że dostrzeżono wagę API w bezpieczeństwie całej aplikacji – http://sdtimes.com/owasp-adds-unprotected-apis-insufficient-attack-protection-top-ten-2017-release

Makieta arkusza kalkulacyjnego na stronie HTML – http://codingsight.com/creating-excel-in-javascript/, jest nawet przykład na jsfiddle.net – https://jsfiddle.net/codingsight/0vbts33h/

Ogólne wprowadzenie do tzw. task runner – aplikacji dla JS o funkcjonalności podobnej do ant/maven/gradle – http://www.htmlgoodies.com/beyond/javascript/using-javascript-task-runners.html

Stary temat – mam dane w formacie JSON a chcę jej wyświetlić na stronie z transformacją (podobne jak XSLT). Do tego służy biblioteka JS – http://www.htmlgoodies.com/beyond/javascript/display-json-data-using-the-jsrender-template-engine.html. JSrenderer – silnik szablonów w JS

Nietypowe wprowadzenie do CSS – https://madebymike.com.au/writing/the-invisible-parts-of-CSS/#normal-flow – bez zbędnych ceregieli

Kolejne laboratorium do testowania JS – http://codepen.io/MadeByMike/pen/ObOeZw

Porównanie IIS z Kestrel-em – https://stackify.com/kestrel-web-server-asp-net-core-kestrel-vs-iis/?utm_source=DNK-224416 – nie jest takie oczywiste.  Zaleca się w przypadku używania Kestrola stosowanie serwera proxy opartego na IIS lub Apache. Czy nie jest to przypadek analogiczny architekturze ‘mod_xxxx’ w Apache kiedy to włączenie nowej funkcjonalności np. Pythona składa się z zainstalowaniu w strukturze Apache wtyczki ‘mod_python’? IIS jest jednak bardziej wydajny i ma większą funkcjonalność

kestrel-vs-iis-10453

Ciekawy cytat: One of the many schools I attended as a youth had a saying; “Head work in the morning, hand work in the afternoon, and the heart should always be present.” Design strategy is a combination of the head (thinking), the hands (making), and, as human-centered designers, our hearts are always present.

Java – nowe (w zasadzie stare) podejście do wdrażania aplikacji (applety już nie działają) – https://docs.oracle.com/javase/tutorial/deployment/index.html

Posted 19 kwietnia 2017 by marekwmsdn in css, HTML, iis, JavaScript, jsFiddle, owasp, Utilities

Dla programistów   Leave a comment

Stary problem – kolizja obiektów i algorytmy jej wykrywania –https://dzone.com/articles/n-body-collision-simulation-with-react-d3-and-mobx

Czyszczenie danych pochodzących od użytkownika: ważne dla ochrony aplikacji – https://dzone.com/articles/sanitize-good-for-beer-good-for-data-1

Machine Learning:

 1. O ML, ale to ciężkie jak dla mnie – https://dzone.com/articles/reinforcement-learning
 2. Część pierwsza – https://github.com/ZuzooVn/machine-learning-for-software-engineers/blob/master/README.md

Aplikacje mobile:

 1. Dla UX/UI – Jednak jQuery Mobile robi dobre wrażenie – https://dzone.com/articles/jquery-mobile-lesson-4 – ale czy to aby tylko dla smartfornów – czy na tabletach będzie to wyglądało lepiej?
 2. W co pakować gotowe aplikacje? Cordova czy CodeWalk?

Ważne – https://betanews.com/2017/04/14/gdpr-business/ – GDPR (Global Data Protection)- musi być wyznaczony w firmie DPO, olbrzymie kary. Wchodzi w życie w maju 2018 roku.

Zainstaluj sobie W10 – https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10 lub https://blogs.windows.com/windowsexperience/2017/04/11/how-to-get-the-windows-10-creators-update/

Biblioteki do klonowania obiektów w C# – https://www.codeproject.com/Articles/1166667/Cloning-Objects-in-NET-Framework-Part-II

Matka wszystkich bomb – http://www.theregister.co.uk/2017/04/13/us_military_bombs_daeshbags/, Rosjanie mają Ojca.

Doskonała sposobność nauki tworzenia kompilatora – https://the-super-tiny-compiler.glitch.me/tokenizer

Nareszcie wszystko w jednym miejscu. Przeglądarka API od MS – https://docs.microsoft.com/pl-pl/dotnet/api/

Dobrze byłoby zapoznać się z App Inventor

Co daje GitLab – https://docs.gitlab.com/ce/user/markdown.html#lists – opis języka markdown. W przeglądarce Chrome jest wtyczka – https://redirect.viglink.com/ – StackEdit. 10 zasobów darmowych aplikacji – http://opensourceforu.com/2017/03/top-10-open-source-tools-web-developers/:

 1. SAAS – Website: http://sass-lang.com/
 2. MongoDB

Posted 18 kwietnia 2017 by marekwmsdn in AI, C#, JavaScript, MS

Ciekawostki ze środy   Leave a comment

Biblioteka Ampersand – https://ampersandjs.com/. Linki dodatkowe:

Idea wersjonowania – semantyczna – http://semver.org/

Projekt css responsywnego – https://github.com/filamentgroup/elementary

Feymann – biografia : https://www.youtube.com/watch?v=LyqleIxXTpw

Ucz się jak on – https://www.farnamstreetblog.com/2012/04/learn-anything-faster-with-the-feynman-technique/

Podawanie automatyczne certyfikatu w WCF – http://blog.reveille.org.uk/2010/01/wcf-configuration-certificates/

Ważny temat podstawianie tożsamości (impersonation) w ASP.NET – http://blog.reveille.org.uk/2010/01/asp-net-impersonation-delegation/

Szukanie informacji o SSRS: http://www.sqlservercentral.com/search/?q=ssrs&t=a&sort=relevance

Cordova w NVB – https://www.youtube.com/watch?v=cf7nhuYECPk&utm_medium=referral&utm_source=zeef.com&utm_campaign=ZEEF

http://www.amazedsaint.com/2013/04/hack-raspberry-pi-how-to-build.html

http://www.amazedsaint.com/2012/05/self-hosting-aspnet-web-api-and.html

Posted 13 stycznia 2016 by marekwmsdn in .NET, Cordova, JavaScript, WCF

Produktywność pracy–nowy rok   Leave a comment

Znany guru Microsoft – J.D. Meyer opublikował jak osiągnąć cele (temat tak modny na nowy rok) – http://blogs.msdn.com/b/jmeier/archive/2015/01/01/get-your-goals-on.aspx. Jego negatywna raczej opinia o Agile – http://www.theregister.co.uk/2015/01/08/erik_meijer_agile_is_a_cancer_we_have_to_eliminate_from_the_industry/ – jest to wrzód na …

Kompletny przykład ASP.NET CRUD z jQuery – http://www.codingfusion.com/Post/Jquery-JSON-Add-Edit-Update-Delete-in-Asp-Net

Żale znanego Ricka Strhala na temat trudności w rozwijaniu aplikacji mobilnych – http://www.codemag.com/article/1409001 – ale chyba nie ma racji

Jak zacząć z Node.js i Typescript – http://www.codeproject.com/Articles/861582/Mobile-webapps-with-nodejs-typescript-Part-I

Omówienie technologii MS (jest ich bardzo dużo i nie wiadomo jakiej użyć) – http://www.microsoft.com/net/nettechnologyguidance#establishedpatterns – wraz z PDF krótkim i długim dla programistów

Do czego może doprowadzić rozdmuchane obudowanie JS różnymi narzędziami – http://manuel.bernhardt.io/2014/12/30/generation-javascript/?utm_source=javascriptweekly&utm_medium=email

Posted 28 grudnia 2015 by marekwmsdn in JavaScript, jQuery, Mobile Apps, node.js

API dobre na wszystko – korzystanie z narzędzia SWAGGER   Leave a comment

Można powiedzieć, że sercem nowoczesnych aplikacji jest jej API czyli zbiór reguł do wywołania funkcjonalności udostępnionych na zewnątrz. Tutaj też zaczyna rosnąć w znaczenie sposób dzielenia aplikacji na komponenty (zamiast zwartego system tzw. architektury silosowej) dostępnych przez mikroserwisy, które są lokalnym API. API w świecie aplikacji rozproszonych, podzielonych na komponenty i korzystających z SOA – staje się niejako wizytówką aplikacji. Dobrze przemyślana struktura API zwiększa konkurencyjność aplikacji. Na podstawie artykułu – http://www.infoworld.com/article/2902750/application-development/manage-apis-with-swagger.html. Swagger jest jednym z narzędzi do tworzenia, testowania i dokumentowania API w aplikacjach. API Swaggera bazuje na koncepcji Restful oraz zasobów URI.

Podobny artykuł z O’Reilly – http://radar.oreilly.com/2015/09/building-apis-with-swagger.html. Odwieczny dylemat co pierwsze API czy kod? Wygląda na to, że API ma być pierwsze – tak wybrała firma Apigee, pionier w tym podejściu. Mamy tu interakcję między zespołem tworzącym API a deweloperami – należało zapewnić między nimi sprawny obieg. Zaczęto mówić o potrzebie narzędzia do zarządzania cyklem życia API. Tak powstało narzędzie Swagger (stworzone przez firmę Reverb) wymyślony przez nich format przedstawienia API. Każde API ma swój zasób URI.

Istniejące do powstania Swaggera rozwiązania API można podzielić na dwie kategorie:

 1. API generuje kod – poprzez wykorzystania języka IDL jak SOAP, CORBA, RCP. Interfejs (API) jest zdefiniowany w odrębnym pliku na podstawie którego generowany jest kod serwera i klienta. Wadą jest konieczność zapewnienia narzędzia do synchronizacji zmian w pliku API i regenerowanie kodu (typowe zajęcie dla CLI).
 2. Kod aplikacji określa API – poprzez stosowanie adnotacji jak w Javie (np. w JAXRS czy pierwotnej implementacji Swaggera. Kod i API są zawsze aktualne, ale opis API jest rozwlekły, niezrozumiały i nie do wykorzystania poza programistami
 3. Powstało też trzecie podejście kod jest równoważny z API – dla aplikacji bazujących na node.js stworzono frameworki np. express.js gdzie kod (funkcje) są przypisane bezpośrednio do URI (jedna z cech notacji funkcji w JS). Wada – wciąż brak możliwości generowania dokumentacji oraz nadal jest mieszanka kodu z opisem API.
 4. Bazując na powyższych doświadczeniach Swagger zastosował podejście projektowanie API steruje generowaniem kodu – zaowocowało to w następujących cechach:
  1. API tworzy się najpierw
  2. Artefakty opisujące konstrukcję API sterują generowanie kodu w czasie wykonania
  3. Zmiana w projekcie API będzie w czasie rzeczywistym wspierana w sposób przeźroczysty  w narzędziu (tak, że zniknie niebezpieczeństwo rozsynchronizowania się kodu lub dokumentacji)

Dodatkowo format Swagger 2.0 pozwala na dodatkową adnotację np. ze specyfikacją autoryzacji

Posted 8 października 2015 by marekwmsdn in JavaScript, Swagger

Tagged with , ,

Ciekawostki we wtorek w domu   Leave a comment

Narzędzia w JS do udostępniania MAP – http://www.smashingapps.com/2015/10/05/10-free-javascript-tools-to-create-interactive-maps.html

LINQ TO SQL – Walkthroughs https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb399349%28v=vs.110%29.aspx

Darmowe lub prawie darmowe edytory obrazów – http://inspiredm.com/10-free-low-cost-photoshop-alternatives/ – tu wyróżnia się:

 1. Paint.NET
 2. Online :
  1. http://www.sumopaint.com/home/
  2. http://www.picmonkey.com/
  3. https://www.canva.com/about

Używanie maszyny wirtualnej nie jest złe – można się nie obawiać skutków działania złośliwego oprogramowania, testować, instalować różne oprogramowanie – VM jak np. Virtual Box daje izolację od gospodarza

Trzy pozycje relaksu (YOGA):

 1. Plow pose: Extending the spine in plow pose alleviates unwanted mobility and prevents flexing.
 2. Child’s pose: One of the easiest poses in yoga, child’s pose is great for stretching out the lower back and can actually help relax the entire body.
 3. Bridge pose: This pose is great for strengthening, and you’ll feel the muscles in your lower back getting stronger with bridge. Bonus: it opens up the lungs and chest for better breathing and all around relaxation.

Najbardziej fundamnetalne pozycje i ćwiczenia – http://www.dummies.com/how-to/content/6-fundamental-primal-human-movements.html 

Coś na stress – http://time.com/4056280/washing-dishes-stress-relief-mindfulness/?xid=newsletter-brief

Masz problemy z SQL Serverem – tak go można zainstalować – https://www.instapaper.com/read/633136707

Walidacja danych w formularzu HTML przy pomocy wtyczki jQ – klasyka gatunku – http://www.codeproject.com/Tips/1036207/Making-a-basic-Form-Application-with-Validation-us 

Wzorce architektury oprogramowania wg. MS – https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee658117.aspx 

Johari Windows – http://jyotikalash.net/tow_12082012.php

Cztery stadia kompetencji – https://en.wikipedia.org/wiki/Four_stages_of_competence

Wynalazek MS przy znacznikowaniu materiału w MSDN – użycie opcji Exportuj – pozwala to przechować listę ulubionych stron na swoim komputerze

Kolejna odmiana Cordovy – TACO – http://www.networkworld.com/article/2989113/applications/microsoft-serves-up-taco-for-cross-platform-mobile-dev.html?phint=newt%3Dnetworkworld_network_systems_management_alert&phint=idg_eid%3D00dbca2180e071c58eb703b6d5c003a4#tk.NWWNLE_nlt_network_systems_2015-10-05

Ewolucja wywołań asynchronicznych w JS   Leave a comment

Ciekawie przedstawiona ewolucja i uproszczenie wywołań asynchronicznych w przeglądarkach przy pomocy JS – JavaScript goes to Asynchronous city. Od typowej obsługi callback do promises. Podstawy przetwarzania asynchronicznego – https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh191443.aspx. Przyszłe wsparcie dla ECMAScript 5/6/7 – http://kangax.github.io/compat-table/es6/ – coś podobnego do strony ‘can I use’

Mapa rozwoju wsparcie najnowszych propozycji kierunków rozwoju JS w przeglądarce EDGE – https://dev.modern.ie/platform/status/javascript/

Posted 6 października 2015 by marekwmsdn in AJAX, Edge, JavaScript, xhr