Archive for the ‘Java’ Category

Znowu java   Leave a comment

Jak zacząć pracę z Spring MVC w środowisku Eclipse – http://vitalflux.com/top-bookmarks-get-started-spring-mvc-eclipse/ – jest tam zestaw szkoleń.  Obrazek poniższy wiele wyjaśnia:

Inny trochę uproszczony:

Spring MVC Lifecycle

Do zgłębienia – bardzo ciekawy przykład wywołania AJAX z obsługą Spring MVC – http://vitalflux.com/make-ajax-calls-java-spring-mvc/

Funkcja substring w Javie potencjalnie wywołuje memory leak – http://javarevisited.blogspot.com/2011/10/how-substring-in-java-works.html

Posted 23 czerwca 2014 by marekwmsdn in AJAX, Java, JavaScript, Spring

Java serwerowa   Leave a comment

Ciekawy artykuł na temat podłączenia danych poprzez ibatis do jasper – http://www.javaworld.com/article/2077801/open-source-tools/flexible-reporting-with-jasperreports-and-ibatis.html. iBatis to pierwszy krok w kierunku uniezależnienia się od niuansów JDBC.

Posted 23 czerwca 2014 by marekwmsdn in Java, jee

Ciekawostki dla Javy serwerowej   Leave a comment

Java Spark (inspirowany przez Sinatra w Ruby)– b. ciekawe rusztowanie (tzw. micro web farmework) idealnie nadaje się do tworzenia prostych i szybkich usług webowych. Jak zrobić prostą usługę typu REST – http://www.javacodegeeks.com/2014/06/building-a-simple-restful-api-with-spark.html. Źródła są na – GitHub

Jak wykorzystać Maven w JEE7 – http://www.javacodegeeks.com/2014/04/java-ee7-and-maven-project-for-newbies-part-1-a-simple-maven-project-structure-the-parent-pom.html

Autoryzowany tutorial do Java 7 przez Oracle – http://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/doc/home.htm

Używanie mechanizmu genericshttp://www.javacodegeeks.com/2014/06/beauty-and-strangeness-of-generics.html

Posted 18 czerwca 2014 by marekwmsdn in Java, jee, Web Apps

REST w Javie ale prosto   Leave a comment

Do tego celu można wykorzystać framework SPARK – https://github.com/perwendel/spark – na bazie znanego z RUBY szkieletu SINATRA.

Posted 11 czerwca 2014 by marekwmsdn in Java, REST

Wiadomości ze środy 11 czerwca   Leave a comment

Dobra aplikacja to tak, która nie wymaga super sprzętu, głośników, dużych monitorów, pamięci i superszybkich dysków, ale taka która działa w tle, jest niewidoczna a jedynie widać efekty jej pracy w czasie jej interakcji z użytkownikiem. Taką aplikacją może być nawet odtwarzacz muzyki.

JetBrains wydaje wersje comunity swoich produktów np. PyCharm,  czy Android Studio – warto wypróbować.

Na naukę nigdy nie jest za późno – MS ogłasza kursy online dla deweloperów – http://www.microsoft.com/learning/en-us/mcsd-windows-store-apps-certification.aspx#fbid=MxX6smJqXQr?loc=zbtfz_zYFCz&prod=zOtProdz&tech=zOtTechz&lang=zCSz&prog=zCertz&type=zTRz&media=zOTmediaz&country=zUSz

Instalacja optymalizatora systemu Wise Care 365 3.11 – http://www.downloadcrew.com/article/28209-wise_care_365

F-Secure do sprawdzenia czy komputer jest narażony na GameOver Zeus (GOZ) – http://campaigns.f-secure.com/en_global/zeus/ols/

Biblioteka “czysta”, niezależna od jQ/Zepto do obsługi (kontroli maskowania) formatów danych wejściowych – http://bankfacil.github.io/vanilla-masker/?utm_source=javascriptweekly&utm_medium=email. Podobną jest biblioteka – JavascriptToolbox.

Autor tej biblioteki – Mat Kruse jest również autorem innej biblioteki – http://arbiterjs.com/. Implementuje ona wzorzec sub pattern, pozwala obiektom na stronie komunikować się ze sobą poprzez wysyłanie komunikatów

Załączniki do PDF – można w nich przemycać np. pliki xml służące do ładowania danych do systemów informatycznych na innym komputerze. Jest biblioteka – http://code.msdn.microsoft.com/Manage-PDF-Attachments-d567affb?utm_source=hootsuite&utm_campaign=hootsuite – używają jednak płatnej biblioteki ASP Prose,

Tutorial nt. MS SQL Servera – konkretnie procedur wbudowanych – http://www.mssqltips.com/sqlservertutorial/168/different-options-for-creating-sql-server-stored-procedures/. Inne bezpłatne tutoriale – http://www.mssqltips.com/tutoriallist.asp. Tutorial jak zacząć zabawę z MS SQL w VS 2010 – http://www.mssqltips.com/sqlservertutorial/3000/visual-studio-2010-overview/

Jest książka na temat pisania aplikacji w HTML/JS/CSS dla środowiska Windows 8 – http://blogs.msdn.com/b/microsoft_press/archive/2012/10/29/free-ebook-programming-windows-8-apps-with-html-css-and-javascript.aspx. Na kanale 9 jest film – 2-540, tworzenie aplikacji dla W8 – Videos from Build 2014

Zalecenia odnośnie “Head First Javascript” https://www.youtube.com/watch?v=zILmbcIYnfw, ‘this’ – https://www.youtube.com/watch?v=JduQUNn7L4w. Dzięki O’Reilly – http://www.oscon.com/oscon2014/public/content/mainstage-video?imm_mid=0bcef4&cmp=em-prog-na-na-newsltr_20140524_elist

Ciekawe artykuły na dotnetcurry:

Posted 11 czerwca 2014 by marekwmsdn in .NET, Java, JavaScript, jQuery, SQL

Ciekawostki o Javie   Leave a comment

  1. 7 nowych  narzędzi  dla deweloperów – 7 New Tools Java Developers Should Know.  Przykłady:
    1. Bintray – lista binarnych bibliotek do wykorzytania
    2. Spark – micro web framework, zwięzły i ciekawy
  2. Analiza reguły ‘Law of Demeter’ – http://javarevisited.blogspot.sg/2014/05/law-of-demeter-example-in-java.html, są dwie podstawowe biblioteki do tworzenia i obróbki PDF – http://javarevisited.blogspot.sg/2014/05/open-source-java-PDF-File-libraries-Apache-FOP-vs-iText.html
  3. Super portal – javacodegeek – http://www.javacodegeeks.com/tutorials/java-tutorials/ –zawiera tutoriale np. http://www.javacodegeeks.com/tutorials/java-tutorials/core-java-tutorials/#Concurrency. Również o Androidzie – http://www.javacodegeeks.com/tutorials/android-tutorials/android-core-tutorials/.

Posted 11 czerwca 2014 by marekwmsdn in Android, Java, REST, Web Apps

Java i pokrewne aplikacje –ustaw sobie środowisko   Leave a comment

Po zainstalowaniu javy (zwykle w wersji deweloperskiej JDK a nie runtime) należy dokonać następujące czynności:

  1. sprawdzenie ‘’wersji (kliencka/serwerowa): ‘java –version’
  2. ustawienie zmiennej JAVA_HOME na katalog główny gdzie jest wgrana java

Stosowanie ANT. Instalacja – omówienie tego oraz MAVEN-a – http://www.javacodegeeks.com/2013/03/setup-your-java-development-environment-in-windows-7.html?utm_content=buffera47cf&utm_medium=social&utm_sourcgoogle.com&utm_campaign=buffer

Posted 9 czerwca 2014 by marekwmsdn in Java