Archive for the ‘ikvm’ Category

Potężne narzędzie   Leave a comment

IKVM.NET pozwala na proste (choć być może niezbyt wydajne) połączenie modułów w Javie z platformą .NET – Jak to zrobić pokazano tu – http://sourceforge.net/apps/mediawiki/ikvm/index.php?title=Tutorial

Posted 20 listopada 2012 by marekwmsdn in ikvm

Nowinki różne na temat aplikacji mobilnych   Leave a comment

Tworzenie aplikacji na urządzenia mobilne – Phone Gap – może być tutaj dobrym kandydatem. Jest bezpłatne, wykorzystuje HTML i JS, jest na wiele urządzeń, ma dostęp do sensorów (GPS, kamera). Wadą brak szybkości jakie mają aplikacje natywne – tworzy WebView container który jest uruchamiany pod WebKitem. Dla platformy Android wymaga zainstalowania odpowiedniego środowiska – “ install Eclipse, the Android SDK, and the Android Development Tools (ADT) plug-in”.  Jest jeszcze dodatek – Adobe’s PhoneGap Build cloud  – pozwalający na trzymanie środowiska deweloperskiego w chmurze (za darmo dla open-source, opłata 12$/mc  za aplikacje komercyjne). Ułatwieniem mogą być IDE w postaci AppMobi lub Tiggzi z prekonfigurowanymi ustawieniami środowiska. Można dołączać dodatkowe biblioteki UI jak: JQuery Mobile, Sencha Touch, and XUI. Na podstawie INFOWORLD.

Xamarin (na bazie Mono) też wypuściło nowe wersje swego oprogramowania do natywnego kodu – Xamarin Designer for Android dla środowiska Visual Studio. Ale jest to płatne! Wersja bezpłatna zwana przez nich Trial pozwala na uruchamianie aplikacji jedynie w emulatorze. Lepiej wykorzystaj wiedzę zgromadzoną w projekcie Mono na stronach Mono-project (np. http://www.mono-project.com/UsingClientCertificatesWithXSP). Dodatkowa informacja nie mniej ważna – firma Xamarix udostępniła narzędzie o nazwie XobotOS służące do zamiany kodu Java na C# na poziomie kodu źródłowego. Ciekawe jest to szczególnie w momencie toczącego się właśnie  sporu między Google a Oracle o nielegalne wykorzystanie IP i języka Java w systemie Android (źródło – http://visualstudiomagazine.com/articles/2012/05/11/no-java-required-write-android-apps-in-c-sharp.aspx). Tutaj należy się szacunek MS, że podał specyfikację C# oraz .NET VM do organizacji zajmującej się standardami (m.in. też JavaScript) ECMA i uzyskał standard ISO (MS ogłosił to jako otwartą specyfikację bez zagrożenia patentowego – strong patent commitments) i zobowiązał się do utrzymania statutu standardu otwartego (community promise). Idea jest taka: maszyna wirtualna Dalvik VM na której chodzi system operacyjny Android jest nie do końca zoptymalizowana jak ma to miejsce w przypadku Hostspot-a Javy lub silnika Mono – postanowiono więc przertłumaczyć kod Java na C# i uzyskać nową wersję Dalvik-a. Narzędziem początkowym był pojekt Sharpen autorstwa Frank Krueger (portował on applet na iPad-a). Tutaj zacytuję pean napisany przez ojca projektu Mono – Miguel de Icaza na swym blogu blogu http://blog.xamarin.com/2012/05/01/android-in-c-sharp/ o wyższości technologii .NET na Java “Since then, both the language and the execution environment have continued to evolve and improve. C# went from being a slightly better Java to be light-years ahead. From embracing dynamic programming, bring asynchronicity into the language, introduce iterators, functional programming constructs, embrace parallelism and got a great implementation of generics. Many of the these features came from the research done by Don Syme and his F# team that have kept a steady flow of new ideas getting injected into the language”.  Podobna sytuacja jest w przypadku IKVM – kompilatora przekładającego Java do dll/exe.

Po drodze jest jeszcze jedna informacja – przewodnik po tworzeniu aplikacji na Android (z techrepublic) dla początkujących.  Kontynuacja jest tu.

Posted 16 Maj 2012 by marekwmsdn in Android, ikvm, Interoperability, Java, Mobile Apps, Mono