Archive for the ‘Health’ Category

Zebrane ciekawostki z weekendu   Leave a comment

 1. Ciekawe – istnieje niebezpieczeństwo zaatakowania komputerów chronionej sieci poprzez włamanie do systemu oprogramowania antywirusowego. Błędy w tym oprogramowaniu (coraz cześciej się je tam znajduje) otwierają drobę do wszystkich stacji roboczych. Wg. Snowdena agencje rządowe też są zainteresowane w znajdowaniu błedów w tym oprogramowaniu. Na podstawie – http://www.cio.com/article/3020324/antivirus-software-could-make-your-company-more-vulnerable.html
 2. Analiza dwóch kluczowych firm IT: MS i Apple – co nowego w 2016 roku? http://betanews.com/2016/01/07/predictions-2-and-3-microsoft-and-apple-hit-walls/. Podstawa powstania MS – tworzenie i sprzedaż Windows OS odchodzi w niepamięć. Windows 10 jest za darmo i staje się medium do uruchamiania aplikacji lokalnych i usług sieciowych. Tak jak Android.
 3. Ogłoszono koniec życia Windows CE 6 (2017) oraz Embedded, czyli systemów operacyjnych do urządzeń przemysłowych i wbudowanych. Czy to oznacza wejście w to miejsce Javascriptu i połączenie się z IoT? Co będzie napędzać te urządzenia Chrome OS, wersja open-source Androida (Android Open Source Project – <https://source.android.com/> ) do budowy android-compatible device. Na pewno jakaś odmiana Linuksa.
 4. MS wprowadza tyle różnych technologii że powoduje to problemy z napisaniem zrębów rozwiązań które na ich podstawie mają być napisane. Z pomocą przychodzi tzw. Scaffolding czyli generatory projektów szkieletowych. Dzięki nim powstaje cała otoczka wspierająca daną technologię, programista tylko wstawia swoje kawałki. I to jest dobre! Z drugiej strony programista nie bardzo wie co się tam wewnątrz naprawdę dzieje. I to jest złe! W tym duchu jest artykuł o wykorzystaniu SignalR – https://www.simple-talk.com/dotnet/development/using-signalr-to-create-mobile-applications/ – wg. Microsoft mobilne aplikacje to WUA!
 5. Integracja narzędzi sysinternals z lokalnym PC – https://live.sysinternals.com/tools – na podstawie <http://betanews.com/2016/01/05/six-ways-to-find-and-run-your-favorite-sysinternals-tools/>
 6. Joga dla zdrowia:
  1. http://awesometips.pw/articles/this-is-what-happens-when-you-do-downward-dog-every-day
  2. Pozycja most – awesometips.pw/articles/8-amazing-things-that-will-happen-when-you-do-bridges-every-day
  3. 9 POZYCJI JOGI. Co zrobić z wolnym czasem – http://www.huffingtonpost.com/entry/improve-your-mind-body-and-heart-in-25-minutes-or-less_5665dd38e4b079b2818f7389?
 7. Sprawdzanie wersji zainstalowanej platformy .NET – http://smallestdotnet.com
 8. Zasoby na temat SSRS:
  1. MS SQL Server – Stosowanie podzapytań – http://www.sqlservercentral.com/articles/Stairway+Series/104517/
  2. Raportowanie dla wersji mobilnych – https://www.simple-talk.com/sql/reporting-services/mobile-bi-with-sql-server-reporting-services/?utm_source=ssc&utm_medium=publink&utm_content=mobilebi
  3. Lista (całkiem pokaźna) artykułów na temat raportowania w powyższym serwisie – http://www.sqlservercentral.com/Tags/Reporting+Services+(SSRS)/
  4. Rady jak budować rozwiązania oparte o serwer raportowy. Trzy fundamentalne lekcje SSRS – www.simple-talk.com/sql/reporting-services/sql-server-reporting-services-basics-deploying-reports/
 9. To co ważne – http://www.rightrelevance.com/articles/top-articles – Python, JS
 10. Java:
  1. wątki – http://www.rightrelevance.com/search/articles?query=programming%20languages
  2. 10 najpopularniejszych artykułów z 2015 roku – http://www.javacodegeeks.com/2015/12/top-10-javacodegeeks-posts-for-2015.html
 11. EF:
  1. początek – https://msdn.microsoft.com/pl-pl/data/ef
  2. Przykłady – https://msdn.microsoft.com/pl-pl/data/ee712907
 12. Witryna po rosyjsku o VFP – wyjaśnienie:
  1. używania pola IDENTITY – http://www.foxclub.ru/articles/art46.php
  2. Korzystania z Oracle – http://www.foxclub.ru/articles/art22.php

Posted 11 stycznia 2016 by marekwmsdn in .NET, Ciekawostki, Health, Java, Joga, SSRS, Utilities, VFP

Ciekawostki we wtorek w domu   Leave a comment

Narzędzia w JS do udostępniania MAP – http://www.smashingapps.com/2015/10/05/10-free-javascript-tools-to-create-interactive-maps.html

LINQ TO SQL – Walkthroughs https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb399349%28v=vs.110%29.aspx

Darmowe lub prawie darmowe edytory obrazów – http://inspiredm.com/10-free-low-cost-photoshop-alternatives/ – tu wyróżnia się:

 1. Paint.NET
 2. Online :
  1. http://www.sumopaint.com/home/
  2. http://www.picmonkey.com/
  3. https://www.canva.com/about

Używanie maszyny wirtualnej nie jest złe – można się nie obawiać skutków działania złośliwego oprogramowania, testować, instalować różne oprogramowanie – VM jak np. Virtual Box daje izolację od gospodarza

Trzy pozycje relaksu (YOGA):

 1. Plow pose: Extending the spine in plow pose alleviates unwanted mobility and prevents flexing.
 2. Child’s pose: One of the easiest poses in yoga, child’s pose is great for stretching out the lower back and can actually help relax the entire body.
 3. Bridge pose: This pose is great for strengthening, and you’ll feel the muscles in your lower back getting stronger with bridge. Bonus: it opens up the lungs and chest for better breathing and all around relaxation.

Najbardziej fundamnetalne pozycje i ćwiczenia – http://www.dummies.com/how-to/content/6-fundamental-primal-human-movements.html 

Coś na stress – http://time.com/4056280/washing-dishes-stress-relief-mindfulness/?xid=newsletter-brief

Masz problemy z SQL Serverem – tak go można zainstalować – https://www.instapaper.com/read/633136707

Walidacja danych w formularzu HTML przy pomocy wtyczki jQ – klasyka gatunku – http://www.codeproject.com/Tips/1036207/Making-a-basic-Form-Application-with-Validation-us 

Wzorce architektury oprogramowania wg. MS – https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee658117.aspx 

Johari Windows – http://jyotikalash.net/tow_12082012.php

Cztery stadia kompetencji – https://en.wikipedia.org/wiki/Four_stages_of_competence

Wynalazek MS przy znacznikowaniu materiału w MSDN – użycie opcji Exportuj – pozwala to przechować listę ulubionych stron na swoim komputerze

Kolejna odmiana Cordovy – TACO – http://www.networkworld.com/article/2989113/applications/microsoft-serves-up-taco-for-cross-platform-mobile-dev.html?phint=newt%3Dnetworkworld_network_systems_management_alert&phint=idg_eid%3D00dbca2180e071c58eb703b6d5c003a4#tk.NWWNLE_nlt_network_systems_2015-10-05

Jak zwykle mnóstwo ciekawych rzeczy się dzieje, tylko czasu za mało   Leave a comment

Portal Technibble dostarcza b. wiele ciekawych informacji i porad dla serwisantów sprzętu, tym razem jest na temat oprogramowania – mowa o konwerterze systemu operacyjnego na dysk o formacie VHD. Dostęp do niego z Sysinternals. Taki obraz można uruchomić w środowisku VPC lub Virtual Box. Należy tylko pamiętać o poprawnym skonfigurowaniu kontrolera z SATA i IDE “I got a Blue Screen of Death when I first tried to boot the VM but the solution to this was to go into the virtual machines settings, goto Storage, remove the .VHD file as a SATA controller and add it back in as an IDE controller. After I made that change and booted the Virtual Machine everything worked fine.” Podobną “zabawkę” ma VM Ware – Converter Standalone Client – ma robić to samo.

Facebook ma już 1 mld użytkowników, chce ich zgarnąć jeszcze więcej (potencjalnie gdyby mu się udało wystartować z aplikacją FB na urządzenia mobilne to miałby 6 mld, a nie 600 mln jak to policzono obecnie. To i tak więcej o 200 mln niż użytkowników PC-towych). Dlatego po niezbyt udanym starcie giełdowym chce się skupić na swej aplikacji dal urządzeń mobilnych. Pewnie mu chodzi o serwowanie reklam, ale w tym najlepszy jest Google i on też nie zasypia gruszek w popiele. Ale problem reklam jest szerszy – urządzenia mobilne mają mały ekran a użytkownicy szybko się zniechęcają do nachalnych reklam. A reklamy powodują, że stopień użyteczności telefonu spada. Stan prac nad aplikacją FB na urządzenia mobilne jest niezadawalający z uwagi na brak wydajności aplikacji HTML5 dla tych urządzeń. Zuckerberg osobiście to skrytykował i zalecić póki co na tworzenia aplikacji natywnych. Ale z drugiej strony FB nadal czeka na poprawę tej wydajności i nie odrzuca definitywnie HTML5. Aplikacje mobilne wstrzymuje:

 • brak wydajności w aplikacjach HTML5 (głównie renderowanie obrazu, dostęp do natywnych funkcji urządzeń mobilnych np. kamery)
 • dystrybucja
 • brak zwrotu z poniesionych inwestycji (monetization) – sprawny mechanizm pobierania mikropłatności za subskrypcję usług, standaryzacja opłat za korzystanie z sieci

Firma FB czuje że sama niewiele może zrobić dlatego bierze czynny udział w pracach organizacji standaryzujących np. W3C’s Core Mobile (CoreMob) Web Platform Community Group m.in. sprawa DRM oraz współdziałanie między przeglądarkami. FB zaangażuje się także bardziej w testy kompatybilności przeglądarek (wraz z ich producentami) np. zestaw Ringmark.

Stała się rzecz niezwykła – firmy internetowe połączyły swe wysiłki i stworzyły kolejne konsortium propagującą standardy otwarte – Open Web Standards Documentation – tu jest jej adres http://docs.webplatform.org/wiki/canvas/properties, dopiero zaczyna pracę.

Zdrowa żywność wg. TIME – http://healthland.time.com/2012/10/01/guide-the-31-healthiest-foods-of-all-time-with-recipes/?slide=black-beans#end

Niuanse LINQ w przykładach – http://www.codeproject.com/Articles/383749/How-does-it-work-in-Csharp-Part-3-Csharp-LINQ-in-d#paraIdFirstOrDefault

Wzorce projektowe:

Wykorzystanie PDF w HTML5 – http://www.codeproject.com/Articles/466362/Blend-PDF-with-HTML5 – daje do biblioteka jspdf

Zrzucacz ekranów – GreenShot – http://getgreenshot.org/

Posted 9 października 2012 by marekwmsdn in C#, Facebook, Health, l, linq, Mobile, Virtualization, Web Standards