Archive for the ‘Google Maps’ Category

Ciekawostki we wtorek w domu   Leave a comment

Narzędzia w JS do udostępniania MAP – http://www.smashingapps.com/2015/10/05/10-free-javascript-tools-to-create-interactive-maps.html

LINQ TO SQL – Walkthroughs https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb399349%28v=vs.110%29.aspx

Darmowe lub prawie darmowe edytory obrazów – http://inspiredm.com/10-free-low-cost-photoshop-alternatives/ – tu wyróżnia się:

 1. Paint.NET
 2. Online :
  1. http://www.sumopaint.com/home/
  2. http://www.picmonkey.com/
  3. https://www.canva.com/about

Używanie maszyny wirtualnej nie jest złe – można się nie obawiać skutków działania złośliwego oprogramowania, testować, instalować różne oprogramowanie – VM jak np. Virtual Box daje izolację od gospodarza

Trzy pozycje relaksu (YOGA):

 1. Plow pose: Extending the spine in plow pose alleviates unwanted mobility and prevents flexing.
 2. Child’s pose: One of the easiest poses in yoga, child’s pose is great for stretching out the lower back and can actually help relax the entire body.
 3. Bridge pose: This pose is great for strengthening, and you’ll feel the muscles in your lower back getting stronger with bridge. Bonus: it opens up the lungs and chest for better breathing and all around relaxation.

Najbardziej fundamnetalne pozycje i ćwiczenia – http://www.dummies.com/how-to/content/6-fundamental-primal-human-movements.html 

Coś na stress – http://time.com/4056280/washing-dishes-stress-relief-mindfulness/?xid=newsletter-brief

Masz problemy z SQL Serverem – tak go można zainstalować – https://www.instapaper.com/read/633136707

Walidacja danych w formularzu HTML przy pomocy wtyczki jQ – klasyka gatunku – http://www.codeproject.com/Tips/1036207/Making-a-basic-Form-Application-with-Validation-us 

Wzorce architektury oprogramowania wg. MS – https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee658117.aspx 

Johari Windows – http://jyotikalash.net/tow_12082012.php

Cztery stadia kompetencji – https://en.wikipedia.org/wiki/Four_stages_of_competence

Wynalazek MS przy znacznikowaniu materiału w MSDN – użycie opcji Exportuj – pozwala to przechować listę ulubionych stron na swoim komputerze

Kolejna odmiana Cordovy – TACO – http://www.networkworld.com/article/2989113/applications/microsoft-serves-up-taco-for-cross-platform-mobile-dev.html?phint=newt%3Dnetworkworld_network_systems_management_alert&phint=idg_eid%3D00dbca2180e071c58eb703b6d5c003a4#tk.NWWNLE_nlt_network_systems_2015-10-05