Archive for the ‘Facebook’ Category

Jak zwykle mnóstwo ciekawych rzeczy się dzieje, tylko czasu za mało   Leave a comment

Portal Technibble dostarcza b. wiele ciekawych informacji i porad dla serwisantów sprzętu, tym razem jest na temat oprogramowania – mowa o konwerterze systemu operacyjnego na dysk o formacie VHD. Dostęp do niego z Sysinternals. Taki obraz można uruchomić w środowisku VPC lub Virtual Box. Należy tylko pamiętać o poprawnym skonfigurowaniu kontrolera z SATA i IDE “I got a Blue Screen of Death when I first tried to boot the VM but the solution to this was to go into the virtual machines settings, goto Storage, remove the .VHD file as a SATA controller and add it back in as an IDE controller. After I made that change and booted the Virtual Machine everything worked fine.” Podobną “zabawkę” ma VM Ware – Converter Standalone Client – ma robić to samo.

Facebook ma już 1 mld użytkowników, chce ich zgarnąć jeszcze więcej (potencjalnie gdyby mu się udało wystartować z aplikacją FB na urządzenia mobilne to miałby 6 mld, a nie 600 mln jak to policzono obecnie. To i tak więcej o 200 mln niż użytkowników PC-towych). Dlatego po niezbyt udanym starcie giełdowym chce się skupić na swej aplikacji dal urządzeń mobilnych. Pewnie mu chodzi o serwowanie reklam, ale w tym najlepszy jest Google i on też nie zasypia gruszek w popiele. Ale problem reklam jest szerszy – urządzenia mobilne mają mały ekran a użytkownicy szybko się zniechęcają do nachalnych reklam. A reklamy powodują, że stopień użyteczności telefonu spada. Stan prac nad aplikacją FB na urządzenia mobilne jest niezadawalający z uwagi na brak wydajności aplikacji HTML5 dla tych urządzeń. Zuckerberg osobiście to skrytykował i zalecić póki co na tworzenia aplikacji natywnych. Ale z drugiej strony FB nadal czeka na poprawę tej wydajności i nie odrzuca definitywnie HTML5. Aplikacje mobilne wstrzymuje:

  • brak wydajności w aplikacjach HTML5 (głównie renderowanie obrazu, dostęp do natywnych funkcji urządzeń mobilnych np. kamery)
  • dystrybucja
  • brak zwrotu z poniesionych inwestycji (monetization) – sprawny mechanizm pobierania mikropłatności za subskrypcję usług, standaryzacja opłat za korzystanie z sieci

Firma FB czuje że sama niewiele może zrobić dlatego bierze czynny udział w pracach organizacji standaryzujących np. W3C’s Core Mobile (CoreMob) Web Platform Community Group m.in. sprawa DRM oraz współdziałanie między przeglądarkami. FB zaangażuje się także bardziej w testy kompatybilności przeglądarek (wraz z ich producentami) np. zestaw Ringmark.

Stała się rzecz niezwykła – firmy internetowe połączyły swe wysiłki i stworzyły kolejne konsortium propagującą standardy otwarte – Open Web Standards Documentation – tu jest jej adres http://docs.webplatform.org/wiki/canvas/properties, dopiero zaczyna pracę.

Zdrowa żywność wg. TIME – http://healthland.time.com/2012/10/01/guide-the-31-healthiest-foods-of-all-time-with-recipes/?slide=black-beans#end

Niuanse LINQ w przykładach – http://www.codeproject.com/Articles/383749/How-does-it-work-in-Csharp-Part-3-Csharp-LINQ-in-d#paraIdFirstOrDefault

Wzorce projektowe:

Wykorzystanie PDF w HTML5 – http://www.codeproject.com/Articles/466362/Blend-PDF-with-HTML5 – daje do biblioteka jspdf

Zrzucacz ekranów – GreenShot – http://getgreenshot.org/

Posted 9 października 2012 by marekwmsdn in C#, Facebook, Health, l, linq, Mobile, Virtualization, Web Standards