Archive for the ‘e-Faktura’ Category

E-faktura, stan prawny   Leave a comment

Rzeczpospolita – Są zgłoszone dwa projekty ustaw dotyczących e-podpisów:

  • poselska (zrównanie podpisu osobistego w dowodzie z odręcznym),
  • rządowy (ograniczającym działanie podpisu osobistego do kontaktów z e-administracją). Poza tą różnicą mają wspólne punkty, wprowadzają zaawansowany podpis elektroniczny (nie wymaga karty czy czytnika) oraz pojęcie pieczęci elektronicznej powiązanej z podmiotem.

Obecnie z e-podpisu korzysta 300 tyś osób.

Tamże z dnia 10.01.2011 – aby przesyłać e-faktury, ale pliki muszą spełniać określone warunki. Informacje o zmianach w VAT na 2011 są opublikowane w broszurze przez Min Fin. Od 1 stycznia ulega uproszczeniu wysyłanie faktur online (zgodnie z rozporządzeniem z 17.12.2010 – DzU z 2010 r. nr 249, poz 1661 w odpowiedzi na nową dyrektywę Rady 2010/45/UE z 13 lipca 2010). Faktura może być wysłana w dowolnym formacie elektronicznym ale z obwarowaniem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści. Ale nie ma mowy o minimalnych warunkach technicznych jakie muszą być spełnione.

Trochę więcej na temat dyrektywy
Pozwala ona na zastosowanie, obok EDI i bezpiecznego podpisu stosować dowolnej technologii która zapewni:

  • autentyczności pochodzenia,
  • integralności treści (integralność treści oznacza niezmienność obowiązkowych elementów faktury, można dodać lub zmienić dane nieobowiązkowe takie jak znaczniki lub komentarze lub zmienić format faktury – ale z tym należy postępować ostrożnie gdyż można liczyć się na różne interpretacje – sumarycznie lepiej fakturę podpisać i zapieczętować i nic w niej nie ruszać) oraz,
  • czytelność

Obowiązek wprowadzenia do końca roku 2012.

Posted 14 kwietnia 2011 by marekwmsdn in e-Faktura, Podpis