Archive for the ‘DataGridView’ Category

Zasoby JS i nie tylko z MSDN   Leave a comment

MSDN ma czasopismo “MSDN magazine” (poszukiwanego tematu np. “WCF” można poszukać poprzez wybranie opcji “Topics” na górze) oraz portal “Script Junkie”. Oba te miejsca dosyć gruntownie traktują o technologiach JS i .NET.

Ciekawe pakiety z NuGet dla wsparcia WCF (z wykorzystanie OAuth):

Odwieczny temat, pozbycie się niektórych wad JS (mimo książki “JS Good Parts”) – chodzi o podejście do zamykania (closures).  O tym rozpisywało się wiele autorytetów np. Vogel, Papa, Addy Osmani, Crockford, Hanlock, Hudlock. Tym razem mam inne źródła:

Teraz pora na biblioteki dodatkowe do JS, KnockOut i JQ wraz z wtyczkami do nich:

  DataGridView ciąg dalszy cz. 2   Leave a comment

  Kapitalny sposób na “wyciągnięcie” ze schowka danych i wklejenie ich do tablicy w C# – na serwisie stackoverflow.

  private void pasteToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
      {
          // create dataset to hold csv data:
          DataSet ds = new DataSet();
          ds.Tables.Add();
          ds.Tables[0].Columns.Add();
          ds.Tables[0].Columns.Add();
          ds.Tables[0].Columns.Add();
          ds.Tables[0].Columns.Add();
          ds.Tables[0].Columns.Add();
          ds.Tables[0].Columns.Add();

          string[] row = new string[1];

          // read csv data from clipboard
          IDataObject t = Clipboard.GetDataObject();
          System.IO.StreamReader sr =
                  new System.IO.StreamReader((System.IO.MemoryStream)t.GetData("csv"));

          // assign csv data to dataset     
          while (!(sr.Peek() == -1))
          {
              row[0] = sr.ReadLine();
              ds.Tables[0].Rows.Add(row);
          }

          // set data source
          dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0];
      }

  Inne łącza:

  Posted 15 marca 2012 by marekwmsdn in .NET, C#, DataGridView, WPF

  Szczegóły kontrolki DataGridView cz.1   Leave a comment

  Jest to drugie pokolenie “siatki” danych po DataGrid, może “łyknąć” do 100 tyś. wierszy i jest jeszcze bardziej skomplikowana od swego poprzednika. Idea działania jest taka: pobierz dane lokalnie, zrób z nimi co chcesz a potem spróbuj zapisać je z powrotem na serwer. Korzysta z zasady buforowania optymistycznego – tj. konflikty w danych rozstrzygane są dopiero przy próbie zapisu, dzięki temu nie ma blokady dostępu.

  W sieci jest mnóstwo zasobów na ten temat, takie najbardziej “ludzkie” to:

  1. http://www.dotnetperls.com/sqldataadapter
  2. http://stackoverflow.com/questions/710064/adding-text-to-datagridview-row-header
  3. kapitalna prezentacja – http://windowsclient.net/learn/video.aspx?v=13402

  Posted 9 marca 2012 by marekwmsdn in .NET, C#, DataGrid, DataGridView, MS

  Korzystanie z technologii CR w .NET   Leave a comment

  Ciągle jeszcze można korzystać z CR (SAP) jak narzędzia do raportowania w środowisku .NET: dla rozwiązań klienckich jest to bezpłatne natomiast dla serwerowych należy uiścić stosowną opłatę (ok. 2000 zł). Losy tej technologii oraz jej dostępność dla programistów .NET jest troszkę niepewna dlatego, że SAP przepisał CR na Javę. Pewną furtkę stwarza Reports w VS autorstwa MS, ale na pierwszy rzut oka korzystanie z niego jest trudne (może dlatego, że za bardzo obciążone jest ideami BI tj. żąda podania wielkości na osi X i Y).

  W serwisie csharp.net-informations.com jest wiele artykułów na ten temat. Podano tam wiele wariantów korzystania z CR, zacznijmy od paru niekonwencjonalnych sposobów takich jak:

  • tworzenie raportu bez bazy posługując się jedynie DataSet-em – tu
  • można go tworzyć z pliku XML – tu
  • opcjonalnie można go także wysłać pocztą – tu

  a skończywszy na tradycyjnym sposobie z przekazaniem listy parametrów – tu

  Dodatkowo opisano jak instalować komponenty CR u użytkownika docelowego – tu. W tym w/w portalu są też inne bardzo użyteczne podręczniki do np. posługiwania się DataGridViewhttp://csharp.net-informations.com/datagridview/csharp-datagridview-template.htm czy też do DataSethttp://csharp.net-informations.com/dataset/csharp-dataset-tutorial.htm. W sumie ciekawa i użyteczna strona.

  Jeden z przykładów (pobieranie danych do raportu z DataSet) nie chodzi, jak się okazało, aplikacja CR SAP-a jest skompilowania we frameworku 2.0 a ja używałem 4.0. Dziwne, że SAP to olewa i nie aktualizuje swej aplikacji (przynajmniej rekompiluje). Jednym słowem dziadostwo! Z drugiej strony widać, że firmy bazujące swą technologię na platformie .NET zatrzymały się na etapie .NET wersji 2.0 traktując inwencję MS w wersji 3.0, 3.5 i 4.0 jako wybryk natury.

  Trochę o DataSet, tworzymy go jako nowy obiekt i przeciągamy na pusty obszar tablice z Server Explorer’a, pod tablicą od razu tworzy się TableAdapter. Pamiętać należy aby móc z niego skorzystać trzeba przed użyciem go zapamiętać!

  Jak pokolorować sekcję Szczegółów w raporcie– do tego służy Section Expert.

  Posted 22 lutego 2012 by marekwmsdn in .NET, C#, CR, DataGridView