Archive for the ‘DataGrid’ Category

Szczegóły kontrolki DataGridView cz.1   Leave a comment

Jest to drugie pokolenie “siatki” danych po DataGrid, może “łyknąć” do 100 tyś. wierszy i jest jeszcze bardziej skomplikowana od swego poprzednika. Idea działania jest taka: pobierz dane lokalnie, zrób z nimi co chcesz a potem spróbuj zapisać je z powrotem na serwer. Korzysta z zasady buforowania optymistycznego – tj. konflikty w danych rozstrzygane są dopiero przy próbie zapisu, dzięki temu nie ma blokady dostępu.

W sieci jest mnóstwo zasobów na ten temat, takie najbardziej “ludzkie” to:

 1. http://www.dotnetperls.com/sqldataadapter
 2. http://stackoverflow.com/questions/710064/adding-text-to-datagridview-row-header
 3. kapitalna prezentacja – http://windowsclient.net/learn/video.aspx?v=13402

Posted 9 marca 2012 by marekwmsdn in .NET, C#, DataGrid, DataGridView, MS

Różne ciekawostki   Leave a comment

Biblioteka JQ/JS/HTML5 w MS – kursy na różne okazje – http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/hh150136.aspx

Przeglądarka wszystko wytrzyma – testowanie różnych języków programowania w środowisku przeglądarki internetowej – http://www.techrepublic.com/blog/australia/try-these-languages-in-your-browser/429?tag=content;siu-container. Są tam różne języki, warto spróbować Haskell oraz ironPython (szczególnie część 6 i 7 która mówi o integracji z .NET) a pod linkiem http://ironpython.net/documentation/ jest dużo na temat Silverlight oraz dokumentacji (patrz też link www.voidspace.org.uk) wraz z odnośnikiem do książki IronPython in Action. Użyteczne linki na temat Pythona – http://www.ironpython.info/index.php/Useful_Links

Zamiennik Crystal Reports – Clear Reports (https://www.inetsoftware.de/products/clear-reports/editions) też swoje kosztuje, ale podobno czyta szablony z CR. Ma dwie wersje: .NET i Java. Stosuje technikę IKVM.NET.

Udało mi się pobawić z IKVM.NET, działa. Można w środowisku .NET wywoływać klasy z Javy przekształcone w DLL. Daje to niesamowite możliwości np. klasy w Javie komunikują się poprzez  JDBC z bazami (wystarczy jeden plik jar realizujący obsługę dostępu do bazy) a po przekształceniu w DLL można je wywoływać z poziomu C#. Daje to niesamowitą elastyczność i zero konfiguracji, ale jest też niebezpieczne – każdy może sobie napisać programik udostępniający te dane poza kontrolą admin-a. Podobnie zresztą się ma z ODBC (ale tu może w pewnej mierze ingerować a administrator). Dostęp do danych centralnych (serwerowych) musi odbywać się poprzez oprogramowanie na serwerze (warstwę pośrednią) realizujące filtrowanie dostępu do bazy dla zdalnych użytkowników.

Zasoby z portalu AJAXLINE:

Zabawka MS – LightSwitch – jak wystartować – http://blogs.msdn.com/b/bethmassi/archive/2011/12/01/beginning-lightswitch-getting-started.aspx

Tabelaryczne przedstawienie danych w jQuery   Leave a comment

Biblioteka ta ma wiele wtyczek. Jedna z nich to wtyczka do prezentacji wielu danych w tabeli  (siatki)– grid. W tym zakresie jQ UI jest dosyć słabe. Na razie ogłosiło inicjatywę utworzenia własnej wtyczki o nazwie oficjalnej – jQuery UI Grid – od fundamentów na podstawie funkcjonalności wielu zaakceptowanych w społeczności “siatek” (rozwijane takie jak SlickGrid, jqGrid, DataTables i mniej aktywne jak Tablesorter, Flexigrid, i Ingrid). Przy okazji wykona się refaktoryzacja (tak szumnie nazywa się przepisanie od nowa modułu obsługi interakcji myszki z obiektami UI). Co do siatek to są dwa podejścia: opieranie się na istniejącej tabeli w HTML lub zaciąganie danych z serwera (poprzez AJAX  od strony klienta/przeglądarki/HTML lub w danym języku na serwerze np. budowanie przy pomocy bibliotek w PHP wszystkiego i opuszczanie tego do przeglądarki).

Posted 10 października 2011 by marekwmsdn in DataGrid, jQuery

Mega linki z pracy cz. 1   Leave a comment

 1. Do wykorzystania:
  1. Pożyteczny przykład z CodeProject wykorzystania DataGrid w technologii WPF z bazą SQL Server Compact
  2. Też stamtąd – tutorial na temat log4net  – o zapisywaniu informacji do logów aplikacyjnych
  3. Wykorzystanie DataTables z jQuery w aplikacjach ASP.NET
  4. Wykonywanie w locie dowolnego serwisu WCF
  5. WCF by example
  6. Prosty sposób na odpytanie bazy danych
  7. Praca z dużymi plikami XML bez ich wczytywania w całości
  8. Własny handler do przetwarzania żądań do stron
  9. Własny sposób na wykorzystanie WCF do autentykacji i szyfrowania danych
  10. Eksport danych z bazy do różnych formatów (PDF, DOC, RTF czy XLS)
  11. GTD w akcji – http://www.codeproject.com/KB/applications/todolist2.aspx
  12. Crystal Report zanurzony w VS2011 w akcji
  13. Dokładny przykład jak wykorzystać Lightswitch do tworzenia aplikacji do zbierania danych
 2. Kolejna biblioteka do tworzenia PDF w wersji Lite jest bezpłatna – quickpdflibrary. Inny bezpłatny komponent do tworzenia PDF (i nie tylko, może jeszcze tworzyć DOC, XLS, RTF) – e-iceblue. Bardzo dokładny opis “bebechów” PDF – na JPedal.org (widać po nazwie, że firma wyszła z jakiegoś open source-wego projektu, okrzepła i zaczyna “zbijać kasę”). To był blog, a teraz tu są zebrane zasoby na temat PDF i wsparcia w tym temacie. Oficjalna strona blogu Adobe dla developerów jest tutaj, na stronie Adobe. Flash Builder jest za darmo pod pewnymi warunkami
 3. Kapitalny program do rysowania diagramów – https://grapholite.com/Designer
 4. Przegląd technologii używanych w .NET, bardzo cenny materiał
 5. Jak oczarować klienta – http://www.zdnet.com/videos/events/guy-kawasaki-how-to-enchant-users/6203360 – tako rzecze Kawasaki
 6. Wyjaśnienie przez MS w sprawie kradzieży certyfikatów z firmy COMODO, MS IE7 wzwyż ma włączone domyślnie sprawdzanie OCSP (FF domyślnie to opcja wyłączona). TechNet tak wyjaśnia CRL
 7. PowerShell to nowe, świetne środowisko skryptowe, ma nawet swoje GUI, tutorial – http://powergui.org/tutorials.jspa
 8. Tutorial o WCF – http://www.wpftutorial.net/GridLayout.html
 9. Java – jak oszukać sprawdzanie certyfikatu serwera w aplikacji pobierającej z niego dane
 10. Kapitalne narzędzie do testowania maszyny wirtualnej Java – http://visualvm.java.net/download.html

Ważne rzeczy dla rozwoju   Leave a comment

Jedną z poważnych wad JS jest brak standardowego mechanizmu źródła danych i związania tego źródła z elementami na stronie HTML (tzw. data binding). W innych środowiskach jest wiele zaawansowanych mechanizmów tego typu np. OData. Próbą naprawienia tego braku jest projekt datatables.  Mamy tutaj nie tylko rozwiązany problem źródła danych ale też i wizualizacji w postaci tabeli z paginacją (oraz rozwiazanie dostarczania danych po stronie serwera). Biblioteka jest dojrzała i opiera się o jQuery.

Z ciekawej prezentacji możliwości jQuery z poratlu http://www.wdvl.com/:

 1. Ciekawy menedżer układów na stronie zainspirowany EXT JS – UI.Layout
 2. ToolTips – http://jquery.bassistance.de/tooltip/demo/
 3. Stronicowanie – http://www.geckonewmedia.com/blog/2009/8/20/simplepager—jquery-paging-plugin—updated
 4. http://bassistance.de/jquery-plugins/jquery-plugin-accordion/

Masz aplikację w Pythonie? Możesz ją skompilować do exe przy pomocy Py2exe lub cx_freeze. Lub napisać aplikację GUI przy pomocy PythonCard.

Ku pamięci, jak osiągnąć więcej mniejszym wysiłkiem (Coaching Series: Accomplishing More By Doing Less) na YT z serii http://www.youtube.com/user/GoogleTechTalks

Wielkopomne dzieła MS:

 1. .NET Web Services Security” autorstwa Juval Lowy
 2. Securely with XML Signatures and Encryption”
 3. Jeszcze jedna składnica e-book-ów: netbks.info oraz www.wowebook.com lub congloi.info
 4. Retrieving HTTP content in .NET” (inna strona Ricka S – http://americanparanoia.com/) + jego blog
 5. Przyczynek do programowania w C# od Yahoo (stosuje REST)
 6. Wzorce dla Ajax-a – http://ajaxpatterns.org/Ajax_Frameworks
 7. Explore Rich Client Scripting with jQuery
 8. Paul Morozowski – http://www.rcs-solutions.com/blog/CategoryView,category,WCF.aspx

Rozwój duchowy:

 1. http://sanctus.org/lectionary.html
 2. http://higherthings.org/ – tamże jest też radio
 3. http://www.dragosroua.com/how-to-defrag-your-mind-in-5-easy-steps/

Coś dla dzieci – portal – http://www.bestprogrammertools.info/everything.html

Różne dywagacje na temat programowania na temat jQ   Leave a comment

 • Ten znacznik pozwala na włącznie jQ do swojej strony:
  1. <script src=”http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js”></script&gt;
  2. <script src=”http://cdn.jquerytools.org/1.2.5/jquery.tools.min.js”></script&gt;
  3. To wszystko jest w bibliotece jQueryTools – na serwisie flowplayer.org
  1. Biblioteka formularzy w PHP
  2. Okienka pop-up w JS
  3. Flasha na stronie
  4. Przechwytywanie wysyłania formularza

Posted 20 grudnia 2010 by marekwmsdn in AJAX, DataGrid, Java, JavaScript, jQuery, Kryptografia

Deweloperskie rzeczy w sobotę przed Świętami   Leave a comment

 1. Coś dla Oli – wprowadzenie do sieci semantycznych  – “Introduction to semantic network”, są też inne tutoriale np. o wymienialności serwisów webowych (usług WS). Inna strona o wymienialności technologii MS z innymi. Są tam projekty udostęniające technologie mS w innych środowiskach np. AppFabric dla PHP.
 2. TechNet ma również bloga – http://blogs.technet.com/.
 3. Motywacja ludzi – sposoby i źródła.
 4. Na codeproject, “7 kroków do HTTPS w WCF” – “7 simple steps to enable HTTPS on WCF WsHttp bindings”.
 5. Co nowego w VS2010 – http://www.msdev.com/Directory/SeriesDescription.aspx?CourseId=144
 6. Implementacja siatki danych w:
  1. C# – http://sourcegrid.codeplex.com/
  2. jQuery – http://www.flexigrid.info/
 7. Stosowanie AJAX w jQuery – http://viralpatel.net/blogs/2009/04/jquery-ajax-tutorial-example-ajax-jquery-development.html. Tam jest więcej na temat jQ.
 8. Working with jQuery” artykuł na stronach IBM.
 9. Automatyzacja MS Office w VFP na stronach msdn social.
 10. AlistApart tym razem o wypalaniu się – http://www.alistapart.com/articles/burnout/

Posted 18 grudnia 2010 by marekwmsdn in DataGrid, Interoperability, jQuery