Archive for the ‘Dart’ Category

Dart–atak klonów JS   Leave a comment

Konwersja DART do zwykłego, brudnego JS – przy pomocy specjalnego edytora – http://www.dartlang.org/docs/getting-started/editor/index-win.html (do pobrania). Prezentacje – http://www.dartlang.org/news/2011/10/26/dart-slides-from-senchacon.html. Strona główna –  http://www.dartlang.org/. Tutoriale – http://www.dartlang.org/docs/getting-started/class.html. Dziwne – pokazowa aplikacja DART w Dart IDE nie chce się uruchomić w żadnej innej przeglądarce tylo Chrome, czyżby już się zaczął rozłam w aplikacjach JS wspieranych natywnie w przeglądarkach?

Posted 2 listopada 2011 by marekwmsdn in Dart, Google, JavaScript