Archive for the ‘CR’ Category

Raporty jako usługa zaplanowana   Leave a comment

Mowa o tym w artykule na temat planowania zadań raportowych – http://kenhamady.com/cru/comparisons/desktop-scheduling-engines. Są to narzędzia do planowania wykonania raportów i wysłaniu wyników do klienta np. pocztą – jest to ważne z uwagi na czas trwania raportu (klient nie chce czekać) lub odciążenie serwera raportowego. Jest wiele narzędzi do tego celu, niektóre są bezpłatne np. http://www.groffautomation.com/. W celu lepszej orientacji w aplikacjach autor przygotował matrycę ich funkcjonalności – http://kenhamady.com/desktopschedulers.pdf. Jest też strona tego autora na temat rozwiązań serwerowych stosujących silnik CR – http://kenhamady.com/cru/comparisons/server-based-deployment-options. Jedną z bibliotek jest Visula Cut – http://www.milletsoftware.com/Download/Visual_CUT_User_Manual.pdf#pagemode=bookmarks&zoom=100 – ma całkiem ciekawą funkcjonalność. Można nawet wysyłać twiity z informacją o raporcie – http://www.pursuittechnology.co.uk/news.html#

Strona CR 2011 poprawkach – http://scn.sap.com/docs/DOC-28273. Przypominam raz jeszcze CR 2011 nie ma oddzielnego SDK dla .NET – jego ekwiwalentem jest pakiet CRVS2010 (Crystal Reports for Visual Studio 2010).

Strona o poprawkach i dokumentacji dla CRVS2010 – jest tu – http://scn.sap.com/docs/DOC-7824. Od SP 5 narzędzie to zmieniło nazwę na SAP Crystal Reports, developer version for Microsoft Visual Studio. Poprawki SP są kumulacyjne – wystarczy zainstalować najnowszą wersję. Wersje ukazują się kwartalnie.

Są też opisane biblioteki Crystalowe (UDF) dla deweloperów pracujących w środowisku CR – http://www.kenhamady.com/uflfunctions.pdf. Jest też porównanie między innymi serwerami np. Pentaho a Jasperem – http://kenhamady.com/cru/archives/2424 na podstawie opracowania na slashdot.org.

Czas w SAP dla CR jakby się zatrzymał, nie ma nowych wersji a konkurencja nie śpi np. Microstrategy.  Zmieniła się także optyka widzenia: rozwiązanie serwerowe już nie musi dostarczać gotowego raportu – wystarczy przesłanie do klienta danych, to u klienta jest cała obróbka związana z drążeniem i wizualizacją (oczywiście jeżeli danych jest "rozsądna" ilość, nie za duża). 

Posted 27 lutego 2013 by marekwmsdn in CR, Crystal Reports

Materiały o CR SAP-a   Leave a comment

Posted 19 czerwca 2012 by marekwmsdn in CR, Crystal Reports

Zasoby o Crystal Reports   Leave a comment

Wersja trial do ściągnięcia (po uprzedniej rejestracji) jest na rozbiegówce –http://www.sap.com/solutions/sapbusinessobjects/sme/freetrials/index.epx. Można też przetestować inne produkty:

Uwagi:

 • Jest pojęcie SAP Crystal Reports runtime server license, pozwala ona na rozprowadzanie rozwiązań stosujących runtime-y silników raportowych użytych w SAP CR 2008 dla Eclipse oraz Visual Studio 2010.
 • Wersja SAP Crystal Server 2011 nowa, ale w stanie ciągłej transformacji – daje m.in. wtyczkę SAP BusinessObjects Live Office udostępniającą zawartość z BI w MS Office oraz integrację z SharePoint. Inne narzędzia klienckie:
  • • Report design tool in SAP Crystal Server
  • • SAP Crystal Dashboard Design
  • • SAP BusinessObjects Explorer
  • • SAP BusinessObjects Live Office
  • Dojdzie jeszcze – SAP Crystal Interactive Analysis 2011
 • SAP Crystal Server 2011 zawiera także inne narzędzie do tworzenia raportów nowej generacji bazującej na dostępie do danych wyłącznie poprzez universe (warstwę semantyczną – można to nazwać super widokiem na dane w którym unika się podawania szczegółowej informacji gdzie leżą dane, w jakich tabelach co jest szczególnie ważne dla użytkowników z kręgu MS Office) – tj. pliki UVX. Ale jest to sytuacja przejściowa, dostęp bezpośredni do danych jest kluczową zaletą SAP CR (przecież to jest narzędzie dla indywidualnego użytkownika, mogącego nie mieć dostępu do świata obiektów) i będzie “dorobione” później. Jednocześnie jest dostępne narzędzie z CR 2011 – czyli nowy Crystal Server zawiera dwa  silniki stary i nowy do wyboru, ponieważ nowa wersja silnika nie jest jeszcze dopracowana. W przyszłości to nowe narzędzie do tworzenia raportów powstałe w Crystal Server będzie portowane do SAP Crystal Reports w następnej jego wersji.

W przyszłości SAP Crystal Server 2011 będzie zawierał narzędzia do tworzenia aplikacji w .NET (będzie dostępny SDK)

Posted 14 czerwca 2012 by marekwmsdn in CR

Dawka wiedzy o CR od SAP   Leave a comment

Kolejna edycja dokumentów na temat licencjonowania rozwiązań Crystal firmy SPA (uwzględnia nowe produkty, oto lista wszystkich: Dashboard and Presentation Design (Xcelsius) 2008 , SAP Crystal Reports 2011 , SAP Crystal Reports 2008 , SAP Crystal Reports, version for Eclipse 2.0 , SAP Crystal Reports, version for Visual Studio .NET , SAP Crystal Reports, version for Visual Studio 2010 , SAP Crystal Reports Server 2008 , SAP Crystal Reports XI Release 2 , SAP Crystal Reports XI Release 1 ) – pod adresem http://scn.sap.com/docs/DOC-21575. Proszę zwrócić uwagę na autora – Blair Wheadon – prowadzi on listę z ciekawymi tematami.

Książka i inne zasoby na temat Crystal Reports .NET – http://www.crystalreportsbook.com/Crystal_Reports_Net_Book_Index.asp. Jest nawet taka książka “Crystal Reports .NET programming”  Brian Bischof. Tam poruszono takie tematy jak raporty na stronach ASP oraz obsługa zdarzeń w raportach – to są tematy bardzo ważne. Prowadzi on też własny blog.

Zasoby CR na twitterze – https://twitter.com/#!/crystalreports. Trzeba tam zaglądac od czasu do czasu.

Narzędzia około raportowe – http://kenhamady.com/bookmarks.html (1). O tym, że raporty mogą być interaktywne mało kto pamięta, każdy widzi raport jako coś niezmiennego, wykutego w kamieniu. Tak nie jest, raporty można drążyć, filtrować – cała masa pomocnych funkcji do wykorzystania w postaci tzw. CUF (Custom User Functions) – http://www.viksoe.dk/code/u2lwin32.htm. Mówi się o interakcji użytkownika z raportem, ba nawigacji po częściach raportu. Ciekawa sprawa, na rynku jest firma konwertująca raporty z CR do Microsoft SQL Reporting Services (czyli RPT na RDL) – koszt licencji $1000.  Pomysły wzbogacenia raportów- inne ciekawe dodatki są w linkach na stronie (1) np.:

CR dla Eclipse w wersji 2.0 (podobnie CR dla Visual Studio 2010). Zmiana koncepcji w SAP w sprawie narzędzi do raportowania w środowisku java – do tej pory nazywało się SAP CR for Eclipse teraz to SAP CR version for Eclipse. Jest to pełnoprawne środowisko do tworzenia raportów. Dodatkowo dostarczana jest biblioteka do zabudowania raportowania w javę – SAP Crystal Reports for Java runtime components – Java Reporting Component (JRC). Ciekawe jest to, że oprócz możliwości tworzenia raportów jest także możliwość integracji aplikacji tj: szybkie wdrażenie, kreator stron JSP.

Ludzie, którzy wnoszą aktywny wkład upowszechnienia wiedzy o CR (oto ich blogi):

Jest polskie forum o CR – http://mycrystal.pl. Oraz dużo na GoldenLine – http://www.goldenline.pl/forum/1587182/migracje-do-crystal-reports-for-eclipse.

Mobile BI – ładnie się to wymawia, ale SAP całkiem poważnie widzi zastosowanie BI na Androidzie – http://scn.sap.com/community/mobile/businessobjects/content?filterID=content~objecttype~objecttype[blogpost]. Jest nawet ładne demo – http://scn.sap.com/community/mobile/businessobjects/blog. Inne odnośniki: sap.com/analyticsonthego, www.sap.com/aberdeenebook

SAP w społeczności:

Linki:

Posted 13 czerwca 2012 by marekwmsdn in CR

Bardzo porządne zasoby na temat C#   Leave a comment

Jest ich bardzo wiele, ale oto wybrana na ten czas lista wg. najlepszych:

Posted 6 czerwca 2012 by marekwmsdn in .NET, C#, CR, jQuery, Raporting

Szukanie metadanych w Crystal Reports   Leave a comment

Okazuje się, że dzięki doskonałej dokumentacji na stronach SCN SAP można stworzyć programik, który przejdzie po obiektach raportu i jego podraportów i “zaraportuje” swoje wyniki:
 
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using CrystalDecisions.CrystalReports.Engine;
using CrystalDecisions.Shared;
// How to find the ReportObjects in the Crystal Report using Crystal reports .NET SDK? Saurabh Pathak (SCN Community)
namespace PrzeszukiwanieObiektowRaportuCR
{
  class PrzeszukiwanieObiektowRaportuCR
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string raport = "dokumentydostawyekkw.rpt";
      raport = "Listprzewozowy.rpt";
      ReportDocument rpDok = new ReportDocument();
      rpDok.Load(raport);
      Console.WriteLine("Opis definicji raportu "+ raport);
      foreach (ReportObject obiekt in rpDok.ReportDefinition.ReportObjects)
      {
        Console.WriteLine("1"+ obiekt.Name + "\t"+ obiekt.Kind.ToString() + "\t" + obiekt.ObjectFormat.ToString());
      }
      if (rpDok.Subreports.Count > 0)
      {
        Console.WriteLine("Podraporty...");
        foreach (ReportDocument rdok in rpDok.Subreports)
        {
          Console.WriteLine(" 2 " + rdok.Name);
          foreach (ReportObject obiekt in rdok.ReportDefinition.ReportObjects)
          {
            Console.WriteLine(" 3" + obiekt.Name + "\t" + obiekt.Kind.ToString() + "\t" + obiekt.ObjectFormat.ToString());
          }
        }
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Ten raport nie ma zagnieżdżonych raportów");
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}
 
Nie jest to wcale trudne jak widać!

Posted 14 Maj 2012 by marekwmsdn in CR

Ważne linki do Crystal Reports   Leave a comment

Posted 10 Maj 2012 by marekwmsdn in BI, C#, CR, Java