Archive for the ‘Cloud computing’ Category

Oracle buja się w obłokach   Leave a comment

Oracle w końcu powiedział jak zamierza rozwijać JEE. Oskarżany o brak zainteresowania rozwojem wersji korporacyjnej Javy (wersja 1.8 będzie za rok, może później spowodowało oddolny ruch za wzięciem w swe ręce inicjatywy rozwoju Javy open-source bez Oracle: Gosling oraz Java EE Guardians and MicroProfile.i). Kierunek rozwoju Javy to przetwarzanie w chmurze i zastosowanie kontenerów. Oficjalnie strategia będzie ogłoszona we wrześniu na konferencji JavaOne w SF. Nastąpi zwrot z modelu server-based do cloud-based, służby IT korporacji nie będą musiały troszczyć się o zasoby IT potrzebne do uruchomienia i rozwoju swych aplikacji. Dane aplikacji zostaną utrwalone jako para key-value w bazach MoSQL. Aplikacje w chmurze będą działały w trybie multitenant tj. na wspólnej infrastrukturze. JEE 1.8 otrzyma wiele udoskonaleń głównie w zakresie autoryzacji i autentykacji – w chmurach publicznych pojawią się nowe modele zabezpieczeń oparte o żetony OAuth i OpenID Connect. Technologia kontenerów (głównie Docker) pozwoli lepiej izolować aplikację w tym współdzielonym środowisku. Wymaga to rozwinięcia narzędzi do zarządzania konfiguracją.

W zakresie tworzenia aplikacji nastąpi ujednolicenie modelu obsługi zdarzeń (z racji historycznej ewolucji w Javie do tej pory różne warstwy oprogramowania używały różnych modelów zdarzeń). Planuje się ujednolicenie tych modeli w jeden tzw. react (patrz implementację w JS – framework React). Jest to wymóg dla aplikacji rozproszonych dużej skali, budowanych asynchronicznie luźno ze sobą powiązanych opartych na modelu zdarzeniowym.

Planuje się także wykorzystanie nowego protokołu HTTP/2 oraz mikroserwisów; tutaj mały zgrzyt IBM i Red Hat nie czekając na Oracle same zgłosiły poprzez organizację microprofile.io propozycję standardu micro service dla JEE (opartej o JAX-RS, CDI, and JSON-P). Oracle obiecał wypracowanie wspólnego standardu.

Prace na ulepszeniem implementacji HTML5 i HTTP 2.0 będą odbywać się tradycyjnie w ramach JSR.

Na podstawie http://www.infoworld.com/article/3098007/java/oracle-to-reboot-java-ee-for-the-cloud.html

Posted 22 lipca 2016 by marekwmsdn in Cloud computing, Java

Ewolucja narzędzi programistycznych   Leave a comment

Świetny artykuł na ten temat w Techrepublic – http://www.techrepublic.com/article/software-development-tools-from-stone-age-to-cloud-age (Nick Hardiman). Mówi o ewolucji narzędzi od Eclipse poprzez Selenium do testowania aż po narzędzia w chmurze. Tutaj na uwagę zasługują Cloud9, Compilr. Oba te środowiska mają wersję darmową! Wato to wypróbować!

Inną ciekawą alternatywą jest: jsfiddle,  jsbin oraz http://codecast.me/launch/

Nowe narzędzia dla programistów .NET:

 1. http://visualstudiomagazine.com/articles/2014/11/01/simplify-data-access.aspx – ja skorzystam z narzędzi do SQL Server Compact i Lite
 2. http://visualstudiomagazine.com/Articles/2015/02/01/9-New-Visual-Studio-2013-Extensions.aspx?Page=1  – mi się podoba Bing Developer Assistant

Posted 12 lutego 2015 by marekwmsdn in Cloud computing, IDE, JavaScript

Na gorąco   Leave a comment

Nowe akronimy, nowe, świeże, nieopierzone jeszcze technologie:

 • MBaaS (mobile back end as a service) produkty serwerowe o luźnej, rozproszonej architekturze  (na poziome REST API) wspierające dla:
 • MEAPs (mobile enterprise application platforms) – ujednolicona warstwa serwerowa na poziomie middleware
 • Zadania MBaaS – cytat z artykułu porównawczego: ‘MBaaS systems typically provide push notifications, file storage and sharing, integration with social networks such as Facebook and Twitter, location services, messaging and chat functions, user management, the ability to run business logic, and usage analysis tools. Enterprise-oriented MBaaS systems also provide integration with existing applications and databases. ’
 • Przedstawiciele – Appcelerator, FeedHenry. Wszystko jednak jest zbyt świeże aby mogło być używane w środowiskach produkcyjnych.

Testowanie aplikacji mobilnych – trend – http://appium.io/slate/en/master/?ruby#appium-design

Błędy – każdemu mogą się przydarzyć – http://www.techrepublic.com/blog/10-things/10-immutable-laws-of-mistakes/?tag=nl.e098&s_cid=e098&ttag=e098&ftag=TRE126e25f. Tak wygląda nasze życie wśród morza pomyłek!

Udało mi się zainstalować VS2015 – Proszę zwrócić uwagę Node.js, Android NDK oraz Java SDK:

Program Manager_2014-11-17_10-43-21

HP (ZDI) corocznie organizuje dla tzw. whitehat hackers konkurs z nagrodami Pwn2Own, tym razem w Tokyo i bez niespodzianek, jak zwykle dziurawe przeglądarki. Wśród urządzeń mobilnych jedynie BlackBerry i Windows Phone uchowały się przed atakami do końca (do ostatecznego włamu). WP został naruszony ale nie do momentu złamanie ochrony. Jedynie BB (Z30) jak zwykle okazał się barierą nie do złamania. Więcej na dzisiejszym ZDNet i TechRepublic.

Ciekawa analogia, jeden z nagrodzony w tym roku Bossie Award – technologia node-webkit (wspierana przez Intela) – czyli uruchamianie aplikacji kompozytowej (node.js w webkit) w środowisku graficznym (desktop) dowolnego systemu operacyjnego (za logikę odpowiada Node.js za prezentację i sterowanie – WebKit) jest namiastką tego co już było dawno (od IE6) dostępne w technologiach MS – aplikacje HTA. Oczywiście po tylu latach idea uruchomienia aplikacji w języku skryptowym w przeglądarce na prawach aplikacji desktopowej uległa znacznej ewolucji i udoskonaleniu. Prezentacja node-webkit jest tu – https://speakerdeck.com/zcbenz/node-webkit-app-runtime-based-on-chromium-and-node-dot-js. Bardziej szczegółowy opis – http://oldgeeksguide.github.io/presentations/html5devconf2013/wtod.html#/32

Jest wiele darmowych kursów informatycznych, wiele jest darmowych tylko z nazwy. Prawdziwie bezpłatne to MIT (w ramach oferty – http://ocw.mit.edu/courses/writing-and-humanistic-studies/21w-789-communicating-with-mobile-technology-spring-2011/ spis najczęściej odwiedzanych kursów jest tu) i Havard (https://cs50.harvard.edu/) oraz te prowadzone przez firmy np.Microsoft (MVA). U nas w kraju to na uwagę zasługuje płatny niestety serwis virtualstudy. Czasami na płatnym udacity trafi się jakiś darmowy okruszek, ale to najczęściej sponsorowane przez Google kursy Androida.

Pożyteczne oprogramowanie – Advanced SystemCare 8 do czyszczenia komputera, podobnie jak CCleaner.

Rozmowa z Jonathan Ive na temat innowacyjności Apple oraz naruszenia praw autorskich – http://www.dezeen.com/2014/11/13/design-education-tragic-says-jonathan-ive-apple/

Zasoby na temat tworzenia aplikacji w środowisku PhoneGap – https://github.com/mwbrooks/phonegap-day-workshop-beginner/wiki

Lista zawartości Visual Studio 2015 jest imponująca:

Krótkie omówienie nowinek w VS2K15 – http://blogs.msdn.com/b/csharpfaq/archive/2014/11/12/short-videos-demonstrating-what-s-new-in-visual-studio-2015-preview-for-c-vb-and-f.aspx

Coroczne nagrody redakcji javaworld – Bossie Awards – http://www.javaworld.com/article/2692862/developer-tools-ide/application-development-164642-bossie-awards-2014-the-best-open-source-application-development-tool.html

Materiały z javaworld dla deweloperów:

Posted 17 listopada 2014 by marekwmsdn in .NET, Android, C#, Cloud computing, Interoperability, Java, MS, MS Azure

Aplikacje biurowe   Leave a comment

Trudny wybór aplikacji do zarządzania dokumentami. Z jednej strony jest to MS Office 2013 gdzie możliwe jest sterowanie przy pomocy nawet JS – ale pakiet jest płatny, podobnie jest z MS Office 365. Z drugiej strony jest bezpłatny Google DOcs ale obawa o bezpieczeństwo i poufność przechowywanych w chmurze u Google danych. W temacie tego ostatniego znalazłem takie ciekawe linki:

Posted 14 sierpnia 2013 by marekwmsdn in Cloud computing

Myśl na temat aplikacji mobilnych   Leave a comment

Aplikacje mobilne mogą być lokalne to znaczy takie, które korzystają wyłącznie z zasobów lokalnych urządzenia (np. gry), inny typ to aplikacje które wykorzystując przeglądarkę umożliwiają oglądanie stron Internetowych (a poprzez nie aplikacji webowych). Jest to taka sama sytuacja jak na desktopie. Innym rozwiązaniem jest utworzenie aplikacji lokalnej korzystającej z zasobów sieciowych poprzez usługi typu SOAP lub lepiej REST czyli w sposób niewidoczny dla użytkownika łącząca się z zasobami internetowymi. W tym przypadku aplikacja nie musi mieć lokalnej bazy – wszystko przechowuje w sieci w tzw. chmurze.

Posted 14 Maj 2013 by marekwmsdn in Cloud computing

Coś dla developerów   Leave a comment

Bardzo dobry portal MSSQLTips – np. na temat usługi raportowej dla deweloperów – http://www.mssqltips.com/sqlservertutorial/3006/working-with-pre-and-post-deployment-scripts/, jest też tam link na temat tworzenia procedur wbudowanych. W skrócie i do rzeczy, polecam ten portal!

Dla hardcorowców – wrażenia osoby która przeniosła się z Linuxa na DOS-a. Ciekawe są nie tyle wrażenia co sposób przesiadki – pobrał bezpłatny obraz maszyny wirtualnej stąd i od tej pory wszędzie go zainstalował. Jedyny problem to wzrost zajętości CPU do 100% – to stare oprogramowanie zawałaszcza sobie procesor i nie oddaje zasobów, jest na to rada: albo uruchomić pod DOS-em mały programik, albo odpowiednio skonfigurować tę maszynę pod VirtualBoxem. Na temat przegrzewania się procesora jest też specjalny odnośnik – http://lazybrowndog.net/freedos/virtualbox/heat/

Coś co umożliwia Javie dostęp do aplikacji biurowych – POI – http://poi.apache.org/apidocs/index.html

Narzędziowcy WMI znajdą te narzędzie pomocne – http://www.downloadcrew.com/article/28804-wmi_code_creator – generator skryptów dla WMI

Niesamowita sprawa, pełne źródła do aplikacji napisanej w JS dla różnych klientów – http://osintegrators.com/grannynode – jest tam opisana procedura instalacyjna (link do źródeł – https://github.com/osintegrators/JavaScriptFrontToBack). Warto poświęcić trochę czasu aby prześledzić pełną ścieżkę tworzenia aplikacji na desktopy i urządzenia mobile wraz z bibliotekami i narzędziami RAD. Podobny projekt wraz z rozwiązaniem w Java Spring jest tu – http://www.infoworld.com/d/cloud-computing/which-freaking-paas-should-i-use-204189, zawiera również porównanie hostingu tej aplikacji w chmurach różnych dostawców (bardzo dobrze wypadł cloudbee) . Zasoby do pobrania dla Java Spring:

Strona poświęcona aplikacjom w JavaScript oraz historii i przyszłości tego języka – http://osintegrators.com/javascriptFuture. Jest też tam blog – http://osintegrators.com/blog/1

Bazą do tego jest artykuł zmieszczony w infoworld. Omawia on historię i stan obecny JS. Początkowo JS był wstawiony w przeglądarkę i działał po stronie klienta. Pierwsza próba uruchomienia go na serwerze pochodzi z 1996 (jak to dawno) w postaci zabudowania jego odmiany JSCRIPT do środowiska ASP przez Microsoft. Pierwsza inkarnacja JS w środowisku Java VM (JVM) to Rhino. I to zapoczątkowało lawinę implementacji JS po stronie serwera, ostatnią z nich to node.js. Kolejnym krokiem było pojawienie się technologii AJAX oraz biblioteki jQuery.  Kolejnym krokiem jest wykorzystania formatu JSON zastępującego XML w SOAP/WebService. Dalej pojawiły się bazy NOSQL np. MongoDB (krótkie omówienie jej możliwości jest tu)

Posted 10 października 2012 by marekwmsdn in Bazy danych, Cloud computing, JavaScript, jQuery, node.js, SQL

Ważne i ciekawe   Leave a comment

Gartner prorokuje – nie wiem ile w tym racji, ale ta firma konsultingowa przewiduje, że mimo słabych wyników sprzedaży klasycznych komputerów PC, branża tworzenia oprogramowania (tzw. obszar AD – Application Development) będzie się miała b. dobrze i w tym roku dojdzie do wielkości 9 mld dolarów (wzrost o 1.8% w porównaniu do 2011). Jakże tak? Na to ma wpływ: nowy model dostarczania oprogramowania (nakierowany na ilość a nie wartość sprzedaży jednostkowej – sklepy internetowe Apple, Google Play a w przyszłości Microsoft), wynajem oprogramowania (w chmurze np. MS Office, MS Office 365, Amazon, Google Apps), nowe modele i metodologie  tworzenia oprogramowania, powstanie i  rozwój modelu tworzenia aplikacji mobilnych i wreszcie wpływ oprogramowania open-source (za sprawą dwóch niesamowicie udanych środowisk deweloperskich Eclipse i Netbeans – przewiduje się, że 70% aplikacji typu enterprise będzie uruchamianych na serwerach aplikacyjnych Javy i nie tylko stworzonych na bazie open-source – drdobbs ). Dzieje się to też pod wpływem otwarcia się firm z branży AD na chmury: coraz więcej ofert na tzw. cloud-enabling oraz oferowanie usług poprzez chmury. Z kolei firmy sprzętowe (a nawet hybrydowe jak Apple i od niedawna Microsoft) oferują różne urządzenia, które można zebrać pod jedną wspólną nazwą jako cloud-enabled-devices. Co ciekawe do 2015 roku przewiduje, że ilość projektów aplikacji mobilnych dla smartfonów i tabletów przewyższy projektu na natywne środowisko PC w stosunku 4:1. Z serwisu slashdot.org.

Posted 28 sierpnia 2012 by marekwmsdn in Ciekawostki, Cloud computing, Mobile, Mobile Apps

Ciekawostki   Leave a comment

Firma Valve pogniewała się na Windows 8 i określiła go jako katastroficzne rozwiązanie dla gier. Skutkiem tego planuje portować platformę do tworzenie gier na system Linux. Analityk Gartnera też żle napisał o W8 – mówiąc o nim BAD. Ale wkrótce po tym się wycofał tłumacząc, że jego słowa zostały wyjęte z kontekstu. Jak długo jeszcze przedsiębiorstwa będą wierzyć w “proroctwa” tej znanej firmy konsultingowej?

GMail ma 8 lat, stary i nie za bardzo funkcjonalny (problemy z załącznikami, widzi tylko swoje serwisy socjalne) i ma wiele innych wad. Odpowiedzią MS na to i na nieco zaciemniony przez spam i inne wpadki związane z bezpieczeństwem wizerunek Hotmail jest nowoczesny, otwarty na wszystkie serwisy Outlook.com. Ocena wydana przez Ed Bott’a – http://www.zdnet.com/goodbye-hotmail-hello-outlook-com_p2-7000001893/. Tam jest też odnośnik do przewodnika po nowym Outlook-u. W tym świetle warto też wspomnieć o planowanej integracji LinkedIn oraz Facebook’a z MS Office 365. Z materiałów na temat planów MS na rok przyszły wynika, że stawia na usługi i serwis oraz wypożyczanie pakietów biurowych. Zamknięcie roku fiskalnego 2012 – O co właściwie chodzi MS w 10-K: http://www.zdnet.com/microsofts-radical-new-business-plan-is-hidden-in-plain-sight-7000001750/ – tam jest ukryty ich business plan na 2013 rok. Będzie rozwijane rozwiązanie SURFACE – platforma sprzętowa, która może zantagonizować producentów PC. Więcej inicjatywy w sprzęt, usługi, wynajmowanie aplikacji oraz web serwis/chmury. Więcej o nowej strategii MS jest tu – http://www.zdnet.com/shifting-subscriptions-microsofts-bet-the-company-strategy-for-the-future-of-software-7000001802/

Padł serwis webhosting.pl czyżby wszyscy się teraz przenieśłi do Spiderweb’a?

Potencjał LogMeIn – telepraca w domu, czy jest to lepsze od wtyczki Chrome czy też innego rozwiązania? (Himachi, TeamViewer, GotoMyPC)

Sposób na reklamę open-source? Stworzenie “gościa” które te idee reprezentuje na Google+. Dobry pomysł!

Projekt otwarty Iron Foundry –udostępnia Cloud Fondry dla .NET, oznacza to, że można potestować swoje rozwiązania w CHMURZE OBLICZENIOWEJ! Przykład tutoriala – http://compositecode.com/2012/07/20/deploy-a-framework-friday-2-with-asp-net-mvc-4/.

Posted 1 sierpnia 2012 by marekwmsdn in Cloud computing, MS, Windows

Sprawa rozwoju w chmurach i przyszłość aplikacji biurowych   Leave a comment

Jest świetny artykuł na temat roli przetwarzania w chmurach dla MŚP w Polsce na łamach “COMPUTERWORLD” – “Wchodzimy w chmury” (A. Maciejewski) – czyli coraz mniej pracy dla informatyków zakładowych – wszystko będzie uruchamiane w chmurach nic lokalnie. Rola informatyka w przedsiębiorstwie będzie się sprowadzała do pełnienia funkcji administratora sieci i zasobów lokalnych. Może dlatego warto zainteresować się połączeniem i integracją pakietów biurowych z zasobami w chmurze. Albo taki pomysł – serwer raportowy w chmurze w konwencji WDNP – Wasze Dane Nasze Przetwarzanie.

Tutaj bardzo ważna jest wiedza – MS uruchomił Akademię Wirtualizacji – gdzie można zapoznać się z ich technologią i nawet zdać u nich egzamin. Przykładowe ścieżki:

 1. http://www.microsoftvirtualacademy.com/tracks/egzamin-70-680-windows-7-configuration
 2. http://www.microsoftvirtualacademy.com/tracks/egzamin-70-686-windows-7-enterprise-desktop-administrator-
 3. http://www.microsoftvirtualacademy.com/tracks/breakthrough-insights-using-microsoft-sql-server-2012-analysis-services
 4. http://www.microsoftvirtualacademy.com/tracks/breakthrough-insights-using-microsoft-sql-server-2012-reporting-services
 5. http://www.microsoftvirtualacademy.com/tracks/building-business-apps-with-visual-studio-lightswitch

Aplikacja RAD do szybkiego tworzenia aplikacji – LightSwitch – jest na ten temat szkolenie nr.5. Ciekawe linki z serii “How Do I?” – http://msdn.microsoft.com/en-us/lightswitch/gg604823 oraz LS Training Kit – http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=23746. Warto się tym tematem zainteresować.

Co tu dodać jeszcze? Na serwisie CBS pojawiła się wzmianka o raporcie Gartnera – http://www.cbsnews.com/8301-505124_162-57466523/analysis-windows-8-marks-end-of-desktop-era/?tag=nl.e713. Windows 8 ma dwie odmiany: Windows 8 Pro (na wypasione PC bazujące na I86) i Windows RT (na mobilne, architektura ARM). Pojawienie się WIndows 8 to zmiana technologii podobna do tej jaka miała miejsce przy przejściu z DOS do technologii Windows NT (zaczęła się w 1993 i zakończyła w 2001 pojawieniem się Windows XP) to Raport przewiduje powolne odejście od aplikacji Win32 (te będą uruchamiane w chmurach na tzw. SBC – w modelu server-based computing i/lub jako zdalne pulpity na rzecz aplikacji OS-neutral oraz przeglądarek internetowych) – około 2020 mniej niż 10% aplikacji korporacyjnych będzie pochodzić z segmentu Win32 (Windows Desktop lub legacy Windows application), będą one po prostu mniej strategiczne dla firmy.  Skrót tego raport Gartnera jest tu w archiwum Gartnera.

Nowinki w piątek   Leave a comment

Początek weekend lub jak kto woli koniec tygodnia takie oto przyniósł nowinki: