Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Ciekawostki deweloperskie   Leave a comment

Raporty RDLC/RDL na urządzeniach mobilnych można też uruchamiać tak – https://help.syncfusion.com/uwp/sfreportviewer/getting-started

JRebel – wynik starej ankiety i inne zasoby:

 1. https://zeroturnaround.com/rebellabs/java-tools-and-technologies-landscape-2016/
 2. https://zeroturnaround.com/rebellabs/reports/

Adobe Scan – bezpłatny (rzadko tak jest) OCR na Androida od Adobe – http://www.techrepublic.com/article/adobe-goes-mobile-with-scan-app-and-expanded-electronic-signature-features/ – gratka, darmowy być może dlatego, żeby reklamować swoje prace nad AI – projekt Sensei

Impersonifikacja użytkownika w SSRS (I nie tylko) – https://stackoverflow.com/questions/18772349/how-to-implement-user-impersonation-in-reporting-services

UWP – animowane gif-y – https://social.msdn.microsoft.com/Forums/office/en-US/a34ee74f-b0a4-46a7-9946-06a1ee137956/uwphow-to-play-gif-image-in-windows-universal-app?forum=wpdevelop – ale to nie działa już pod MS Edge i w nowszych Windows (czasami jednak działa :))

 

Odpowiedź IBM na MS-wą inicjatywę bazy heteromorficznej CosmosDB – http://www.techrepublic.com/article/ibms-new-platform-readies-open-source-databases-for-private-cloud/

Nowy standard XAML z przykładami – https://blogs.windows.com/buildingapps/2017/05/19/introducing-xaml-standard-net-standard-2-0/

JCommerce zatrudnia – http://www.jcommerce.pl/kariera/praca/29/java-developer

Jeszcze raz powtórka – przyśpieszenie pracy listView w WinForm – https://stackoverflow.com/questions/9008310/how-to-speed-adding-items-to-a-listview

Do nauki kontrolek UWP – teraz to będzie webView – https://docs.microsoft.com/en-us/windows/uwp/controls-and-patterns/web-view

Wyświetlenie animowanego gif-a w UWP na podstawie serwisu – https://github.com/Giphy/GiphyAPI#trending-gifs-endpoint. Artykuł jak wyświetlać te gif-y w aplikacji UWP – https://dzone.com/articles/displaying-gifs-in-a-uwp-app-uwplunch. Działa!

Bardzo fajny artykuł o WPF i kontrolkach – http://www.wpf-tutorial.com/basic-controls/the-radiobutton-control/

Dokumentacja do UWP (jest nawet wersja PDF) – https://docs.microsoft.com/pl-pl/windows/uwp/layout/grid-tutorial. Słynne „hello” w UWP – https://docs.microsoft.com/pl-pl/windows/uwp/get-started/create-a-hello-world-app-xaml-universal, jak zdefiniować układ – https://docs.microsoft.com/pl-pl/windows/uwp/layout/grid-tutorialhttps://docs.microsoft.com/en-us/windows/uwp/layout/. Omówienie sieciowości przy pomocy HttpClient – https://blogs.windows.com/buildingapps/2015/11/23/demystifying-httpclient-apis-in-the-universal-windows-platform/#gSYbMbyU0JtJ8uph.97. Wykorzystanie bazy (niewizualnej) w apalikacjach UWP – http://erikej.github.io/SqlCeToolbox/. Jak się podpiąć  do MS SQL Servera – https://docs.microsoft.com/pl-pl/sql/connect/sql-server-drivers

Może jednak Cordova – https://blogs.msdn.microsoft.com/visualstudio/2015/04/30/introducing-the-windows-10-apache-cordova-platform/

C# – o wyjątkach – https://blogs.msdn.microsoft.com/visualstudio/2015/04/30/introducing-the-windows-10-apache-cordova-platform/

https://github.com/xamarinhq/app-acquaint – tam pokazano jak włączyć SQLite do aplikacji UWP

Integracja SSRS na stronie I w aplikacji  – https://docs.microsoft.com/en-us/sql/reporting-services/application-integration/integrating-reporting-services-using-url-access-web-application

Autor z Dzone (lista jego publikacji):

 1. https://dzone.com/articles/single-process-background-tasks-are-great-now-i-wa
 2. https://dzone.com/articles/single-process-background-tasks-are-great-now-i-wa?fromrel=true
 3. https://dzone.com/articles/treeview-control-for-uwp-apps
 4. https://dzone.com/articles/using-the-web-server-built-into-every-windows-10-d?fromrel=true
 5. https://dzone.com/articles/single-process-background-tasks-are-great-now-i-wa?fromrel=true

Android:

 1. SQL server i JDBC sterownik do MS SQL Servera w JAVIE – https://capdroid.wordpress.com/2012/07/16/android-jdbc-driver-for-microsoft-sql-server-and-sybase/
 2. https://capdroid.wordpress.com/2012/07/13/android-simple-json-parsing-using-jackson-apis/
 3. Peny przykład Androidowy – https://www.javacodegeeks.com/2015/09/android-ui-full-sample-app.html

 

VS 2017 i Python – https://blogs.msdn.microsoft.com/visualstudio/2017/05/12/a-lap-around-python-in-visual-studio-2017/

Przejrzyj szablony – https://visualstudiomagazine.com/articles/2015/08/01/15-visual-studio-project-templates.aspx

Darmowe kontrolki od Telerika – https://blogs.msdn.microsoft.com/visualstudio/2017/05/30/telerik-ui-for-uwp-free-and-updated-xaml-controls/

Posted 7 czerwca 2017 by marekwmsdn in Bez kategorii

Ciekawostki   Leave a comment

Rozpoznawanie twarzy i nie tylko poprzez aplikacje chmurowe – https://azure.microsoft.com/en-us/blog/microsoft-cognitive-services-general-availability-for-face-api-computer-vision-api-and-content-moderator/ –  to był artykuł zapoznawczy. Bardziej szczegółowo jest tu – https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/cognitive-services/emotion/quickstarts/csharp i tutaj – https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/cognitive-services/emotion/tutorials/csharptutorial

Niepotrzebne? Tak na wszelki wypadek – http://codecondo.com/codelobster-a-powerful-free-php-ide/

Coś dla Oracle deweloperów – https://developer.oracle.com

Operacje na datach w C#:

 1. https://stackoverflow.com/questions/919244/converting-a-string-to-datetime
 2. Specjalna biblioteka – https://www.codeproject.com/Articles/168662/Time-Period-Library-for-NET

Do analizy Data lakes – https://docs.microsoft.com/en-us/azure/data-lake-analytics/data-lake-analytics-overview

Ładowanie asynchroniczne formularza i listview – https://stackoverflow.com/questions/27545071/async-loading-for-winforms

Poradniki i najlepsze praktyki – https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms184412(v=vs.100).aspx, katalog – https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms184413(v=vs.100).aspx z przegląd platformy .Net  – https://msdn.microsoft.com/en-us/library/a4t23ktk(v=vs.110).aspx

Android Studio będzie wspierać język programowania Kotlin – http://www.infoworld.com/article/3197337/android/google-endorses-kotlin-for-android-development.html

LINQ queries – przegląd – https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee224946(v=vs.100).aspx, stwórz własnego dostawcę Iqueryable – https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb546158(v=vs.100).aspx, wyrażenia (expression) – https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb397676(v=vs.100).aspx. Do zapoznania:

 1. Linq to SQL – https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb386976(v=vs.100).aspx
 2. Linq to DataSet

Podcast – do analizy – http://freakonomics.com/podcast/earth-2-0-economics-edition-part-1/

Coś dla studentów – http://www.computerworld.pl/news/Ile-wynosi-pierwsza-wyplata,408099.html

Na wszelki wypadek – http://www.computerworld.pl/news/Uniwersalne-narzedzie-do-zwalczania-WannaCry,408098.html i tu http://www.computerworld.com/article/3198652/windows-pcs/the-windows-malicious-software-removal-tool-has-been-updated-for-wannacry.html. Komponent znajduje się w podkatalogu Windows/System32/MSRT.exe

Firma intertech ma świetny portal. Tam opowiastka o LINQ – https://www.intertech.com/Blog/oxygen-blast-creating-dynamic-linq-statements-expression-trees/. Podstawą LINQ jest opanowanie Expression Tree.

 

 

Posted 30 maja 2017 by marekwmsdn in Bez kategorii

Eclipse docenienia wagę LSP   Leave a comment

 

Kolejny znak czasu  – wykorzystanie Language Server Protocol (LSP). Tworzenie aplikacji w rodzaju IDE (zintegrowane środowisko deweloperskie) odbywa się na dwóch płaszczyznach. To nie tylko obsługa zadań związanych z edytorem ale również po części obsługa kompilatora danego języka który musi działać w locie (reaguje na błędy składni niekompletnej jeszcze aplikacji powstające w trakcie jej pisania). Ktoś w Microsoft (MS) podniósł ideę żeby oddzielić te dwie warstwy i połączyć jej protokołem komunikacyjnym (tzw. API). Tak więc warstwa sprawdzania semantyki danego języka programowania  i warstwa obsługi interfejsu graficznego edytora danego języka wymieniają się informacjami przy pomocy jednolitego protokołu. Język opisu tego protokołu nosi nazwę LSP. Pomysł pierwszy raz wykorzystał MS w Visual Studio Code, teraz pałeczkę podjęła fundacja Eclipse w swoim uniwersalnym środowisku programistycznym Eclipse i Orion.

Posted 28 maja 2017 by marekwmsdn in Bez kategorii

Ciekawostki programistyczne i o zdrowiu   Leave a comment

Takie sobie ciekawostki:

 1. Mobilne raporty – https://christopherfinlan.com/2017/03/05/using-url-parameters-with-mobile-reports-in-reporting-services/
 2. Fabryka wzorców w C# – http://www.dofactory.com/net/bridge-design-pattern, są też kursy na inne tematy – http://www.dofactory.com/tutorial/javascript-objects
 3. Większa kontrola i efektywność –https://entrepreneurs.maqtoob.com/seven-simple-daily-disciplines-that-will-make-you-a-better-artist-524758e976f8#.eghcm3eb7. Do czego się to sprowadza: najważniejsza samodyscyplina, wstawaj wcześniej, zaplanuj pracę (postaw parę zadań na dzień), zarezerwuj czas tylko dla siebie, ruszaj się (ćwicz)
 4. Xamarin – https://channel9.msdn.com/events/Xamarin/Xamarin-Dev-Days-Live?wt.mc_id=dx_880594
 5. Niezwykłe projekty oparte o technologię .NET – https://github.com/adamsitnik/awesome-dot-net-performance
 6. Kursy:
  1.  https://www.edx.org/course/principles-machine-learning-microsoft-dat203-2x-3#!.
  2. https://www.edx.org/course?search_query=machine+learning
  3. Sololearn – darmowe kursy wprowadzające do różnych tematów technologicznych
 7. Wydajność: https://channel9.msdn.com/Series/PerfView-Tutorial
  1. Zrozumienie istoty tworzenia aplikacji webowych i nawet hybrydowych przy pomocy darmowego rusztowania Oracle JET – https://dzone.com/articles/understanding-the-development-process-with-oracle
  2. Zasługą Oracle jest stworzenie z dostępnych klocków całkiem zgrabnej maszynerii do tworzenia aplikacji. Oracle JET jest bardzo podobne do MS WinJS.
  3. Ciekawy temat PHP – JAVA – Bridge projekt jeszcze jest aktywny – http://php-java-bridge.sourceforge.net/pjb/how_it_works.php
  4. Poznanie C#:
   1. nauka MVC  – https://www.talk-it.biz/tutorial-links/creating-asp-net-mvc-4-application/#tutorial
   2. Oraz https://www.talk-it.biz/tutorial-links/1-creating-asp-net-mvc-application/
  5. Różnica m. deep learning a shallow – to pierwsze bazuje na samouczących się sieciach neuronowych (warstwach przetwarzających i przekazujących do drugiej warstwy z możliwością pętli zwrotnej tzw. backtrackingu), to drugie na algorytmie. Jest taki artykuł – https://www.technologyreview.com/s/604087/the-dark-secret-at-the-heart-of-ai/. Problem jest taki, że mimo trafnych diagnoz system NIE POTRAFI wytłumaczyć swego rozwiązania co utrudnia wiarygodność ten brak możliwości wytłumaczenia podjętej decyzji utrudnia konwersację człowiek-maszyna
  6. Java: http://vitalflux.com/cordova-hello-world-android-eclipse-ide/, http://javabeat.net/maven-eclipse/, http://www.vogella.com/tutorials/EclipseMaven/article.html , ciekawa DYSKUSJA o wątkach – java.ittoolbox.com/groups/technical-functional/java-l/multithreading-question-why- use-wait-instead-of-join-5951982, http://javarevisited.blogspot.sg/2016/10/restlet-helloworld-example-in-java-and-Eclipse.html
 8. Jak robić notatki: http://www.dansheffler.com/blog/2014-07-21-two-goals-of-note-taking/
 9. https://spin.atomicobject.com/2014/09/03/visualizing-garbage-collection-algorithms/
 10. Różnego rodzaje sortowania – http://codingsight.com/sorting-in-net/
 11. 100+ potężna dawka odnośników dla wszechstronnych web deweloperów (tzw. full- https://github.com/bmorelli25/Become-A-Full-Stack-Web-Developer
 12. Dark Net – https://www.maketecheasier.com/search-deep-web lub alternatywna wyszukiwarka np. duckduckgo
 13. Joga na zdrowie: https://dailyhealthpost.com/13-easy-yoga-poses-to-flush-stress-hormones-from-your-body/, https://dailyhealthpost.com/28-day-plank-challenge/, https://dailyhealthpost.com/knee-pain-treatment/

Posted 18 kwietnia 2017 by marekwmsdn in Bez kategorii

deweloperka   Leave a comment

 1. Python 3.5 wprowadza nowe możliwości (http://www.infoworld.com/article/2969654/application-development/python-35-builds-on-strengths-and-borrows-from-go.html) – coroutines np.:
  1. async def read_data(db):
  2. data = await db.fetch(‚SELECT …’)
 2. Nie mieszać ich z generatorami (yield)!
 3. 13 webowych frameworków dla Pythona – http://www.infoworld.com/article/3105502/application-development/review-13-primo-python-web-frameworks.html

Kolejna dawka o SSRS

 1. SQL Server Mobile Report Publisher, Microsoft (to ma być w SQL Sever 2016) https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50400
 2. How to create Mobile Reports and KPI’s in SQL Server Reporting Services 2016, Chris Finlan http://christopherfinlan.com/2015/12/21/how-to-create-mobile-reports-and-kpis-in-sql-server-reporting-services-2016-an-end-to-end-walkthrough/ – proces od tworzenia aż do publikacji w Power BI for IOS (na przykład), inne platformy odbioru raportu – https://powerbi.microsoft.com/en-us/mobile/
 3. How to create a mobile dashboard solution with Datazen, SQL Server Pro
 4. http://sqlmag.com/business-intelligence/getting-started-datazen-microsoft-s-new-mobile-dashboard-platform
 5. Microsoft Business Intelligence Roadmap, Microsoft SQL Server Blog
 6. http://blogs.technet.com/b/dataplatforminsider/archive/2015/10/29/microsoft-business-intelligence-our-reporting-roadmap.aspx
 7. Narzędzie do tworzenia raportów na urządzenia mobilne (tego nie ma w Oracle ani w SAP Crystal Reports) – https://www.microsoft.com/pl-PL/download/details.aspx?id=50400, uzupełnia ono nowe możliwości SQL Server 2016 (nowy Report Server) . Microsoft udostępnia trzy klocki:
  1. Serwer raportowy (SSRS) jako dodatek do MS SQL Server 2016 – przechowywanie danych i raportów
  2. MS SQL Server Mobile Report Publisher – tworzenie i publikowanie raportów na urządzenia mobilne
  3. Aplikacja kliencka na urządzenia – Power BI for Android/IOS/Windows Mobile – przeglądanie raportów
 8. Jak to zrobić pokazane jest tu – http://christopherfinlan.com/2015/12/21/how-to-create-mobile-reports-and-kpis-in-sql-server-reporting-services-2016-an-end-to-end-walkthrough
 9. Raporty mogą być prezentowane jako drilldown (ukryte dane – wbudowane) lub drillthrough (dołączone) – https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd207042.aspx
 10. To też jest super – https://christopherfinlan.com/2016/10/22/sql-server-reporting-services-grab-bag-part-2-mobile-reports-url-parameters-web-application-proxy-user-based-parameters-farewell-lightswitch-and-pass/ – mowa tam o udostępnieniu raportów poza firmą (https://technet.microsoft.com/en-us/windows-server-docs/identity/web-application-proxy/web-application-proxy-windows-server)
 11. Można się połączyć poprzez Report Builder ze zdalnym serwerem raportowym na usługę ReportServer… a nie na Reports…
 12. Czy można się połączyć z SSRS z poziomu Power BI na komputerze stacjonarnym?
 13. Chyba najważniejsza strona rozbiegowa do dokumentacji o SSRS – https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb522683.aspx – opis możliwości i zadań
 1. Tryb natywny SSRS nie wymaga instalacji IIS:

In native mode, a report server is a stand-alone application server that provides all viewing, management, processing, and delivery of reports and report models. This is the default mode for report server instances. You can install a native mode report server that is configured during setup or you can configure it for native mode operations once setup is complete.

The following diagram shows the three-tier architecture of a Reporting Services Native mode deployment. It shows the report server database and data sources in the data tier, the report server components in the middle tier, and the client applications and built-in or custom tools in the presentation tier. It shows the flow of requests and data among the server components and which components send and retrieve content from a data store.

The report server is implemented as a Microsoft Windows service, called the „Report Server service”, that hosts a Web service, background processing, and other operations. In the Services console application, the service is listed as SQL Server Reporting Services (MSSQLSERVER). Z <https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms157231.aspx>

SQL Server podstawy:

 1. GRANT – https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189751.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396
 2. USER – https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms173463.aspx
 3. ROLE – https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms187936.aspx
  1. Wyzwalacz – https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms173463.aspx

Podstawy GIThttps://wordpress.com/read/blogs/105914939/posts/834

Posted 27 października 2016 by marekwmsdn in Bez kategorii

mRemote   Leave a comment

Posted 29 września 2016 by marekwmsdn in Bez kategorii

XAMPP   Leave a comment

Warto spróbować

Bright coding

XAMPP is a free, easy to install PHP development environment. It contains MariaDB, PHP, and Perl. It allows us to setup WordPress easily and start creating blog or website.

View original post

Posted 29 września 2016 by marekwmsdn in Bez kategorii