Archive for the ‘Autentykacja’ Category

WS w PHP i nie tylko…   Leave a comment

 1. WS SOAP bzuej na RPC który jest binarny, SOAP zaś tekstowy.
 2. Prosty przykład w PHP NuSOAP – http://www.codeproject.com/Articles/140189/PHP-NuSOAP-Tutorial.
 3. W natywnej implementacji WS można do SOAP-a włączyć całą klasę i tu  tkwi przewaga natywnego rozwiązania, inna przewaga to możliwość cache-owania WSDL.
 4. MS kompletnie przebudował w 4.5 sprawę obsługi WS – http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.services.protocols.httpsimpleclientprotocol(v=vs.110).aspx
 5. Kompletny przewodnik po tworzeniu WS od ZENDA w PHP – http://devzone.zend.com/25/php-soap-extension/
 6. Testowe przykłady WS w różnych odmianach – http://www.xmethods.com/ve2/index.po
 7. Zbiór artykułów z CodeProject:
  1. “Authenticate .NET Web Service with Custom SOAP Header” – przykładem do zrobienia
  2. “Web Service Authentication”
  3. “Developing SOAP Web Services with PHP/C#”
  4. SOAP Panda – testowanie WS – aplikacja do uruchomienia testów
  5. Perełka – lista darmowych książek informatycznych – List of freely available programming books

Posted 20 marca 2014 by marekwmsdn in Autentykacja, free books, MS, PHP, SOAP, WS