Archive for the ‘AJAX’ Category

Ewolucja wywołań asynchronicznych w JS   Leave a comment

Ciekawie przedstawiona ewolucja i uproszczenie wywołań asynchronicznych w przeglądarkach przy pomocy JS – JavaScript goes to Asynchronous city. Od typowej obsługi callback do promises. Podstawy przetwarzania asynchronicznego – https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh191443.aspx. Przyszłe wsparcie dla ECMAScript 5/6/7 – http://kangax.github.io/compat-table/es6/ – coś podobnego do strony ‘can I use’

Mapa rozwoju wsparcie najnowszych propozycji kierunków rozwoju JS w przeglądarce EDGE – https://dev.modern.ie/platform/status/javascript/

Posted 6 października 2015 by marekwmsdn in AJAX, Edge, JavaScript, xhr

Lista ciekawych tematów na początek grudnia   Leave a comment

 1. DataTable w jQ – http://www.codeproject.com/Tips/844403/jQuery-Datatables-For-Beginners

 2. http://betanews.com/2014/11/19/comodo-8-delivers-smarter-sandboxing/

 3. http://betanews.com/2014/11/20/diagnose-process-hangs-with-whatishang/

 4. Mega ćwiczenia – jest ich tylko 8 – http://www.mensjournal.com/expert-advice/the-only-8-moves-you-need-to-be-fit-20140306/classic-push-up

 5. Nowe prezzi – http://betanews.com/2014/11/21/create-stylish-animated-presentations-with-notzy/

 6. Do zarządzania plikami PDF – http://www.downloadcrew.com/article/32979-unitypdf

 7. IE rozwój i dostosowanie do innych przeglądarek (gonienie za nimi) – https://status.modern.ie/cssfilterimagefunction (niektóre są zakończone np. Web CryptoAPI). Można zobaczyć na co można liczyć tworząc przenaszalne aplikacje.

 8. Portal about ma ciekawe zasoby – http://websearch.about.com/od/internetresearch/a/newsreference.htm

 9. Bardzo pragmatyczne podejście do WPF i jej przyszłości – http://pragmateek.com/is-wpf-dead-the-present-and-future-of-wpf/

 10. Zacznij z Androidem – http://lifehacker.com/i-want-to-write-android-apps-where-do-i-start-1643818268?utm_campaign=socialflow_lifehacker_facebook&utm_source=lifehacker_facebook&utm_medium=socialflow

 11. Zasoby a Android – http://www.vogella.com/tutorials/AndroidCommandLine/article.html

 12. Kursy JS/HTML i inne za darmo – https://www.codeschool.com

 13. Nowa wersja Unity 3D – http://techcrunch.com/2014/11/26/unity-4-6-finally-brings-the-long-promised-user-interface-creator/

 14. Naprawdę dobry tutorial do JS – https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Tutorials

 15. Autorytet JS – wykład o DOM-ie (prezentacja wraz z video) – http://yuiblog.com/blog/2006/10/20/video-crockford-domtheory . Okazuje się, że znajomość JS to nie wszystko, trzeba również poznać otoczenie czyli przeglądarkę w której się JS uruchamia.

Posted 1 grudnia 2014 by marekwmsdn in AJAX, Android

Ciekawostki ze środy 20 sierpnia 2014   Leave a comment

Monografia o Ajax i pokrewnych technologiach – http://ajaxpatterns.org/. Szczególnie jest ciekawy rozdział o IFrame do komunikacji przeglądarka-serwer. Taka ramka ma własny adres źródłowy URL i można go zmieniać. Czytając wynik pobrania tej strony w ramce można dynamicznie w stronie wywołującej ramkę wstrzyknąć ‘obcą’ zawartość. ramka służy jako repozytorium danych dlatego się ją ukrywa poprzez klasę w arkuszu stylów. Można obsłużyć pobranie danych z serwera (GET), z POST-em jest kłopot, ale można go obejść poprzez wysyłanie sygnatury formularza z danymi (<FORM>…</FORM>). To była dobra technologia PRZED pojawieniem się XMLHttpRequest. Teraz to czysta ‘sztuczka’ (hack) nikomu właściwie niepotrzebna. Szczegółowy opis jest tu – http://www.pxl8.com/iframes_3.html – bardzo ciekawa technika ale już ustępująca.

Coś na wirusy i ich pochodne – Malwarebytes Anti-Exploit, oprogramowanie które zabezpiecza komputer przed wykorzystaniem podatności w przeglądarkach, jej dodatkach i Javie (dziur w oprogramowanie użytkowym wykorzystywanych przez złośliwe oprogramowanie). W wersji płatnej również PDF, Office, oprogramowanie mutimedialne. Usuwa nie produkty (złośliwe oprogramowanie) ale problemy przez nie pozostawione.  Jest to uzupełnienie do  ich innego produktu – Malwarebytes Anti-Malware (zabezpiecza przed załadowaniem kodu przez złośliwe oprogr. po fakcie zarażenia komputera). Podobnym produktem jest MS Enhanced Mitigation Experience Toolkit, ale on wymaga jeszcze trochę doszlifowania.

Poradnik inwestora – http://jakoszczedzacpieniadze.pl/

Tutoriale Java:

Posted 18 listopada 2014 by marekwmsdn in AJAX, Bezpieczeństwo, Java

Znowu java   Leave a comment

Jak zacząć pracę z Spring MVC w środowisku Eclipse – http://vitalflux.com/top-bookmarks-get-started-spring-mvc-eclipse/ – jest tam zestaw szkoleń.  Obrazek poniższy wiele wyjaśnia:

Inny trochę uproszczony:

Spring MVC Lifecycle

Do zgłębienia – bardzo ciekawy przykład wywołania AJAX z obsługą Spring MVC – http://vitalflux.com/make-ajax-calls-java-spring-mvc/

Funkcja substring w Javie potencjalnie wywołuje memory leak – http://javarevisited.blogspot.com/2011/10/how-substring-in-java-works.html

Posted 23 czerwca 2014 by marekwmsdn in AJAX, Java, JavaScript, Spring

Zamknięcie JS   Leave a comment

Ważne technologie:

Posted 1 października 2013 by marekwmsdn in .NET, AJAX, JavaScript

Technologie   Leave a comment

create procedure procx  as
select * from [a].[dbo].ed_table1
go
exec procx
create procedure proc2 @ile int out as
select @ile=COUNT(*) from [a].[dbo].ed_table1
go
declare @ilosc int
exec proc2 @ilosc output
select @ilosc

CREATE PROCEDURE uspTryCatchTest
AS
BEGIN TRY
    SELECT 1/0
END TRY
BEGIN CATCH
    SELECT ERROR_NUMBER() AS ErrorNumber
     ,ERROR_SEVERITY() AS ErrorSeverity
     ,ERROR_STATE() AS ErrorState
     ,ERROR_PROCEDURE() AS ErrorProcedure
     ,ERROR_LINE() AS ErrorLine
     ,ERROR_MESSAGE() AS ErrorMessage;
END CATCH
GO
EXEC uspTryCatchTest

create procedure proc5 @filtr nvarchar(10) = null as
SET NOCOUNT ON
select * from [a].[dbo].ed_table1 where nazwisko like ‚%’ + isnull(@filtr, nazwisko) + ‚%’
go
exec proc5 @filtr=’ZZ’

Posted 27 lipca 2012 by marekwmsdn in .NET, AJAX, Java, JavaScript, jQuery

Nowinki   Leave a comment

Posted 21 kwietnia 2011 by marekwmsdn in .NET, AJAX, JavaScript, jQuery, MS, Programowanie, WCF, WPF