Mega Zestaw Wpisów   Leave a comment

2016.06.01

 1. Repozytorium C# projektów otwartych:

  1. http://csharp-source.net/open-source/charting-and-reporting

  2. http://csharp-source.net/open-source/pdf-libraries

  3. Klasyk – http://www.albahari.com :

   1. http://www.albahari.com/nutshell/code.aspx

   2. http://www.albahari.com/threading/

   3. LINQPAD

 2. Biblioteka to tworzenia grafiki – https://github.com/beto-rodriguez/Live-Charts

 3. Podstawowe wykłady z Pythona – https://www.javacodegeeks.com/2016/03/10-awesome-python-tutorials-kick-start-projects.html – nawet jest o wątkach

 4. Zastosowanie UML do utworzenia schematu w SQL Server – https://www.simple-talk.com/content/article.aspx?article=2405

 5. Gotowce do tworzenia aplikacji webowych w oparciu o solidne frameworki – http://www.aspnetboilerplate.com/Samples. Ma nawet integrację z SignalR – http://www.aspnetboilerplate.com/Pages/Documents/SignalR-Integration oraz wiele wtyczek np. DI, HangFire itd.

 6. Bacharac – https://www.youtube.com/watch?v=XtZEu9YCSYA

 7. Różnica m. include a forward – http://java67.blogspot.com/2016/02/difference-between-jspinclude-and-forward-in-JSP.html

 8. Człowiekiem rządzą pasje – Tussman breaks down the fundamental passions into five areas: Eros (Love),Indignation (Moral Righteousness), Curiosity, Acquisitiveness, and Pride. These are the things which bless and bedevil us, as Tussman puts it. he fundamental truths of human life: The same things we cherish are also the things that destroy us.

 9. Autor z pluralsight ciekawe krótkie kursiki np. https://wildermuth.com/Videos

 10. MS z B. Gates nagrali serię wykłądów Feymanna – https://www.gatesnotes.com/Education/The-Best-Teacher-I-Never-Had

 11. Piękne porównanie narzędzi do tworzenia aplikacji desktopowych w node.js – http://tangiblejs.com/posts/nw-js-and-electron-compared-2016-edition . Wsparcie tworzenia w nw.js – https://software.intel.com/en-us/intel-xdk/details

 12. Jak być przez 40 lat programistą i nie ogłupieć? https://medium.freecodecamp.com/being-a-developer-after-40-3c5dd112210c#.8vv8eba7j:

 13. FreeCamp zasoby:

  1. https://medium.freecodecamp.com/being-a-developer-after-40-3c5dd112210c#.8vv8eba7j

  2. Tajniki krzywej Beziera – https://medium.freecodecamp.com/nerding-out-with-bezier-curves-6e3c0bc48e2f#.y1ubasq19

  3. https://medium.freecodecamp.com/javascript-is-turing-complete-explained-41a34287d263#.2ttk90ylx

  4. https://medium.freecodecamp.com/lets-explore-the-universe-of-programming-resources-together-77ff382a4c52#.ecdoe35z1

 14. Adam Bień o JEE – https://www.youtube.com/watch?v=JWcoiXNoKxk

 15. Książki IT za darmo – https://github.com/vhf/free-programming-books/blob/master/free-programming-books.md#c-sharp

2016.05.27

 1. Szukanie ajaksowe – dynamiczne w ASP.NET – http://www.aspsnippets.com/Articles/AJAX-AutoCompleteExtender-Example-in-ASPNet.aspx

 2. Rozpoczęcie zabawy z ASP.NET MVC – tektutorialshub.com/asp-net-mvc-code-first-approach/ (ale najpierw – http://tektutorialshub.com/code-first-example/)

 3. Przetwarzanie XML dużych rozmiarów w C# – http://stackoverflow.com/questions/676274/what-is-the-best-way-to-parse-big-xml-in-c-sharp-code

 4. Dynamiczne wywoływanie w Javie – invokedynamic – http://www.javaworld.com/article/2860079/learn-java/invokedynamic-101.html?nsdr=true

 5. Wygeneruj xsd z xml – https://github.com/wiztools/xsd-gen, nowa wersja narzędzia do testowania REST usług – http://blog.wiztools.org/2016/05/wiztoolsorg-restclient-36-released.html

 6. Wyjaśnienie po co kontrolka Nobot jest potrzebna – http://www.asp.net/web-forms/videos/ajax-control-toolkit/how-do-i-use-the-aspnet-ajax-nobot-control. Uwaga, jest tam więcej przykładów:

  1. http://www.asp.net/web-forms/videos/ajax-control-toolkit/how-do-i-use-the-aspnet-ajax-listsearch-extender (boczek!)

  2. http://www.asp.net/web-forms/videos/authentication

  3. http://www.asp.net/web-forms/videos/building-35-applications (Page Layouts)

  4. http://www.asp.net/web-forms/videos/aspnet-dynamic-data/your-first-scaffold-and-what-is-dynamic-data (Dynamic data)

 7. http://weblogs.asp.net/jongalloway/two-free-video-courses-intro-to-asp-net-mvc-and-responsive-ui-with-bootstrap

 8. Stan PhoneGap – https://remysharp.com/2016/05/28/state-of-the-gap – zobacz tam dostępne wtyczki

 9. Java portal ciekawy – https://malalanayake.wordpress.com/2012/09/11/log4j-with-netbeans-ide/

 10. ToDo – wzorzec producent-konsument: http://javarevisited.blogspot.com/2012/02/producer-consumer-design-pattern-with.html – asynchronicznie!

 11. Jetty – http://www.eclipse.org/jetty/ -wbudować w aplikację wielowątkową

 12. Pliki PDF – http://www.worldbestlearningcenter.com/index_files/csharp-pdf-print-button.htm i http://java.worldbestlearningcenter.com/search/label/itext

 13. PDF przykłady – http://developers.itextpdf.com/examples/itext-action-second-edition/chapter-12

 14. WorldBestLearnimgCenter:

  1. PDF z załącznikiem – http://www.worldbestlearningcenter.com/index_files/files/pdf-file-attachment.txt

  2. http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/tools/AppSec/attachments.html#black-lists-and-white-lists,

  3. http://www.worldbestlearningcenter.com/index_files/files/pdf-file-attachment.txt,

  4. cała seria – http://www.worldbestlearningcenter.com/index_files/csharp-pdf-file-attachment.htm

  5. Dynamiczna podmiana źródłą raportu – http://www.worldbestlearningcenter.com/index_files/Csharp-reportwizard.htm

 15. Przykłady PDF z iTExt:

  1. http://developers.itextpdf.com/examples/zugferd

  2. http://developers.itextpdf.com/examples/itext-action-second-edition/chapter-12

  3. PDF w servletach – http://developers.itextpdf.com/examples/itext-action-second-edition/chapter-9

  4. Z GitLab-u – http://gitlab.itextsupport.com/itextsharp/book/blob/master/iTextExamplesWeb/iTextExamplesWeb/iTextInAction2Ed/Chapter12/HelloWorldCompression.cs

 16. Obiecująca biblioteka do PDF (świeża) https://pdfclown.org/resources/code-samples/

 17. Wszystko o Jetty – http://www.eclipse.org/jetty/

2016.05.19

 1. Pomocne narzędzi:

  1. http://www.downloadcrew.com/article/34286-windows_repair_toolbox

  2. File Converter z Beta news

2016.05.13

 1. Aloha PDF i inne rzeczy np. Tworzenie PDFA – co to takiego?

 2. Co z tym zabytkiem “WebForms” – http://www.danylkoweb.com/Blog/5-factors-to-consider-when-converting-a-webforms-app-to-aspnet-mvc-core-ED – jak go unowocześnić. Oto parę porad.

 3. SQL Server 201x – ma możliwość tworzenia raportów RDLC (przeznaczonych wyłącznie do uruchomienia lokalnego). Kiedyś to był BIDS, teraz oferuje SQL Server Data Tools Preview in Visual Studio 2015 – http://sqlmag.com/sql-server-2014/q-where-business-intelligence-development-studio-bids-sql-server-2014https://msdn.microsoft.com/en-us/mt429383. Gwoli przypomnienia narzędzie do tworzenia raportów na serwer raportowy to Report Builder i też jest za darmo

 4. Rosnąca rola i zainteresowanie rządów mechanizmem block chain – Earlier this month, Microsoft made a deal with the R3 Consortium to help accelerate the use of blockchain technologies so it is sensible that governments are looking into implementing the technology as well.

 5. Jakby nie było ważny temat – http://stackoverflow.com/questions/10636611/how-does-access-control-allow-origin-header-work oraz DHTMLX jako siatka danych z serwerowym stronicowaniem

 6. Sposoby reakcji na błędy: kod powrotu, wyjątki i asserty – tak jest w akka. Podstawy AKKA – https://dzone.com/articles/the-basics-of-akka. Twórca koncepcji OOP Allan Kay twierdzi, że bardziej mu chodziło o ‘messaging’ czyli wymianę komunikatów niż ‘objects’

 7. Do przestudiowania – Klasyczne dzieło na temat traktowania błędów w programowaniu – http://joeduffyblog.com/2016/02/07/the-error-model/.

 8. Narzędzia do sledzenie zachowanie się strony ASP.NET – http://www.prefix.io/ oraz glimpse

 9. Uporządkowanie spraw teorii MVC – http://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/8ef97c/most-asked-Asp-Net-mvc-interview-questions-and-answers/

 10. Dokumentowanie REST API – https://dzone.com/articles/tips-for-documenting-rest-apis?edition=173453&utm_source=Daily%20Digest&utm_medium=email&utm_content=POS7&utm_campaign=dd%202016-05-16&userid=327820

 11. Historia JSF (2009) – https://dzone.com/articles/java-server-faces-in-real-life-applications?edition=173453&utm_source=Daily%20Digest&utm_medium=email&utm_content=POS1&utm_campaign=dd%202016-05-16&userid=327820, niektórzy preferuję wersje open source – https://github.com/kiswanij/jk-faces lub https://www.zkoss.org/wiki/ZK_Getting_Started/Tutorial

 12. JQ intergracja z:

  1. Servletami – https://www.javacodegeeks.com/2014/09/jquery-ajax-servlets-integration-building-a-complete-application.html

2016.05.07

 1. Zabawne:

  1. https://www.javacodegeeks.com/2013/02/the-reality-of-developers-life.html

  2. http://classicprogrammerpaintings.com/image/143220804021

 2. Kompletny VPN – http://betanews.com/2016/05/09/avira-phantom-vpn-is-fast-and-free-ish/

 3. Pogromca wirusów w plikach nieznanego pochodzenia – http://www.downloadcrew.com/article/34277-winja_105967_rc1

 4. <ajaxToolkit:ValidatorCalloutExtender ID="RequiredFieldValidator1_ValidatorCalloutExtender"

 5.            runat="server" BehaviorID="RequiredFieldValidator1_ValidatorCalloutExtender"

 6.            TargetControlID="RequiredFieldValidator1" PopupPosition="BottomRight"  >

 7.        </ajaxToolkit:ValidatorCalloutExtender>

 8.        <ajaxToolkit:CalendarExtender ID="TextBox8_CalendarExtender" runat="server"

 9.            BehaviorID="TextBox8_CalendarExtender" TargetControlID="TextBox8"

 10.            Format="yyyy-MM-dd" />

 11. Coś a la GOW – http://www.wiztools.org/products.html, np. https://github.com/wiztools/rest-client, konwerter XSL z XM

 12. Przykład kodu – http://java.worldbestlearningcenter.com/2013/10/jar-pack.html :

 13. if(path.length()>0){

 14. Thread t=new Thread(){

 15. public void run(){

 16. extractFile(txtArchivePath.getText(), System.getProperty("user.dir"));

 17. lblArchive.setText("Complete");

 18. }

 19. };

 20. t.start();

 21. }

 22. Różnica m. JSP include a forward – http://java67.blogspot.com/2016/02/difference-between-jspinclude-and-forward-in-JSP.html

 23. For/Join combo w Jave 8 – http://javarevisited.blogspot.sg/2011/09/fork-join-task-java7-tutorial.html

 24. Własny serwer na bazie Jetty – https://bitbucket.org/wiztools/wiz-webserver/overview

 25. Jetty – mały klient Javy – http://www.eclipse.org/jetty/documentation/current/

 26. Do przestudiowanie – przyszłość JS – http://www.c-sharpcorner.com/article/the-future-of-javascript/

 27. PDF chroniony hasłem – http://java.worldbestlearningcenter.com/2014/03/pdf-password-protection.html – ciekawy kod, operacja na strumieniu PDF z dodaniem hasła i wyświetlenie przy pomocy AWT (obiekt Desktop). Tamże też inne tutoriale np.:

  1. http://www.worldbestlearningcenter.com/index_files/Python_tutorial_lesson.htm

 28. Do oglądania o VSCode – https://www.microsoft.com/germany/techwiese/aktionen/visual-studio-code-ebook-download.aspx

 29. Dla pasjonatów Pythona – https://opensource.com/education/16/4/teaching-python-and-more-with-oer

 30. Wykresy dla Winform – https://github.com/beto-rodriguez/Live-Charts

 31. Jakiego użyć wiązania w WCF – http://myview.rahulnivi.net/choose-what/

 32. Wiztools udostępnia szereg narzędzi – http://www.wiztools.org/products.html

 33. Od czasu do czasu sprawdź czy nie masz wirusa na komputerze – https://www.malwarebytes.org/antimalware/

 34. Obrazy ilustrujące proces programownia -  http://classicprogrammerpaintings.com

 35. Aktualne zagrożenia wg. OWASP – http://betanews.com/2016/05/06/owasp-top-10/ omówienie – https://www.checkmarx.com/glossary/owasp-top-10/

 36. Integracja Ajax z .NET – przykład kalendarza – https://github.com/DevExpress/AjaxControlToolkit/wiki/Calendar

 37. http://stackabuse.com/ – warto tu zajrzeć odnośnie Node.js

 38. Można obsługiwać własne rozszerzenia stron pod IIS – http://www.dotnetcurry.com/aspnet/1264/aspnet-http-handlers-http-modules

 39. Obok dotnetcurry jest jeszcze i to – http://www.devcurry.com/search/label/WCF czyli devcurry

 40. http://tektutorialshub.com/category/crystal-reports/ – cała gałąź o CR czyli tektutorialshub

 41. Tomcat jako kontener nadal na topie – https://dzone.com/articles/most-popular-java-ee-servers-2016-edition

 42. Narzędzia do testowania WS – https://dzone.com/articles/12-great-web-service-testing-tools

 43. Inny portal https://dotnetkicks.com/

 44. Bezpłatne książka do XAMARIN – https://blogs.msdn.microsoft.com/microsoft_press/2016/03/31/free-ebook-creating-mobile-apps-with-xamarin-forms/

 45. Ionic – potencjał – http://blog.ionic.io/rapid-development-with-ionic-view/

 46. Jak podpiąć JSON do Javy (nawet poprzez maven) – http://javarevisited.blogspot.com/2015/05/how-to-print-json-string-in-java-jackson-example.html

 47. https://myprodscussu1.app.vssubscriptions.visualstudio.com/Dashboard?wt.mc_id=N0316_DE_ActivateXamarinU dla marwaw z hotmail

 48. Wykorzystać ‘sed’ do CAS-a https://www.systemcodegeeks.com/shell-scripting/bash/linux-sed-examples/

 49. Zdarzenia i delegaty – http://www.codeproject.com/Articles/23102/Events-Made-Simple#formcommunication

 50. Hangfire dla długich operacji – http://www.pzielinski.com/?p=2876

 51. Temat stary jak świat – zaakceptowanie certyfikatu SSL, tym razem w Spring – https://www.javacodegeeks.com/2016/02/skip-ssl-certificate-verification-spring-rest-template.html

 52. Obiecujące technologie – Spring Boot – http://spring.io/guides/gs/spring-boot/ (http://blog.codeleak.pl/p/spring-boot.html), dalej – https://www.javacodegeeks.com/2016/02/contract-first-soap-service-spring-maven.html. Inne:

  1. https://www.javacodegeeks.com/2016/03/netbeans-java-ee-tip-3-restful-web-services-database.html

  2. https://www.javacodegeeks.com/2015/02/jdbc-tutorial.html

  3. https://www.javacodegeeks.com/2016/03/springboot-working-jdbctemplate.html

 53. Windows:

  1. https://channel9.msdn.com/Series/Windows-10-development-for-absolute-beginners/UWP-002-Creating-your-First-Universal-Windows-Platform-App

  2. https://mva.microsoft.com/en-US/training-courses/introduction-to-angularjs-8682?l=qJ8KNLH1_1804984382

 54. NodeJS:

  1. Serwer stron statycznych – http://stackabuse.com/node-http-servers-for-static-file-serving/

2016.05.04

 1. Zioła na depresję – http://dailyhealthpost.com/herbs-for-anxiety/

 2. O wątkach – http://javarevisited.blogspot.com/2013/07/how-to-create-thread-pools-in-java-executors-framework-example-tutorial.html

 3. https://dzone.com/articles/theres-no-c-in-devops-but-there-should-be

 4. Może zobacz SignalR – http://www.asp.net/

 5. O EF – http://tektutorialshub.com/introduction-to-entity-framework/?utm_content=buffer6c5a9&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

 6. http://tektutorialshub.com/database-connection-in-entity-framework/?utm_content=bufferaecc5&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

 7. Dostosuj VS Code – http://www.c-sharpcorner.com/article/get-started-with-visual-studio-code/

 8. Oracle na żywo – https://livesql.oracle.com/apex/livesql/file/index.html

 9. Joga przez 20 min – http://greatist.com/move/yoga-workout-for-crazy-busy-days

 10. Zabezpieczenie – http://www.dotnetcurry.com/aspnet/1223/secure-aspnet-web-api-using-tokens-owin-angularjs

 11. VSC do budowy aplik webowych – http://www.dotnetcurry.com/aspnet/1234/aspnet5-apps-using-visual-studio-code-vscode-yeoman

 12. O ASP.NET – http://www.dotnetcurry.com/tutorials/aspnet

 13. O WCF – http://www.devcurry.com/search/label/WCF

2016.04.09

 1. Lwów – zdjęcia archiwalne – http://photo-lviv.in.ua/category/budynky-mista/

 2. Co to jest ta nowa platforma https://www.cuba-platform.com/development-tools? Wciskają się za darmo udostępniając narzędzia

 3. Dodatkowy portal z widzą o SQL Server – http://www.sqlservercurry.com/, podobna semantyka nazwy jak *Curry, obok DonNetCurry

 4. Np. http://www.devcurry.com/search/label/WCF wiele ciekawych propozycji

 5. Lista darmowych książek – http://www.devcurry.com/2010/06/collection-of-free-programming-and.html lub link trwały – http://del.icio.us/post?url=http://www.devcurry.com/2010/06/collection-of-free-programming-and.html&title=Collection

 6. NodeJS – zbieranie ze strony – http://timmknight.github.io/2015/scraping-the-web-with-node/

 7. Pogadanka – https://secure-ec.libsyn.com/p/1/2/7/127c8c31aba08d5b/TKP_Shane_and_Jeff.mp3?d13a76d516d9dec20c3d276ce028ed5089ab1ce3dae902ea1d06ce8733d0c85b1161&c_id=11350118

 8. PacktIT blog – https://www.packtpub.com/books/content/blogs

 9. Wirtualne środowisko Py – https://realpython.com/blog/python/python-virtual-environments-a-primer/

 10. Statyczny serwer plików – http://stackabuse.com/node-http-servers-for-static-file-serving/

 11. Wątkowość w Javie – https://www.javacodegeeks.com/2015/09/java-concurrency-essentials.html?utm_content=buffer32a7c&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

 12. Nareszcie – Linus z TED 2016 – http://www.ted.com/talks/linus_torvalds_the_mind_behind_linux

 13. Sposoby obsługi zdarzeń w jQ – http://www.dotnetcurry.com/jquery/1275/jquery-event-handling-difference-between-bind-live-delegate-on

 14. provenance

 15. debacle

 16. dessicate

 17. Zasoby o PS – https://www.petri.com/powershell

 18. culled from –

 19. Łatwe pozy i ćwiczenia:

  1. http://www.rodalewellness.com/health/easy-yoga-poses?slide=1

  2. http://stopnadwadze.pl/cwiczenia/cwiczenia-na-plaski-brzuch/cwiczenia-na-umiesniony-brzuch/

  3. http://greatist.com/move/yoga-workout-for-crazy-busy-days

 20. http://time.com/vault/issue/1966-04-08/page/98/

 21. https://examples.javacodegeeks.com/enterprise-java/maven/maven-tutorial-for-beginners/

 22. http://www.tecmint.com/top-linux-distributions-to-look-forward-in-2016/#

 23. Best distrib – http://www.tecmint.com/best-linux-distributions/

 24. https://examples.javacodegeeks.com/enterprise-java/maven/maven-tutorial-for-beginners/

 25. Rys. diagramów – https://www.websequencediagrams.com/

2016.04.04

 1. Jak stosować obsługę wyjątków – http://vitalflux.com/java-top-5-exception-handling-coding-practices-avoid/.  W ‘catch’ mówią aby obsługiwać wyjątek tak:

  1. SomeLogger.info( "some context message", e ); lub

  2. throw new CustomRuntimeException("context", e);

 2. Instalacja Cordovy z linii poleceń – http://vitalflux.com/cordova-hello-world-android-eclipse-ide/

 3. Bardzo ciekawe frameworki w Javie – http://vitalflux.com/java-top-10-java-based-web-development-frameworks-2014-2015/#comment-7092: Spark, Vaadim, Vertex

 4. Warto to mieć – http://www.networkworld.com/article/3050986/windows/top-25-free-apps-for-windows-10.html

 5. Do UML – https://dzone.com/articles/create-uml-diagrams-with-simple-dsl-plantuml

 6. Dla A – https://dzone.com/articles/comparing-two-objects-using-assertareequal

 7. Porównanie języków – http://betanews.com/2016/04/04/most-complex-programming-language/

 8. Jakim narzędziem generuje się najwięcej PDF: Adobe, MS, Ghostscript, itext – http://itextpdf.com/blog/itext-world%E2%80%99s-4th-most-widely-used-pdf-generator

 9. Konferencja 2015 [itextpdf.com/blog/pdf-technical-conference-san-jose-2015]:

  1. Przyszłość faktury elektronicznej: The ZUGFeRD specification makes invoicing much easier by combining the Cross Industry Invoice (CII) Standard from the EDI world with the PDF/A-3 standard. In this book, you will learn how to implement this to save time & money with an error-free, automatic workflow połączenie standardów z EDI oraz PDF/A-3

  2. Wykład LB na temat nowinek w PDF

  3. PDF/R, a future standard for PDFs that consist of scanned images.

  4. iText jest też dla Androida – http://developers.itextpdf.com/itextg-android

  5. Podpis PDF – z lotu ptaka – https://www.globalsign.com/en/blog/guide-electronic-document-signing/

  6. Prezentacja o połączeniu PDF z EDI jako nowy europejski standard “ZUGFeRD” – http://www.slideshare.net/iTextPDF/the-future-of-invoicing. Połączenie standardów PDF z EDI w celu uzyskania czytelności (dla człowieka) i użyteczności przetwarzania (dla systemów informatycznych). Kiedyś (2014) był pomysł wykorzystać iText do parsowania żywego PDF – niestety poległ, struktura konkternego dokumentu PDF może być bardzo ‘zakręcona’ – http://www.slideshare.net/iTextPDF/i-text-summit14unstructuredpdf-36945069.

  7. Ciekawy jest też blog – https://www.globalsign.com/en/blog/

  8. O pkcs12 – https://www.globalsign.com/en/blog/what-is-a-pkcs12-file/

  9. Mają swego twittera – https://twitter.com/globalsign

  10. Przyszłość faktury – http://www.slideshare.net/iTextPDF/the-future-of-invoicing

  11. Straszne – http://news.softpedia.com/news/php-python-and-go-fail-to-detect-revoked-tls-certificates-502442.shtml?platform=hootsuite – i do tej pory! Jest nawet artykuł akademicki na ten temat – https://www.cs.utexas.edu/~shmat/shmat_ccs12.pdf

  12. No i kto tu generuje nawięcej błędów – http://news.softpedia.com/news/top-programming-languages-that-generate-software-vulnerabilities-497101.shtml  na podstawie badań firmy Veracode – https://info.veracode.com/state-of-software-security-report-volume6-part2-thank-you.html?aliId=95539571. Wyszło, że j. skryptowe typu PHP generują największe zagrożenie (blog/ zasoby)

  13. Narzędzia do zbadania bezpieczeństwa kodu – http://www.csoonline.com/article/3049983/application-development/5-dev-tools-for-better-code-security.html#slide5

  14. O SQL w wydaniu MS SQL Server – https://basitaalishan.com/

 10. Super pożyteczne skrypty w PS do obsługi MS SQL Server – https://www.idera.com/productssolutions/freetools/sqlpowershellscripts

 11. Ciekawe miejsca o SQL (do nauczenia się) – http://javarevisited.blogspot.com/2015/06/5-websites-to-learn-sql-online-for-free.htm

 12. Taki sztukmistrz z możliwością uruchamiania SQL w różnych środowiskach baz danych (jest też oracle) – http://www.sqlfiddle.com/

 13. Narzędzie do odtwarzanie danych z kopii dla MS SQL – https://go.veeam.com/microsoft-sql-server-explorer.html – w wersji podstawowej za darrmo

 14. Nauka Java/Python – http://javarevisited.blogspot.sg/2015/06/2-websites-to-learn-coding-in-java-online-free.html

 15. Biblioteki tabelarycznych danych w JS (grid) – http://www.jqueryrain.com/example/jquery-tables/

 16. Java:

  1. Blogi – http://javarevisited.blogspot.sg/2015/01/top-5-blogs-java-ee-developers-should-follow.html

  2. Forum – http://javarevisited.blogspot.sg/2015/01/top-5-java-forums-for-programmers.html

  3. Ksiązki – http://java67.blogspot.sg/2013/11/10-free-java-programing-books-download-PDF-HTML.html

 17. Cechy naukowca  od danych (tzw. Data scientist) –

2016.03.27

 1. Tworzenie UAW wg MS – https://channel9.msdn.com/Series/Windows-10-development-for-absolute-beginners

 2. Piotr Zieliński jego cenne zasoby na temat programowania:

  1. Artykuł z MSDN – https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/programowanie-asynchroniczne-w-net-4-5.aspx

 3. SAP – http://www.pursuittechnology.co.uk/crystal-server-mobile-licences-now-theyre-free/

 4. Kolejna strona o wielowątkowości w Javie – cały kurs – https://www.javacodegeeks.com/2015/09/introduction-to-threads-and-concurrency.html

 5. Pożyteczne narzędzia:

  1. https://ninite.com/ – zainstaluj sobie hurtem pożyteczne aplikacje

  2. Space sniffer – zobacz co masz na dysku

  3. Tixati – http://www.tixati.com/ – torrent klient (szukanie w google: “cos” torrent)

  4. Revo uninstaller

  5. https://www.malwarebytes.org/antimalware/

 6. Bardzo głębokie tuto z Pythona – https://www.javacodegeeks.com/2016/03/10-awesome-python-tutorials-kick-start-projects.html

 7. Do UML – http://plantuml.com/ + http://www.jgrasp.org/

 8. Użyteczne narzędzia w procesie tworzenia aplikacji HTML5 – https://www.webcodegeeks.com/html5/html5-development-tools-list/ oraz generatory kodu na strony HTML – https://www.webcodegeeks.com/html5/html5-css3-code-generator-tools-list/

 9. Morgan Freeman w poszukiwaniu Boga – http://www.livescience.com/54251-morgan-freeman-story-of-god-miniseries.html?cmpid=514645

2016.03.24

 1. Nie chce działać – https://pypi.python.org/pypi/selenium/2.53.0

 2. Zasoby na temat computer vision – http://www.learnopencv.com/computer-vision-resources

 3. Zasoby systemowo/administracyjna – https://www.systemcodegeeks.com/

 4. Wywołanie (phone call) w aplikacjacjach hybrydowych cordova – http://rickluna.com/wp/2012/02/making-a-phone-call-from-within-phonegap-in-android-and-ios/

 5. Co zastosować: gridbox (http://gridbyexample.com/what/) lub flexbox (https://philipwalton.github.io/solved-by-flexbox/demos/holy-grail/?imm_mid=0e1f71&cmp=em-web-na-na-newsltr_20160323)?

2016.03.20

 1. Zasoby Oracle (na podstawie Oracle Magazine) – http://www.oracle.com/technetwork/issue-archive/2016/16-jan/o16maf-2882213.html :

  1. http://www.oracle.com/technetwork/issue-archive/2016/16-jan/o16plsql-2882219.html

  2. Triki w PL/SQL na YouTube od Oracle: https://www.youtube.com/channel/UCpJpLMRm452kVcie3RpINPw

  3. Jak się podłączyć z poziomu VS (tylko 2 pliki są potrzebne do deploymentu) – http://www.oracle.com/technetwork/issue-archive/2014/14-mar/o24odp-2147205.html

 2. Zdarzenie w JQ:

 3. $(".edit-button").on("click", (e) => {

 4. someThing.doSomeWork();

 5. });

 6. Szkolenia –http://www.bnsit.pl/szkolenia

 7. Znany wywiad – http://www.marcinmuras.com/wywiad-2-michal-bartyzel-z-bns-it-i-help-good-teams-become-awesome-ones/?utm_source=Marcin+Muras+Blog&utm_campaign=8aed5ad3db-Pomagam+programistom+stawa%C4%87+si%C4%99+lepszymi&utm_medium=email&utm_term=0_5f51fa4b45-8aed5ad3db-197123393

 8. Na emeryturę częściową już – http://www.marcinmuras.com/po-pierwszej-miniemeryturze-czyli-wypoczynek-poziom-master/

 9. http://www.marcinmuras.com/category/informatyczne-eldorado/

2016.03.16

 1. Malarstwo – zasoby Google – https://www.google.com/culturalinstitute/collections?projectId=art-project

 2. Malarstwo animowane – http://join.lovingvincent.com/#banner

 3. Piotr – kariera – http://zacznijpoziomwyzej.pl/?utm_source=twitter_batyskaf&utm_medium=cpc&utm_campaign=twitter_zacznij

 4. Walka o dobry sen w USA (dla studentów) – http://www.huffingtonpost.com/entry/sleep-revolution-college-tour_us_56e980e3e4b0b25c91840edd?

 5. Pełna wersja MS Paint – https://github.com/1j01/jspaint

 6. O .NET – http://dotnetomaniak.pl/Category/Web

 7. Cięty język Lorda  Linusa – http://www.theregister.co.uk/2015/11/01/linus_torvalds_fires_off_angry_compilermasturbation_rant/

 8. Lekki grid dla app. Webowych – http://js-grid.com/?utm_source=javascriptweekly&utm_medium=email

 9. Lista narzędzi do wytwarzania aplikacji w HTML5 – https://www.webcodegeeks.com/html5/html5-development-tools-list/

2016.03.16

 1. PdfTrick – wyciąga z PDF materiał medialny (betanews) z 16.03.2016

 2. Rywal dla Skype – http://betanews.com/2016/03/13/telegram-supergroups-update/

 3. Parleys – zasoby Devoxx, wszystko o PDF szukaj też /Cordova/Mobile – https://www.parleys.com/search/pdf/PRESENTATIONS – konto poprzez Twitter

 4. Rytuały – http://www.rytualy-tybetanskie.pl/index.php?id=8

 5. Układ siatkowy CSS, b. małe rozmiary kodu (bazuje na flexbox) – https://1000ch.github.io/grd/,dodatek do obsługi tablicy – http://www.jqueryrain.com/2016/03/easytable-simple-jquery-table-plugin/

 6. Java – posługiwanie się zmienną łańcuchową w operatorze switch – http://javarevisited.blogspot.com/2014/05/how-string-in-switch-works-in-java-7.html   (wewnętrznie przez hashCode()). Dekompilator – http://javarevisited.blogspot.sg/2013/01/how-to-decompile-class-file-in-java-eclipse-javap-example.html – jako wtyczka do Eclipse

 7. Tworzenie WS zwracającego JSON – http://www.c-sharpcorner.com/uploadfile/ansh06031982/creating-web-services-in-net-which-returns-xml-and-json-dat/

 8. Morfing dwóch twarzy na zdjęciach przy użyciu OpenCV – http://www.learnopencv.com/face-morph-using-opencv-cpp-python/ (na podstawie strony portalu http://www.rightrelevance.com/search/articles/hero?article=4533187da39a30a08c7c05e7758b4c79212a41cf&query=python)

 9. Fragment biblioteki PIP – obsługa Selenium – https://pypi.python.org/pypi/selenium/2.53.0

 10. Co wybrać framework czy bibliotekę – http://derickbailey.com/2016/03/16/framework-vs-library-is-the-wrong-argument/undefined/2016/03/16/framework-vs-library-is-the-wrong-argument/?tl_inbound=1&tl_target_all=1

Reklamy

Posted 4 czerwca 2016 by marekwmsdn in Bez kategorii

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: