Multum różności z różnych okresów czasu… dzikie pomysły   Leave a comment

 1. 2014 Sept 11
  1. Mono z J – http://www.mono-project.com/docs/about-mono/languages/java/
  2. ORM – http://blog.opennetcf.com/2013/09/03/opennetcf-orm-implementation-update/ lub http://ioc.codeplex.com/ i rozszerzenia – http://oncfext.codeplex.com/SourceControl/latest#OpenNETCF.Extensions.Unit.Test/CircularBufferTest.cs
  3. MVC – http://blog.codinghorror.com/understanding-model-view-controller/#referrer=blog.kamilbrenk.pl
  4. ORM dylemat, porządek ale duży narzut na wykonanie wygenerowanego kodu czy spagetti ale efektywne w wykonaniu – http://orm.codeplex.com/wikipage?title=Defining%20Discoverable%20Entities&referringTitle=Documentation
  5. JS API do obsługi MS Office – http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/jj991976.aspx
  6. Tutoriale o spring-u – http://howtodoinjava.com/spring-3/
  7. Logowanie bezpieczne do WS – http://msdn.microsoft.com/pl-pl/security/cc178918(en-us).aspx
  8. XMLDSIGN – http://xadesnet.codeplex.com/documentation
  9. JRebel:
   1. http://zeroturnaround.com/rebellabs/the-6-built-in-jdk-tools-the-average-developer-should-learn-to-use-more/
   2. Raporty – na temat serwerów applikacji i frameworków
 2. 2014. Sept 12
  1. Android asset Studio – http://romannurik.github.io/AndroidAssetStudio/index.html alternatywa do Succintely Metro
  2. JTA w Springu na T – http://www.javacodegeeks.com/2013/07/spring-jta-multiple-resource-transactions-in-tomcat-with-atomikos-example.html
  3. Po co one są – A utility class (aka helper class) is a “structure” that has only static methods and encapsulates no state – zawierają współdzielony przez obiekty kod. http://www.javacodegeeks.com/2014/09/oop-alternative-to-utility-classes.html
  4. Dla Piotrka – http://promocje.speak-up.pl/ml_mw_prod/?tduid=877f8cb75335b150540d8d29161b1bed&affId=1694344
  5. Wybierz edytor – http://www.sitepoint.com/sitepoint-smackdown-atom-vs-brackets-vs-light-table-vs-sublime-text/
  6. Towrzenie REST API – http://www.sitepoint.com/best-practices-rest-api-scratch-introduction/.  Jednym z frameworków jest SLIM – http://slimframework.com/ (jak wygląda zabezpieczenie RESTA?) Wspierająca informacja o SSL – http://www.sslshopper.com/article-how-to-create-and-install-an-apache-self-signed-certificate.html. Jest w tym artyk. również o wymuszeniu autentykacji. Tamże o implementacji OAuth – http://www.lornajane.net/posts/2013/oauth-middleware-for-slim. Tworzenie OAuth serwera w php – http://www.sitepoint.com/creating-a-php-oauth-server/. Wiele infinnych implementacji OAuth – http://oauth.net/code/. Przykłady REST zapisu: https://helloreverb.com/developers/swagger, generowanie dokumentacji – http://apidocjs.com/example_basic/, narzędzie do odkrywanie API Google – https://developers.google.com/discovery/. API Google – potężne narzędzie do wykorzystania – https://developers.google.com/apps-script/
  7. Część druga tego tematu – http://www.vinaysahni.com/best-practices-for-a-pragmatic-restful-api  i REST – praktyczne porady
  8. Nie twórz negatywnej atmosfery – http://www.slideshare.net/hculver/how-to-be-more-positive-in-only-5-seconds?sf4561008=1
  9. Ucz się JS – http://addyosmani.com/resources/essentialjsdesignpatterns/book/ , wstyrzknij JS do walidacji formularze bez jego zaciemnienia – http://javascript.about.com/od/validatingforms/a/Attaching-Validation-To-A-Form.htm
 3. Narzędzia:
  1. http://betanews.com/2014/08/14/lessmsi-browse-msi-files-without-installing-anything/
  2. Przeszukiwaćz torrentów – http://betanews.com/2014/09/07/quickly-search-50-plus-torrent-sites-with-bit-che/
  3. Wzmacniamy się – http://betanews.com/2014/09/08/emsisoft-internet-security-9-integrates-firewall-into-existing-anti-malware-protection/
  4. Mały elektronik – http://betanews.com/2014/09/08/emsisoft-internet-security-9-integrates-firewall-into-existing-anti-malware-protection/
 4. Ważne dla Androida:
  1. http://www.sitepoint.com/5-best-android-orms/?utm_content=buffere9d90&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
 5. TechRep (http://www.techrepublic.com/blog/five-apps/five-apps-for-boosting-browser-security/):
  1. Odinstaluj dodatki do przeglądarek – http://download.cnet.com/IObit-Uninstaller/3000-2096_4-75161625.html
  2. Blokowanie przeglądarki w piaskownicy – http://download.cnet.com/Sandboxie/3000-2144_4-10371434.html
 6. CAS na Androidzie, nowa wersja (podnieść), implmentacja LDAP/OAuth:
  1. http://stackoverflow.com/questions/21239956/web-cas-authentication-on-android?rq=1
  2. Oficjalne podsumowanie jak działa CAS – https://docs.jboss.org/author/display/GTNPORTAL35/Central+Authentication+Service+%28CAS%29?_sscc=t#CentralAuthenticationService%28CAS%29-Loginworkflow
  3. Inny link – https://wiki.jasig.org/display/CASC/JA-SIG+Java+Client+Simple+WebApp+Sample
 7. Java Spring by example – http://www.springbyexample.org/
 8. Wolne książki (szukałem darmowych HD monitors) – http://www.onlineprogrammingbooks.com/ (te są legalne), a te półlegalne – http://bookdl.com/computers-technology/programming/
 9. Naprawa sieci – http://www.downloadcrew.com/article/32587-netadapter_repair_all_in_one
 10. Skaner sieciowy – http://betanews.com/2014/09/05/web-security-scanner-netsparker-given-a-thorough-testing/
 11. Co to jest ludei – https://www.ludei.com/
 12. Kryteria wyboru rozwiązania na mobilne urządzenia – lekka aplikacja bez pamięci lokalnie (wszystko poprzez sieć – praca tylko online)
 13. Książki do Javy + inne sprawy – http://java67.blogspot.sg/2012/08/difference-between-yield-and-sleep-in.html, http://java67.blogspot.sg/2013/11/10-free-java-programing-books-download-PDF-HTML.html
 14. Android wymiana danych z MS poprzez Web API lub protobufer – codeproject
 15. Dużo zasobów o Node.js, czekamy na wersję 1 – http://www.sitepoint.com/radar-week-origin-javascript-shapely-css/ , inny przegląd – http://www.sitepoint.com/radar-week-videos-version-control/
 16. Podstawowe jQ UI ma wiele braków, oto jej alternatywy – http://www.sitepoint.com/top-5-jquery-ui-alternatives/, inne dodatki – http://www.sitepoint.com/top-25-jquery-mobile-plugins-2013/. Zwróć uwagę na jQGrid (TriRand)
 17. Przegląd hybrid app development – http://www.sitepoint.com/native-vs-hybrid-app-development/  (oto jeden link z tego artykułu – http://www.sitepoint.com/mobile/android/) + tutorial Appceleratora – http://docs.appcelerator.com/titanium/latest/#!/guide/Creating_Your_First_Titanium_App
 18. Android ORM – http://www.sitepoint.com/5-best-android-orms/
 19. Mobile z SitePoint:
  1. Wprow. do XDK – http://www.sitepoint.com/introduction-intel-xdk/
  2. Ciąg dalszy – http://www.sitepoint.com/coding-first-cross-platform-app-intel-xdk/
  3. IBM Worklight – http://www.sitepoint.com/build-hybrid-mobile-app-using-ibm-worklight-part-2/
  4. Szanuj i mierz czas – http://www.sitepoint.com/effective-programmers-secret-weapon-time-tracking/
  5. Iconic – kolejne pretendent do hybrid – http://www.sitepoint.com/building-simple-app-using-ionic-advanced-html5-mobile-app-framework/ (używa angular)
  6. Ich indeks – http://www.sitepoint.com/page/3/
  7. Może Ratchet – http://www.sitepoint.com/ratchets-push-js-prototyping-mobile-apps-multiple-screens/
  8. Prototypowanie aplikacji i tu znowu Ratchet obok fluid i proto – http://www.sitepoint.com/2-tools-prototyping-mobile-apps/
  9. Ciekawa strona autorska – http://www.htmlxprs.com/
  10. Walidacja danych – http://www.sitepoint.com/html5-forms-javascript-constraint-validation-api/
  11. Oglądanie w Chromie aplikacji mobilnych – http://www.sitepoint.com/use-mobile-emulation-mode-chrome/ lub http://www.sitepoint.com/quick-browser-screenshot-testing-modern-ie/
  12. Co lepsze boilerplate czy bootstrap – http://www.sitepoint.com/boilerplate-bootstrap/
  13. Google ma nowe narzędzie WebStarter Kit – http://www.sitepoint.com/google-launches-web-starter-kit/
  14. Do gier – http://www.sitepoint.com/building-mobile-games-stencyl/
  15. Jest też iconic – http://www.sitepoint.com/building-simple-app-using-ionic-advanced-html5-mobile-app-framework/
  16. Android przykład kodu – www.sitepoint.com/better-user-interfaces-android-action-bar/
  17. Wprowadzenie do REST – www.sitepoint.com/best-practices-rest-api-scratch-introduction/
  18. Siatka danych wraz z bootstrapem – https://github.com/DataTables/Plugins/tree/master/integration/bootstrap/3 (z http://www.sitepoint.com/10-twitter-bootstrap-3-jquery-plugins/)
  19. Wtyczki mobilne do jQ – www.sitepoint.com/10-jquery-mobile-device-plugins/
  20. Wakanda (Cordova) + Google Ripple (emulator) – http://www.sitepoint.com/storing-mobile-positions-remote-database-part-2/
  21. Co nowego w NB – http://www.sitepoint.com/storing-mobile-positions-remote-database-part-2/
  22. Dużo o PG – http://modernweb.com/category/mobile/phonegap/
  23. Pogoda WS w Andro. – http://www.survivingwithandroid.com/2013/08/android-app-development-weather-app.html
 20. Wszystkie nowości razem do kupy – http://sophilabs.com/blog/mobile-development-with-cordova-angular-ionic
 21. Wstawki do C# – http://tech.pro/tutorial/646/csharp-snippet-tutorial-custom-event-handlers
 22. Adnroid slieding menu – http://www.worldbestlearningcenter.com/tips/Android-left-sliding-menu.htm

Pomysły na 24 września:

 1. WCF na SMSDEV zamiast IIS
 2. Object Pascal – język z bateriami jak Python – doposażony
 3. Po co robić WS na IIS można na WCF, ale co będzie jak kilka takich będzie walczyło o zasoby
 4. Przeniesienia serwerów NSWDE na JBossa
 5. Bartek – uporządkowanie odbioru błędów w NCAS

Na 27 sierpnia 2014:

 1. Biblioteka zarządzająca Excelem bez innych zależności – http://www.infoworld.com/article/2687825/application-development/excel-gets-python-programming-power-thanks-to-xlwings-library.html?source=IFWNLE_nlt_daily_pm_2014-09-26#facebook – produkt http://xlwings.org/quickstart/
 2. Ciekawe – http://jvns.ca/projects/
 3. Kurs Javy i nie tylko – http://javastart.pl/static/podstawy-jezyka/zapis-i-odczyt-z-plikow/
 4. Klasyk Javy – chiński – http://www.herongyang.com/JSP/

Na 1 paźdz. 2014:

 1. http://java.dzone.com/tips/java-pdf-tools-alternatives, http://tutorials.jenkov.com/java-itext/modifying-pdf-documents.html, inne (wszystkie jakoś ‘przyhamowały’ w tym roku:
  1. PDF Clown – http://sourceforge.net/projects/clown/?source=recommended
  2. http://sourceforge.net/projects/jpodlib/?source=recommended
  3. http://sourceforge.net/projects/pdfsharp/?source=recommended
  4. http://sourceforge.net/projects/sharppdf/?source=recommended
  5. http://www.reportmill.com/rm14/
  6. http://report.sourceforge.net/ , przykładziki:
   1. https://svn.code.sf.net/p/itext/code/tags/iText_2_1_7/src/core/com/lowagie/tools/Executable.java
   2. http://report.sourceforge.net/source/FlowLayoutManagerSample.cs
   3. http://report.sourceforge.net/source/TextSample.cs
  7. Biblioteka na Androida – http://sourceforge.net/p/apwlibrary/code/HEAD/tree/PDFWriterDemo.java
 2. Zabawa z Cordovą – http://cordova.apache.org/
 3. Ogromny zestaw bibliotek darmowych – http://olex.openlogic.com/
 4. Tworzenie dysku odzyskiwania – http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-8/create-usb-recovery-drive
 5. Ściągnij – http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows/preview-download?ocid=tp_site_downloadpage
 6. Sygnał czasu – JS steruje światem zewnętrznym – (Python to robi od dawna) – http://blog.spark.io/2014/09/29/blink-an-led-with-javascript/
 7. http://couldbedone.blogspot.com/2007/08/webclient-handling-cookies.html
 8. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms973231.aspx
 9. http://www.ibm.com/developerworks/web/tutorials/wa-tomcat/
 10. http://www.ibm.com/developerworks/library/os-eclipse-tomcat/
 11. http://www.ibm.com/developerworks/opensource/tutorials/os-eclipse-android/os-eclipse-android-pdf.pdf
 12. http://www.ibm.com/developerworks/opensource/tutorials/os-eclipse-androidwidget/os-eclipse-androidwidget-pdf.pdf
 13. Windows 10 – NKJFK-GPHP7-G8C3J-P6JXR-HQRJR

 14. b. ciekawie o pułapkach interakcji JS z JQ – http://www.smashingmagazine.com/2014/05/29/mystery-jquery-object-syntax-basic-introduction/
 15. Joga pozycje wszystkie – http://yoga.about.com/od/yogaposes/
 16. Zagadnienia z Javy:
  1. Różnica m. klasą a obiektem – http://www.dzone.com/links/r/difference_between_class_and_object_in_java.html
  2. Kiedy POST a kiedy GET – http://www.dzone.com/links/r/difference_between_class_and_object_in_java.html
  3. Pisz, czytaj pliki Excela – http://java67.blogspot.sg/2014/09/how-to-read-write-xlsx-file-in-java-apache-poi-example.html
  4. Sprawdż czy łańcuch nie jest pusty – http://java67.blogspot.com/2014/09/right-way-to-check-if-string-is-empty.html
  5. Wyjaśnienie klasy abstrakcyjnej – http://java67.blogspot.com/2014/06/why-abstract-class-is-important-in-java.html
 17. O REST w .NET – szablony dla popularnych serwerów Jawowych – http://blogs.msmvps.com/theproblemsolver/2011/06/20/wcf-express-interop-bindings/

Na 2014 Oct 05:

 1. Wzorce: http://apparch.codeplex.com/wikipage?title=App%20Pattern%20-%20Two-Tier%20Service%20Application%20Scenario%20%28REST%29&referringTitle=Application%20Patterns

Na 2014 Oct 08:

 1. IBM Blue Mix:
  1. http://www.ibm.com/developerworks/library/mo-android-mobiledata-app/#N10200
  2. http://www.ibm.com/developerworks/web/library/wa-simplenode1-app/index.html
 2. Nowy szablon – http://getwebplate.com/?utm_content=buffer78754&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer#get-started, kolejny – https://github.com/nhanaswigs/htmljs?utm_content=buffer1dec1&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
 3. Xamarin przykład – http://www.codeproject.com/Articles/811464/Introduction-to-Xamarin-Android
 4. Mniam – http://greatist.com/eat/super-surprising-super-delicious-cauliflower-recipes?utm_source=facebook&utm_medium=opengraph&utm_campaign=super-surprising-super-delicious-cauliflower-recipes
 5. Java:
  1. https://github.com/nhanaswigs/htmljs?utm_content=buffer1dec1&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
  2. http://vitalflux.com/java-top-5-exception-handling-coding-practices-avoid/
  3. http://www.roseindia.net/java/example/java/io/printwriter.shtml
  4. http://www.informit.com/guides/content.aspx?g=java&seqNum=448
  5. http://www.informit.com/guides/content.aspx?g=java&seqNum=442
  6. http://java67.blogspot.com/2014/06/why-abstract-class-is-important-in-java.html
  7. http://www.informit.com/guides/content.aspx?g=java&seqNum=442
 6. ,NET CF:
  1. http://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/logisimo/raising-events-event-handlers-and-the-use-of-delegates/
  2. http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=101720&seqNum=3
 7. Przepisy dyniowe – http://greatist.com/health/superfood-pumpkin?utm_source=facebook&utm_medium=opengraph&utm_campaign=superfood-pumpkin
 8. Baterie – http://www.cnet.com/how-to/android-apps-that-prolong-and-extend-smartphone-battery-life/
Reklamy

Posted 30 września 2015 by marekwmsdn in Bez kategorii

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: