Ciekawe różności   Leave a comment

Czytaj tego bloga – https://www.packtpub.com/books/content/blogs – dla deweloperów

Linki zebrane na temat SSRS z opery:

 1. http://www.codemag.com/article/1009061 – Incorporating ASP.NET MVC and SQL Server Reporting Services, Part 1  By John V. Petersen
 2. http://www.codeproject.com/Questions/723149/How-to-Incorporate-SSRS-Report-using-MVC-with
 3. Wsparcie dla przeglądarek – https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms156511.aspx
 4. Pseudo kontrolka dla MVC – https://github.com/ilich/MvcReportViewer
 5. Zanurzenie CR w MVC – https://code.msdn.microsoft.com/Using-Crystal-Report-in-bb0e6229, szczegółowo – http://hasibulhaque.com/2011/11/23/crystal-report-asp-net-mvc/
 6. Integracja – https://technet.microsoft.com/en-us/library/aa964126(v=sql.90).aspx
 7. http://stackoverflow.com/questions/6144513/how-can-i-use-a-reportviewer-control-in-an-asp-net-mvc-3-razor-view
 8. http://techbrij.com/ssrs-report-asp-net-mvc-app
 9. https://blogs.msdn.microsoft.com/sajoshi/2010/06/16/asp-net-mvc-handling-ssrs-reports-with-reportviewer-part-i/
 10. http://stackoverflow.com/questions/4137835/viewing-ssrs-reports-in-an-asp-net-mvc-site

Routing:

 1. http://www.codeproject.com/Tips/573454/Routing-in-MVC

http://www.elanderson.net/2016/07/asp-net-core-basics-project-creation/

http://www.joshmorony.com/using-the-web-animations-api-in-ionic-2/

Idea generatorów w Python wraz z yield – https://www.oreilly.com/ideas/2-great-benefits-of-python-generators-and-how-they-changed-me-forever?imm_mid=0e6807&cmp=em-prog-na-na-newsltr_20160806

Aplikacje uniwersalne – https://blogs.msdn.microsoft.com/dotnet/2015/07/30/universal-windows-apps-in-net/

Posted 23 Wrzesień 2016 by marekwmsdn in Bez kategorii

Powrót z urlopu   Leave a comment

Narzędzia:

 1. muPDF – http://www.downloadcrew.com/article/34541-mupdf a na końcu są podane alternatywne narzędzia
 2. Przycinacz audio ścieżek – http://www.ocenaudio.com/whatis, jest też biblioteka i SDK
 3. Opera 40 z działającym modułem VPN – http://betanews.com/2016/09/20/opera-40-unveils-free-vpn-to-secure-web-browsing-improves-battery-saver/
 4. Komunikaty – http://betanews.com/2016/09/12/display-alerts-and-questions-from-scripts-with-messagebox/ lub w stylu grzanki – http://www.downloadcrew.com/article/33303-toastnotification
 5. Rozpoznawanie obrazów – wyszukiwanie ‚lepszych’ kopii obrazka – http://tineye.com
 6. Stan GitHub-a – https://octoverse.github.com. Jest tam mapa najważniejszych węzłów jego. Najpopularniejsze repo:
  1. https://www.freecodecamp.com
  2. Zalecenia bezp. – https://github.com/FallibleInc/security-guide-for-developers/blob/master/security-checklist.md
  3. JS, podstawy gruntownie – https://github.com/getify/You-Dont-Know-JS
 7. Niuanse JS – http://designmodo.com/7-things-javascript/
 8. Jak zdać sobie sprawę z tego co się nauczyłeś – http://www.teachthought.com/learning/use-twitter-exit-slip-teaching/
 9. Taksonomia uczenia się – http://www.teachthought.com/critical-thinking/blooms-taxonomy/blooms-digital-taxonomy-verbs-21st-century-students/
 10. Podstawowe pojęcia w JS:
  1. Przestrzenie – https://www.webcodegeeks.com/javascript/namespaces-in-javascript-example/
  2. OOP – https://www.webcodegeeks.com/javascript/object-oriented-javascript-tutorial/
 11. New beginnings are often disguised as painful endings –  Lao Tsu
 12. Kompletny przykład obsługi pobierania i wysyłania danych w Javie – https://examples.javacodegeeks.com/enterprise-java/apache-http-client/apache-http-client-example/

Posted 23 Wrzesień 2016 by marekwmsdn in Bez kategorii

Java i cała reszta   Leave a comment

 1. Programowanie reaktywne – react programming style – tak chce działać Oracle
 2. Oracle nie chce JEE 8? http://sdtimes.com/java-ee-awaits-future/
 3. Ciekawe aplikacje na Windows 10. Serwisy – Pastebin, Imgur – http://www.infoworld.com/article/3049992/microsoft-windows/top-25-free-apps-for-windows-10.html#slide26
 4. Generatory kodów HTML wykorzystujący CSS (np. http://www.maketemplate.com/form/) –
 5. Praca nad sobą – http://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance
 6. Literatura wcale nie przeszkadza w byciu super programistą – http://www.nytimes.com/2016/05/22/opinion/sunday/to-write-software-read-novels.html?_r=0
 7. Zaryzykuję czy to się da odsłuchać w domu?- http://eydisrupters.films.economist.com?header_video=2&autoplay=true&utm_source=editors%20picks&utm_medium=email&utm_content=Music&utm_campaign=EY?cid1=cust/ednew/n/bl/n/20160721n/owned/n/n/nwl/n/n/E/n
 8. Duże znaczenie dla nowej wersji JAVY serwerowej:
  1. For lightweight services, however, there has been a trend for a number of years toward Node.js and other similar frameworks and runtimes, but nothing that I would really consider to be replacing Java EE uses. Utilizing the Netty and Jetty frameworks from Java is getting much simpler, which could erode some use of Tomcat. But servlets in Java are still probably one of the most prevalent uses of Java out there – See more at: http://sdtimes.com/java-ee-awaits-future/#sthash.hw9ZHFyw.dpuf. Z http://sdtimes.com/java-ee-awaits-future/
  2. Na podstawie ankiety (poniżej) głównymi kierunkami rozwoju to nowe API dla bindowania JSON (JSONB) na modłę JAXB, mikroserwisy oraz ulepszenie JCache
  3. Ankieta (https://blogs.oracle.com/ldemichiel/entry/results_from_the_java_ee):
  4. clip_image001
 1. Bardzo wiele się dzieje w JS – http://www.infoworld.com/article/3042705/web-development/javascript-founder-brendan-eich-webassembly-is-a-game-changer.html
 2. Notyfikacja tym razem nie w bazie ale na serwerze – https://habrahabr.ru/post/306146/
 3. Powtórka:
  1. Transfer dużych plików poprzez WCF – http://www.codeproject.com/Tips/862823/Transfer-File-Using-WCF
  2. Bootstrap:
   1. http://codecondo.com/build-photo-sharing-website-bootstrap/
   2. http://codecondo.com/build-photo-sharing-website-bootstrap-part-2/
  3. Efekt domina – http://jamesclear.com/domino-effect
  4. Uruchomienie procesu – https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms257347.aspx
  5. Standardy dla web dev – https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh396380.aspx, jest nawet dla VS 2010 dodatek odnośnie web standards – https://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/a15c3ce9-f58f-42b7-8668-53f6cdc2cd83

Posted 22 Lipiec 2016 by marekwmsdn in Bez kategorii

Oracle buja się w obłokach   Leave a comment

Oracle w końcu powiedział jak zamierza rozwijać JEE. Oskarżany o brak zainteresowania rozwojem wersji korporacyjnej Javy (wersja 1.8 będzie za rok, może później spowodowało oddolny ruch za wzięciem w swe ręce inicjatywy rozwoju Javy open-source bez Oracle: Gosling oraz Java EE Guardians and MicroProfile.i). Kierunek rozwoju Javy to przetwarzanie w chmurze i zastosowanie kontenerów. Oficjalnie strategia będzie ogłoszona we wrześniu na konferencji JavaOne w SF. Nastąpi zwrot z modelu server-based do cloud-based, służby IT korporacji nie będą musiały troszczyć się o zasoby IT potrzebne do uruchomienia i rozwoju swych aplikacji. Dane aplikacji zostaną utrwalone jako para key-value w bazach MoSQL. Aplikacje w chmurze będą działały w trybie multitenant tj. na wspólnej infrastrukturze. JEE 1.8 otrzyma wiele udoskonaleń głównie w zakresie autoryzacji i autentykacji – w chmurach publicznych pojawią się nowe modele zabezpieczeń oparte o żetony OAuth i OpenID Connect. Technologia kontenerów (głównie Docker) pozwoli lepiej izolować aplikację w tym współdzielonym środowisku. Wymaga to rozwinięcia narzędzi do zarządzania konfiguracją.

W zakresie tworzenia aplikacji nastąpi ujednolicenie modelu obsługi zdarzeń (z racji historycznej ewolucji w Javie do tej pory różne warstwy oprogramowania używały różnych modelów zdarzeń). Planuje się ujednolicenie tych modeli w jeden tzw. react (patrz implementację w JS – framework React). Jest to wymóg dla aplikacji rozproszonych dużej skali, budowanych asynchronicznie luźno ze sobą powiązanych opartych na modelu zdarzeniowym.

Planuje się także wykorzystanie nowego protokołu HTTP/2 oraz mikroserwisów; tutaj mały zgrzyt IBM i Red Hat nie czekając na Oracle same zgłosiły poprzez organizację microprofile.io propozycję standardu micro service dla JEE (opartej o JAX-RS, CDI, and JSON-P). Oracle obiecał wypracowanie wspólnego standardu.

Prace na ulepszeniem implementacji HTML5 i HTTP 2.0 będą odbywać się tradycyjnie w ramach JSR.

Na podstawie http://www.infoworld.com/article/3098007/java/oracle-to-reboot-java-ee-for-the-cloud.html

Posted 22 Lipiec 2016 by marekwmsdn in Cloud computing, Java

Nowinki   Leave a comment

 1. http://www.techrepublic.com/article/how-to-find-out-whats-using-up-your-google-drive-space/?ftag=TREae06245&bhid=25636699226732460700511863439491
 2. Dobre rady dla LINQ – https://www.simple-talk.com/dotnet/.net-tools/entity-framework-performance-and-what-you-can-do-about-it/?utm_source=emailfollowup&utm_medium=email&utm_campaign=antsperformanceprofiler&utm_content=entityframeworkperformance&utm_term=E891&_hsenc=p2ANqtz-_OwLX29NnQAIALOmEfwgCRS81sYmr9_t-iwai8V3EN0Fh2q15v8rKBVkG5QyDOPcnMVqonW7b7DLEgKRQK7O5KeA9k0A&_hsmi=24300202
 3. Zła Java – http://www.infoworld.com/article/3082009/java/gosling-rallies-against-oracle-for-java-ee-neglect.html?token=%23tk.IFWNLE_nlt_infoworld_daily_2016-06-10&idg_eid=2b83abc5b4c3bb081735c45dae7b17c6&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=InfoWorld%20Daily:%20Morning%20Edition%202016-06-10&utm_term=infoworld_daily#tk.IFW_nlt_infoworld_daily_2016-06-10 
 4. Python zanurzony w Apache:
  1. http://www.python-course.eu/dynamic_websites.php
  2. https://www.yandex.com/search/?msid=1464160335.14078.22902.17900&text=mod_python 
  3. http://modpython.org/live/mod_python-3.3.1/doc-html/ 
  4. http://paulosman.me/2007/01/02/introduction-to-mod_python.html 
  5. http://helpful.knobs-dials.com/index.php/Mod_python_notes 
 5. SQLite narzędzia – http://erikej.blogspot.com/2009/04/sql-compact-3rd-party-tools.html – różne np. DBNavigator
 6. Historia rozwoju SQL Server – http://sqlmag.com/sql-server-2014/evolution-sql-server-2014 – pictogram
 7. Smutne – nie ma już Notificaction service w SQL Server 2008 i wyżej – http://stackoverflow.com/questions/2369054/why-microsoft-abandoned-notification-services-in-sql-server-2008

Linki:

1) Budowanie kompilatora w JS – https://www.youtube.com/watch?v=Tar4WgAfMr4 – takiego – https://github.com/thejameskyle/the-super-tiny-compiler?utm_campaign=News+On+Monday&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=28021793&_hsenc=p2ANqtz-9HgY0lTwZsxpFCBBRFwVA-lCTLIU7XCG6JvXKheE1hBgOzW2sk4dYcEI-XlO8iKIQgTJyJICoChro8txlMLRJf2ak0Cw&_hsmi=28021793

Posted 17 Lipiec 2016 by marekwmsdn in Bez kategorii

Rodzynki dla deweloperów   Leave a comment

 1. Medium:
  1. Autentykacja bez hasła – https://medium.com/javascript-scene/passwordless-authentication-with-react-and-auth0-c4cb003c7cde#.ufgbqc253
  2. https://medium.freecodecamp.com/imperative-vs-declarative-programming-283e96bf8aea#.h7zj4jd7b
 2. Zasoby chmurowe – https://www.box.com/pricing/personal/ z http://www.networkworld.com/article/2932962/cloud-storage/19-free-cloud-storage-options.html?token=%23tk.NWWNLE_nlt_networkworld_after_dark_alert_2016-07-14
 3. Kurs Androida – https://www.livecoding.tv/thatbrownguy/videos/QqkKr-android-weather-library/
 4. Pomocne biblioteki dla javy – http://zeroturnaround.com/rebellabs/7-best-android-libraries-that-java-developer-should-know-about/:
  1. Klasyczny DI http://square.github.io/dagger/
  2. Wycieki pamięci https://github.com/square/leakcanary
  3. Kodu QR https://github.com/zxing/zxing
  4. REST API na klasy http://square.github.io/retrofit/
  5. Kolejkowanie https://github.com/square/tape
 5. Rodzaje kolekcji w Javie – http://zeroturnaround.com/rebellabs/Java-Collections-Cheat-Sheet/
 6. Kapitalne źródła dla aplikacji mobilnych – https://github.com/cfjedimaster/Cordova-Examples
 7. ZXing biblioteka do bar-code dla .NET  – http://zxingnet.codeplex.com/
 8. Wspaniałe zasoby o Javie – http://farenda.com/java-collections-tutorial/ np. o jUnit
 9. Wzorce – https://dzone.com/articles/getting-rid-of-the-gang-of-four-design-patterns-is?edition=192584&utm_source=Daily%20Digest&utm_medium=email&utm_campaign=dd%202016-07-14
 10. Przykład wykorzystania SignalR do wysyłania komunikatów DO przeglądarki – http://www.codemag.com/article/1210071
 11. Kapitalny artykuł o XAML –  https://msdn.microsoft.com/windows/uwp/get-started/create-a-hello-world-app-xaml-universal, właściwie to samo ale wykorzystując WinJS – https://msdn.microsoft.com/pl-pl/windows/uwp/get-started/create-a-hello-world-app-js-universal
 12. Motywacje za motivation framework – https://github.com/google/guice/wiki/Motivation, jak zacząć – https://github.com/google/guice/wiki/GettingStarted – to jest kawałek z repozytorium projektów google na githbie. Jest tam także graficzny edytor kodu (ja Inventor), po “namalowaniu” potrafi wytworzyć kod (PHP/JS,Python) – https://developers.google.com/blockly/. Można go również zawrzeć na stronie w aplikacji webowej. Jest też tam biblioteka .NET dla Google API – https://developers.google.com/api-client-library/dotnet/get_started
 13. Używanie systemu plików zamiast blobów w MS SQL Server – https://www.mssqltips.com/sqlservertip/1489/using-filestream-to-store-blobs-in-the-ntfs-file-system-in-sql-server-2008/
 14. Ciekawe przykłady aplikacji:
  1. http://munnaondotnet.blogspot.com/2012/10/a-simple-prize-bond-manager-old.html
  2. http://munnaondotnet.blogspot.com/2012/09/how-to-resolve-aspnet-resend-confirm.html
  3. http://munnaondotnet.blogspot.com/2011/08/using-linq-to-sql-with-sqlite-database.html
 15. Wariacje na temat .NET HTTPListener – http://blogs.msmvps.com/ricardoperes/category/wcf/
 16. Fajna sprawa “rzucenie” wyjątku z linkiem do strony – http://codebetter.com/johnvpetersen/2014/06/19/exceptions-exist-for-a-reason-use-them/
 17. Ściąganie obrazów nie po HTTP ale z wykorzystaniem biblioteki WinJS – http://codebetter.com/johnvpetersen/2013/05/20/pre-process-your-images-with-promises/, dywagacje na temat Web API – http://codebetter.com/johnvpetersen/2012/08/01/documenting-your-asp-net-web-apis/, materiał na temat Web API – http://codebetter.com/johnvpetersen/2012/06/12/asp-net-web-api-example-video-now-available/,
 18. Android Studio – wykorzystanie biblioteki okHTTP – https://examples.javacodegeeks.com/android/android-http-get-post-example-okhttp/
 19. Idea tzw. basic income – http://www.infoworld.com/article/3081987/technology-business/basic-income-silicon-valley-resolves-to-disrupt-poverty.html
 20. Nauka ionic2 – http://www.joshmorony.com/an-introduction-to-lists-in-ionic-2/ – ma też kanał na youtube oraz na mojej poczcie jest 7 dniowy kurs oraz ebook
 21. Prościutki router w node.js – https://www.npmjs.com/package/woodland
 22. Kurs aplikacji dla WIndows CE, początek jest tu http://www.codeproject.com/Articles/43383/Windows-Mobile-App-Development-Part-Intro-to-usi, linki są takie:
  1. Windows Mobile App Development Part 1: Creating your First Application
  2. Correctly install VS2008 and Windows Mobile SDK to create your first mobility app. Part 1 of 7 from http://www.myrampup.com.
  3. Windows Mobile App Development Part 2: Device Emulator and Device Emulator Manager
  4. Use Device Emulator and Cellular Emulator to test your applications.
  5. Windows Mobile App Development Part 3: Basic WinForms App Development for Windows Mobile Devices
  6. Learn the basics of developing Windows Forms based applications for Windows Mobile devices.
  7. Windows Mobile App Development Part 4: Adding Custom Controls and Making Use of GPS Hardware
  8. Learn to add Custom Controls and make use of GPS hardware in your applications.
  9. Windows Mobile App Development Part 6: Device Security and Application Deployment
  10. Gain an understanding of device security, testing, and installation of your application on a Windows Mobile device.
  11. Windows Mobile App Development Part 7: Mobile Web Development
  12. Learn to create web based apps for Mobile devices with AJAX support enabled using browser controls.
  13. Mnie szczególnie interesuje rozdział o bazie –http://www.codeproject.com/Articles/43383/Windows-Mobile-App-Development-Part-Intro-to-usi
 23. Co nowego w Mobile 6 – https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb278115.aspx
 24. Rozbiegówka linków – http://searchwindevelopment.techtarget.com/tutorial/Mobile-and-Wireless-Development-Learning-Guide
 25. Z “maszyny czasu” – https://web.archive.org/web/20070702112017/http://samples.gotdotnet.com/quickstart/compactframework/
 26. Zapisywanie bajtów PDF z raportu na dysk – http://www.neodynamic.com/ND/FaqsTipsTricks.aspx?tabid=66&prodid=7&sid=79
 27. Haki w JS – lista 12 popularnych https://blog.jscrambler.com/12-extremely-useful-hacks-for-javascript/?utm_source=javascriptweekly&utm_medium=email
 28. Rozszerzona wersja siatki danych na WinForm – http://wpfextendeddatagrid.codeplex.com
 29. Instalowanie aplikacji – http://www.mobilepractices.com/2008/02/how-to-deploy-net-compact-framework-and.html
 30. Porównanie “ małych” baz – http://erikej.blogspot.com/2011/01/comparison-of-sql-server-compact-4-and.html
 31. SQL Server – procedury wbudowane – http://stackoverflow.com/questions/2276992/sql-server-ce-3-5-sp1-stored-procedures
 32. INFORMIT – Słownik pojęć o ciężkiej pracy (.NET)  – http://www.informit.com/guides/content.aspx?g=dotnet&seqNum=819
 33. Poza jQ, na ich bazie inne frameworki – http://www.infoworld.com/article/3039817/application-development/beyond-jquery-an-expert-guide-to-choosing-the-right-javascript-framework.html?upd=1467634715889 (node.js, express, koa, hapi itd…) – decisions
 34. Kapitalna sprawa – rozwiązanie edycji pól w grid-zie https://web.archive.org/web/20070701071213/http://samples.gotdotnet.com/quickstart/CompactFramework/doc/datagridediting.aspx, można nawet odtworzyć dźwięk – https://web.archive.org/web/20070701071213/http://samples.gotdotnet.com/quickstart/CompactFramework/doc/playsounds.aspx
 35. Tutorial o SQL Sever CE – https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver/bb895908.aspx

Posted 16 Lipiec 2016 by marekwmsdn in Bez kategorii

Nowinki   Leave a comment

Nowa wersja Diluvio, ci sami wykonawcy i dyrygent ale nieco postarzeni – https://www.youtube.com/watch?v=qtcbRwXJbR4

Big Data – lata 90. Przetwarzanie dużych ilości danych z sieci rodzi określone kłopoty: dane nie mają struktury (model relacyjny się nie nadaje); przetwarzanie takiej informacji jest kosztowne (nasilenie użyteczną informacją jest bardzo rzadkie). Podobny problem wystąpił w komercyjnym Internecie: jak wyszukać efektywnie informacji w sieci; jak sobie odbić to kosztem reklam. Zajęto się tematem indeksowania stron www (chodziło aby zawęzić ilość pokazywanych stron). Pojawiły się firmy wyszukiwarki: Alta-Vista (DEC z ludzmi Computer Science Lab of XEROX PARC któych przyciągnął do biznesu Bob Taylor, indeks towrzył program lingwistyczny), potem Yahoo (indeks tworzyli ręcznie ludzie – czytali w interneci), na sam konic Excite (podobnie jak Alta-Vista, tym razem program tworzył wielowymiarowy wektor wyszukanych stron. Każdy punkt przestrzeni to słowo kluczowe z wyszukiwanej frazy – genialny pomysł Graham Spencera). Powstanie Google dało nowy algorytm oparty o PageRank i tani sprzęt serwerowy sklecony domowym sposobem (tak tani że w przypadku zepsucia się sprzęt zostaje wyrzucony). Powoli Google zaczął dominować głównie dlatego, ze udało mu się połączyć  wyszukiwanie z reklamą. Kolejny problem Google był czysto techniczny – jak spiąć ze sobą tani sprzęt tak aby w działaniu wyglądał jak superkomputer? Sprawa niełatwa ponieważ każde zapytanie angażuje infrastrukturę IT w centrach obliczeniowych Google: 3 mln serwerów odpowiada za interakcję z użytkownikiem, 2 mln przechowuje indeks stron, 3 mln przechowuje same strony. Razem 12 mln serwerów. Podejście do tego problemu zapoczątkowało powstanie i rozwój rynku BIG DATA. Walka Google z Amazon o jak najwyższy  margines zysku spowodowało, że Google zwrócił się do maksymalizacji zysku pochodzącego ze sprzedaży reklam firmom zainteresowanym  w pozyskanie potencjalnego nabywcy swoich produktów. W tym celu Google zaczął także indeksować nie tylko strony ale i ludzi korzystających z wyszukiwarek. Dzięki temu mógł analizować zachowanie oraz przewidywać potrzebu potencjalnych konsumentów. Spowodowało to że zysk z operacji pay-per-click był u niego 10 do 100 razy wyższy od innych wyszukiwarek (ponieważ klienci wyszukiwarek dostawali na liście wyszukiwań wartościowe propozycje)  co spowodowało przyciągniecie do Google coraz więcej firm skłonnych do zapłacenia za prawo wyświetlania swoich reklam na stronach wyszukiwania. Rozwiązanie polegało na trzech pomysłach:

 1. Rozproszony System plikowy – Google File System i wymóg spójności danych po aktualizacji na jednym serwerze
 2. Nierelacyjna baza danych – Big Table z gwarancją spójności podczas aktualizacji
 3. Technologią programistyczną  MapReduce

Google wcale nie krył istoty swego sukcesu. A nawet w roku 2003 opublikował działanie GFS, w 2004 to samo zrobił z MapReduce. Na podstawie – http://betanews.com/2016/07/07/thinking-about-big-data-part-two/

Posted 16 Lipiec 2016 by marekwmsdn in Bez kategorii