Report Viewer Web Part – Programmatically Refresh a Report   Leave a comment

marekwmsdn:

Very Clever

Originally posted on If it were easy, it wouldn't be worth doing.:

For the 2nd phase of a project I was tasked with migrating a recently upgraded ASP.NET web application into SharePoint 2010.  The web application relied heavily on the ASP.NET Report Viewer control for displaying SQL Server Reporting Services (SSRS) Reports that were hosted in SharePoint 2010.

As one might suspect, when it came time to migrate the user controls that hosted the Report Viewer control we found out that the Report Viewer control does not play nicely in SharePoint as it makes use of session variables…among other things.  So, we decided to make use of the OOTB (Out Of The Box) SharePoint Report Viewer Web Part.  If one were to peel back the covers of the RVWP, he/she would notice that the control makes use of, you guessed it, the Report Viewer control!  Not fair!

Moving along…

One report had a link that called a JavaScript method to hide the RVWP…

View original 308 słów więcej

Posted 20 Listopad 2015 by marekwmsdn in Bez kategorii

Zapisku zbiorcze pod koniec tygodnia   Leave a comment

 1. Krytyka RESTful http://mmikowski.github.io/the_lie/– czy autor nie idzie w kierunku innej wersji SOAP-a? Proponuje JSON-a – http://mmikowski.github.io/json-pure/. Proponuje użycie websocket w ten sposób, że zaczyna się transmisję jako HTTPs, potem przechodzi na gniazda (użycie ich daje możliwość otwarcia asynchronicznego, dwukierunkowego kanału między serwerem a klientem)
 2. Przykład konwersji walut jako API ogólnodostępnego – https://medium.com/@IndianGuru/consuming-json-apis-with-go-currencylayer-f236d9616682. Wzmianka o centralnych repozytoriach API ProgrammableWeb is the world’s largest API repository (also do look at Mashape) and the first API I am going to take a look at is NumVerify (z <https://medium.com/@IndianGuru/consuming-json-apis-with-go-d711efc1dcf9>)
 3. Linka z Opery (czyszczenie):
  1. http://scn.sap.com/community/crystal-reports-for-visual-studio
  2. 1634913 – How to find .NET sample apps for the Crystal Reports SDK, RAS SDK and BOE SDK?
  3. 1215826 – How to deploy an application that uses Crystal Reports and Visual Studio .NET?
  4. Indeks – http://www.sdn.sap.com/irj/boc/index?rid=/webcontent/uuid/b0875577-f476-2b10-de9b-a8759527e1c3
  5. Oracle:
   1. http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/install.112/e47959/install.htm#NTCLI1280
   2. http://download.oracle.com/oll/obe/EntityFrameworkOBE/EntityFrameworkOBE.htm
   3. http://download.oracle.com/oll/obe/EntityFrameworkWCF/WCFEntityFramework.htm
  6. .NET – http://www.developer.com/net/csharp/article.php/10918_3718691_2/Working-with-the-DataGridView-Control.htm
   1. https://www.microsoftvirtualacademy.com/en-US/training-courses/building-responsive-ui-with-bootstrap-8378?l=BDfMAHIz_3004984382
   2. https://www.mssqltips.com/sql-server-webcasts/
   3. http://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/2072a9/diving-into-python-chapter-14/
   4. http://blogs.windows.com/buildingapps/2015/08/20/net-native-what-it-means-for-universal-windows-platform-uwp-developers/#.Vdc9NujUSz0.twitter
  7. Windows CE Mobile:
   1. http://www.danielmoth.com/Blog/netcf-beta-2.aspx
   2. https://github.com/Wintellect/PowerThreading/tree/master/PowerThreading-Desktop
  8. Android – https://software.intel.com/en-us/videos/develop-apps-in-html5-using-the-intel-xdk?cid=&utm_medium=Syndication&utm_source=Taboola&utm_campaign=Android_ASMO_Q3_15_Training_Videos_IH&&utm_term=idg-networkworld&utm_content=Develop+Apps+in+HTML5+Using+the+Intel®+XDK
  9. Zasoby do rozwoju w VS20xx (oferty możliwości):
   1. 2010 – https://msdn.microsoft.com/query/dev10.query?appId=Dev10IDEF1&l=EN-US&k=k(MSDNSTART)&rd=true
   2. 2013 – https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/dd831853(v=vs.120).aspx
   3. 2015 – https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd831853.aspx
   4. Jakie SDK pasują do jakiego VS? Tu – http://blogs.msdn.com/b/dotnet/p/dotnet_sdks.aspx#
  10. Java:
   1. http://www.journaldev.com/2015/servlet-interview-questions-and-answers
  11. Zasoby:
   1. http://codecondo.com/10-interesting-articles-every-php-developer-read/
   2. http://www.eduonix.com/freebies?utm_source=Codecondo&utm_medium=Codecondo%20Blog&utm_term=Freebies&utm_content=Freebies&utm_campaign=Take%20Free%20Course
   3. http://www.creativedocs.net/tools/
   4. http://www.joelonsoftware.com/articles/fog0000000043.html
   5. http://www.joelonsoftware.com/articles/fog0000000069.html
 4. Power BI serwer – https://app.powerbi.com/groups/me/getdata/files?redirectedFromSignup=1
 5. ToDo :
  1. https://dzone.com/articles/working-mp3s-id3-and?mz=27249-mobile
  2. https://dzone.com/articles/running-wildfly-swarm-microservices-in-docker?mz=27249-mobile
  3. https://dzone.com/articles/is-java-remote-procedure-call-dead-in-the-rest-age?mz=27249-mobile
  4. https://dzone.com/articles/the-future-of-the-java-ecosystem?mz=27249-mobile
  5. https://dzone.com/articles/introducing-payara-micro-a-new-way-of-running-java

Posted 16 Październik 2015 by marekwmsdn in Bez kategorii

The role of an Agile architect   Leave a comment

Source: The role of an Agile architect

Posted 16 Październik 2015 by marekwmsdn in Bez kategorii

Ciekawostki w czwartek   Leave a comment

Posted 8 Październik 2015 by marekwmsdn in C#, jQuery, SQL Server

API dobre na wszystko – korzystanie z narzędzia SWAGGER   Leave a comment

Można powiedzieć, że sercem nowoczesnych aplikacji jest jej API czyli zbiór reguł do wywołania funkcjonalności udostępnionych na zewnątrz. Tutaj też zaczyna rosnąć w znaczenie sposób dzielenia aplikacji na komponenty (zamiast zwartego system tzw. architektury silosowej) dostępnych przez mikroserwisy, które są lokalnym API. API w świecie aplikacji rozproszonych, podzielonych na komponenty i korzystających z SOA – staje się niejako wizytówką aplikacji. Dobrze przemyślana struktura API zwiększa konkurencyjność aplikacji. Na podstawie artykułu – http://www.infoworld.com/article/2902750/application-development/manage-apis-with-swagger.html. Swagger jest jednym z narzędzi do tworzenia, testowania i dokumentowania API w aplikacjach. API Swaggera bazuje na koncepcji Restful oraz zasobów URI.

Podobny artykuł z O’Reilly – http://radar.oreilly.com/2015/09/building-apis-with-swagger.html. Odwieczny dylemat co pierwsze API czy kod? Wygląda na to, że API ma być pierwsze – tak wybrała firma Apigee, pionier w tym podejściu. Mamy tu interakcję między zespołem tworzącym API a deweloperami – należało zapewnić między nimi sprawny obieg. Zaczęto mówić o potrzebie narzędzia do zarządzania cyklem życia API. Tak powstało narzędzie Swagger (stworzone przez firmę Reverb) wymyślony przez nich format przedstawienia API. Każde API ma swój zasób URI.

Istniejące do powstania Swaggera rozwiązania API można podzielić na dwie kategorie:

 1. API generuje kod – poprzez wykorzystania języka IDL jak SOAP, CORBA, RCP. Interfejs (API) jest zdefiniowany w odrębnym pliku na podstawie którego generowany jest kod serwera i klienta. Wadą jest konieczność zapewnienia narzędzia do synchronizacji zmian w pliku API i regenerowanie kodu (typowe zajęcie dla CLI).
 2. Kod aplikacji określa API – poprzez stosowanie adnotacji jak w Javie (np. w JAXRS czy pierwotnej implementacji Swaggera. Kod i API są zawsze aktualne, ale opis API jest rozwlekły, niezrozumiały i nie do wykorzystania poza programistami
 3. Powstało też trzecie podejście kod jest równoważny z API – dla aplikacji bazujących na node.js stworzono frameworki np. express.js gdzie kod (funkcje) są przypisane bezpośrednio do URI (jedna z cech notacji funkcji w JS). Wada – wciąż brak możliwości generowania dokumentacji oraz nadal jest mieszanka kodu z opisem API.
 4. Bazując na powyższych doświadczeniach Swagger zastosował podejście projektowanie API steruje generowaniem kodu – zaowocowało to w następujących cechach:
  1. API tworzy się najpierw
  2. Artefakty opisujące konstrukcję API sterują generowanie kodu w czasie wykonania
  3. Zmiana w projekcie API będzie w czasie rzeczywistym wspierana w sposób przeźroczysty  w narzędziu (tak, że zniknie niebezpieczeństwo rozsynchronizowania się kodu lub dokumentacji)

Dodatkowo format Swagger 2.0 pozwala na dodatkową adnotację np. ze specyfikacją autoryzacji

Posted 8 Październik 2015 by marekwmsdn in JavaScript, Swagger

Tagged with , ,

Wsparcie MS dla mobilnych aplikacji hybrydowych   Leave a comment

Na podstawie http://www.networkworld.com/article/2989113/applications/microsoft-serves-up-taco-for-cross-platform-mobile-dev.html. Nowy produkt to Tools for Apache Cordova CLI 1.0.0 lub TACo (narzędzia do Cordovy). Pozwoli włączyć ekosystem wtyczek wyprodukowanych przez MS. Taco ma pomóc we włączaniu do swych aplikacji sprawdzonych wtyczek zebranych w jednym miejscu. Tworzenie, kompilacja i uruchamianie aplikacji składa się z szeregu poleceń ‚taco’ wpisywanych w linii poleceń tak, że widzimy co się sypie i na jakim kroku – łatwiej wtedy poszukać jakiegoś remedium np. na stackoverflow. Do pobrania z GitHuba

Posted 8 Październik 2015 by marekwmsdn in Cordova, Mobilne aplikacje hybrydowe

Zasoby do nauki JS z SitePoint   Leave a comment

Oto lista:

 1. http://www.sitepoint.com/mind-tricks-to-learn-javascript-faster/
 2. http://www.sitepoint.com/essential-tools-libraries-modern-javascript-developers/
 3. http://www.sitepoint.com/20-docs-guides-front-end-developers-5
 4. http://www.sitepoint.com/javascript-geospatial-advanced-maps/
 5. https://channel9.msdn.com/Events/WebPlatformSummit/2015/Advancing-JavaScript-without-breaking-the-web?WT.mc_id=13409-DEV-sitepoint-article33
 6. http://www.sitepoint.com/backbone-basics-models-views-collections-templates/
 7. http://www.sitepoint.com/dom-manipulation-with-nodelist-js/
 8. Jak to zrobić z GULP-em? http://callmenick.com/post/an-introduction-to-gulp
 9. Podstawy JS promise – http://ponyfoo.com/articles/es6-promises-in-depth

Posted 7 Październik 2015 by marekwmsdn in Bez kategorii

Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

Dołącz do 466 obserwujących.