Archiwum kategorii ‘XADES

Dla mnie bomba   Leave a comment

Super portal na temat deweloperski (niestety po rosyjsku, ale jeszcze trochę pamiętam) – Блоги / Хабрахабр – tam jest artykuł o obiektach 2D i ich interakcji – Обработка 2D столкновений с использованием LibCanvas / Canvas / Хабрахабр, o knockout też tam jest –Knockout, практический опыт использования / JavaScript / Хабрахабр i o interakcji Java/JS – Получаем данные из Javascript через функции Java / JavaScript / Хабрахабр

Historia JS oczami jego twórcy – http://brendaneich.com/2008/04/popularity/

Tutorial do knockout.js – http://blog.stevensanderson.com/2010/07/05/introducing-knockout-a-ui-library-for-javascript/

O co walczy Mozilla? Nie o wejscie na rynek aplikacji w przeglądarce (B2G) – już Google tam wtargnął poprzez OS Chrome i Androida i głosi ewangelię “browser based OS”– ale o rację bytu. Dzieje się tak dlatego, że Google przestaje wspierać Firefoxa. Na ten temat jest doskonały artykuł w serwisie betanews “Mozilla boots to promises with browser OS proposal”, chociaż z lekkim skrzywieniem autora w kierunku wszchmożności i nieomylności firmy Google (autorem jak nietrudno zgadnąć jest Wilcox). Tak nawiasem mówiąc Apple ma inny punkt widzenia – aplikacje na stosie OS.

Kurs C# – http://www.vijaymukhi.com/documents/books/csbasics/chap3.htm

Mój ulubiony autor na temat WCF:

 1. http://kashyapas.com/dotnet/performing-crud-on-odata-using-curl/
 2. http://kashyapas.com/dotnet/self-hosted-wcf-rest-service-template-for-vc-express/ (ma też wersję na WWD)

XADES w PHP? To możliwe – http://es.sourceforge.jp/projects/sfnet_xades-php/

Rewelacja jQuery odkrywa swoją mapę drogową rozwoju – http://jquerymobile.com/gbs/ oraz tworzenia aplikacji mobilnych przy pomocy Webmatrix i jQ Mobile – http://geekswithblogs.net/mbridge/archive/2011/07/25/webmatrix-hosting–how-to-build-mobile-apps-with-webmatrix.aspx

Posted 26 Lipiec 2011 by marekwmsdn in C#, JavaScript, jQuery, Mobile, PHP, XADES

Podpisy   Leave a comment

 1. Projekt XADES w technologii MS na codeplex – http://xadesnet.codeplex.com/
 2. Podobne ale w technologii Java – http://download.oracle.com/javase/1.4.2/docs/guide/security/CryptoSpec.html z przykładami (parsowanie PKCS#7 – http://download.oracle.com/javase/1.4.2/docs/guide/security/CryptoSpec.html#ParseCert)
 3. Zasoby kryptograficzne w wydaniu MS – http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa380256%28v=vs.85%29.aspx
 4. Bezpłatny serwis do składania podpisu pod PDF – http://www.globalsign.com/pdf-signing-tool/:
  1. podpis dokumentów PDF – http://www.globalsign.com/resources/datasheet-cds.pdf
  2. DOC – Learn more about Digital Signatures
  3. Trial –owy certyfikat – http://www.globalsign.com/document-security-compliance/adobe-cds/buy-adobe-cds/free-adobe-cds-demo.html
  4. http://www.labnol.org/software/sign-pdf-documents/9333/
  5. http://help.adobe.com/en_US/Acrobat/9.0/Standard/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7d48.w.html
  6. Link do YT na hasło “pdf signing”
 5. Podpis wg. Adobe dla wersji:
  1. 8 – http://help.adobe.com/en_US/Reader/8.0/help.html?content=WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7d48.html
  2. 9 – dla Readera “
  3. Sign a PDF

   When you sign a PDF, you assure the sender that the PDF reached its intended recipient. In Reader, only PDFs with Reader Usage Rights enabled can be signed. (In Acrobat, Advanced > Extend Features In Adobe Reader.)

   1. Click the Sign button Signature button in the Signature Panel, or choose Document > Sign > Sign Document.
   2. Follow the instructions to create a place for the signature, and then complete the Sign Document dialog box.
 6. Przykłady z biblioteki iText – http://itextpdf.sourceforge.net/howtosign.html#howtosign
 7. On-line –> http://www.makeuseof.com/tag/electronically-sign-pdf-documents-free-adobe-esignatures/
 8. Nieoceniony stackoverflow – http://stackoverflow.com/questions/378247/how-to-digitally-sign-pdf-files i tam http://www.codeproject.com/KB/files/Esignature.aspx
 9. Można się pokusić na rozwiązanie w PHP – http://www.web-development-blog.com/archives/create-pdf-documents-online-with-tcpdf/ (przykład skladania podpisu – http://www.tcpdf.org/examples/example_052.phps)
 10. Podobne rzeczy (i inne cuda) można robić w PowerShellu – http://stackoverflow.com/questions/3725389/how-to-sign-digitally-with-sha-2-in-powershell-not-openssl. To jest do osiągnięcia dzięki rozszerzenim – http://pscx.codeplex.com/documentation. Nic dziwnego, że znalazło się to na liście Hanselmana – http://www.hanselman.com/blog/ScottHanselmans2009UltimateDeveloperAndPowerUsersToolListForWindows.aspx
 11. Jeszcze jedna biblioteka w javie – PDFBox i problem – http://stackoverflow.com/questions/6197852/pdfboxbouncy-castle-signing-pdf. Jest jej reimplementacja w .NET poprzez IKVM – http://pdfbox.apache.org/userguide/dot_net.html
 12. Można poprzez applet w javie – http://stackoverflow.com/questions/4750137/sign-java-applet-step-by-step

Posted 17 Lipiec 2011 by marekwmsdn in Kryptografia, PDF, Podpis, XADES

Linki z lenovo – czwartek   Leave a comment

 1. Podpisywanie i tworzenie PDF – http://stackoverflow.com/questions/745779/generate-pdf-with-digital-signature  – jest b. wiele bibliotek i duży wybór.
 2. Tamże ciekawy wpis – http://stackoverflow.com/questions/3428344/xml-digital-signature-in-net. Są dwie główne biblioteki: dla javy to “signature applet created by the Jaume I University (CryptoApplet), that you can find at projectestic.uji.es/pr/cryptoapplet” i dla .NET to “a new project I’m involved in (XAdES .NET Project), that you can find at xadesnet.codeplex.com”. Inne linki dla javy (na bazie http://stackoverflow.com/questions/3054106/digital-signature-integration-with-software-written-in-java):
  1. http://java.sun.com/developer/technicalArticles/xml/dig_signatures/
  2. http://www.ibm.com/developerworks/lotus/library/forms-digital/
 3. Weryfikacja podpisu w krzyżowych śśrodowiskach – http://stackoverflow.com/questions/4203652/problems-checking-net-signature-in-java i http://stackoverflow.com/questions/1601560/java-and-net-interop-on-rsa-signatures
 4. MS na rzecz środowisk open source – technologia REST:
  1. http://blog.noelios.com/2009/02/20/microsoft-selects-restlet-to-show-rest-interoperability/
  2. http://www.restlet.org/community/
 5. Też ze stackoverflow:
  1. http://stackoverflow.com/questions/4666970/signing-soap-messages-using-x-509-certificate-from-wcf-service-to-java-webservice
  2. http://stackoverflow.com/questions/4379786/calling-a-secured-web-service-in-java
  3. Wykorzystanie certyfikatów do walidacji tożsamości – http://stackoverflow.com/questions/2276594/how-to-configure-a-wcf-service-to-only-accept-a-single-client-identified-by-a-x50

E-faktura i podpis   Leave a comment

Dane ze stycznia 2008 – TP SA wdrożyła wystawianie faktur klientom detalicznym (są jeszcze inni klienci – duże firmy). Doręczenie odbywa się e-mailem jako PDF + zewnętrzny plik do weryfikacji. Podpis w formacie XAdES-BES. Wdraża to itBCG. Testowe pliki z podpisem elektronicznym wraz z tabelą zestawień.

Podpis PDF – “Jest kilka wyjątków. Monitory Polskie są publikowane w postaci dokumentów PDF podpisanych elektronicznie, zarówno podpisem zewnętrznym (wymóg prawa) jak i osadzonym w dokumencie (wymóg zdrowego rozsądku)” – cytat od P. Krawczyka

Posted 10 Marzec 2011 by marekwmsdn in Podpis, XADES

Ważne rzeczy dla rozwoju   Leave a comment

Jedną z poważnych wad JS jest brak standardowego mechanizmu źródła danych i związania tego źródła z elementami na stronie HTML (tzw. data binding). W innych środowiskach jest wiele zaawansowanych mechanizmów tego typu np. OData. Próbą naprawienia tego braku jest projekt datatables.  Mamy tutaj nie tylko rozwiązany problem źródła danych ale też i wizualizacji w postaci tabeli z paginacją (oraz rozwiazanie dostarczania danych po stronie serwera). Biblioteka jest dojrzała i opiera się o jQuery.

Z ciekawej prezentacji możliwości jQuery z poratlu http://www.wdvl.com/:

 1. Ciekawy menedżer układów na stronie zainspirowany EXT JS – UI.Layout
 2. ToolTips – http://jquery.bassistance.de/tooltip/demo/
 3. Stronicowanie – http://www.geckonewmedia.com/blog/2009/8/20/simplepager—jquery-paging-plugin—updated
 4. http://bassistance.de/jquery-plugins/jquery-plugin-accordion/

Masz aplikację w Pythonie? Możesz ją skompilować do exe przy pomocy Py2exe lub cx_freeze. Lub napisać aplikację GUI przy pomocy PythonCard.

Ku pamięci, jak osiągnąć więcej mniejszym wysiłkiem (Coaching Series: Accomplishing More By Doing Less) na YT z serii http://www.youtube.com/user/GoogleTechTalks

Wielkopomne dzieła MS:

 1. .NET Web Services Security” autorstwa Juval Lowy
 2. Securely with XML Signatures and Encryption”
 3. Jeszcze jedna składnica e-book-ów: netbks.info oraz www.wowebook.com lub congloi.info
 4. Retrieving HTTP content in .NET” (inna strona Ricka S – http://americanparanoia.com/) + jego blog
 5. Przyczynek do programowania w C# od Yahoo (stosuje REST)
 6. Wzorce dla Ajax-a – http://ajaxpatterns.org/Ajax_Frameworks
 7. Explore Rich Client Scripting with jQuery
 8. Paul Morozowski – http://www.rcs-solutions.com/blog/CategoryView,category,WCF.aspx

Rozwój duchowy:

 1. http://sanctus.org/lectionary.html
 2. http://higherthings.org/ – tamże jest też radio
 3. http://www.dragosroua.com/how-to-defrag-your-mind-in-5-easy-steps/

Coś dla dzieci – portal – http://www.bestprogrammertools.info/everything.html

Nowa biblioteka do podpisów   Leave a comment

Pojawiła się nowa bibliotek j4sign – dla twórców w języku Java.  Służy do obsługi żetonów w formacie PKCS#11. Problem jest w tym, że standard ten wymyślony przez RSA opisuje API w języku C/C++ i aby się do nich dostać z poziomu języka Java należy posłużyć się wrapperem JNI. Najbardziej popularnym jest http://jce.iaik.tugraz.at/products/14_PKCS11_Wrapper/index.php, zachecające jest to, że udostępniany jest on na zasadzie Apache.  Wrappery te są dostarczane jako rozszerzenia w technologii java (http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/guide/plugin/developer_guide/extensions.html).  Wykorzystano także inne dostępne technologie:

 1. implementacja PKCS#11 – OpenSC oraz
 2. oprogramowanie http://smartsign.sourceforge.net/ (platforma tylko Linux) a także
 3. projekt http://opensignature.sourceforge.net/

Posted 21 Luty 2010 by marekwmsdn in XADES

Podpis w nowym MS Office 2010   Leave a comment

W wersji beta nowego pakietu biurowego MS jest zaimplementowany podpis elektroniczny w formacie XAdSign. Powód – zalecenia EU “By implementing XAdES, Office complies with the European Union Advanced Electronic Signature Criteria in Directive 1999/93/EC as well as a new Brazilian government directive which defines XAdES as the accepted standard for digital signing in Brazil”.  Chodzi o problem czasu i zapewnienie weryfikalności podpisu dla którego certyfikat wygasł (zwykle to dwa lata). Odmiana formatu XAdSin (wersja z –T) pozwala przechować datę podpisu, dzięki czemu można sprawdzić czy w tym czasie certyfikat był ważny. Ale do tego trzeba dodać odpowiedni serwer czasu zgodny z RFC 3161 (do stawiania znaczników czasu). Można iść jeszcze dalej – w odmianie XAdSign-X-L oprócz znacznika czasu podpisania dokumentu jest również informacja o certyfikatach pośrednich i listach odwołań

Posted 21 Luty 2010 by marekwmsdn in XADES

Chrome z domu   Leave a comment

Posted 17 Styczeń 2010 by marekwmsdn in XADES

Windows 7 a sprawa czytników   Leave a comment

KIR

 • Odpowiedź na pytanie do eksperta wpisane na stronie WWW.
  Data zapisania pytania: 2010-01-06 16:36
  Pytanie zadał: Marek
  Pytanie:
  Proszę o pomoc w instalacji certyfikatu KIR w środowisku Windows 7.Jakie oprogramowanie należy zainstalować?
  Odpowiedź:
  Proszę uruchomić instalator Szafir z dołączonej płyty CD, zainstalować aplikacje szafir oraz certyfikaty nadrzędne. Proszę pobrać i zainstalować ze strony producenta najnowszą wersję oprogramowania służącego do zarządzania kartą CryptoCard Suite 1.20.0037.
  Jeżeli po podłączeniu czytnika kart kryptograficznych do stacji roboczej system windows nie odnajdzie odpowiednich sterowników dla urządzenia, znajdzie je Pan na stronie firmy SCM Microsystems .
  Certum

Sigillum

 • (Info ze stycznia 2010) Witam,
  Oficjalnie w chwili obecnej jeszcze nie wspieramy tego systemu operacyjnego. Oprogramowanie będzie dostępne za miesiąc. Nieoficjalnie pakiet SigillumSign PRO 2.5 i CryptoCard Suite 1.20.0026 działa na Windows 7 z tym, że są kłopoty z CCS i karta kryptograficzna musi być włożona do czytnika przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności związanej z podpisem. Inaczej CCS się wywali.

 

Posted 14 Styczeń 2010 by marekwmsdn in CAPICOM, XADES

Obsługa aplikacji   Leave a comment

 1. Python do programowania MS Excel – http://www.pyxll.com/features
 2. BIP twierdzi, że dokumenty elektroniczne mają być podpisane podpisem cyfrowym w formacie XADES-BES. Załączniki mogą mieć różny format: m.in. PDF, RAR, ZIP, MS Office itd. – http://www.bip.wbd.pl/?menu_id=17

Posted 13 Styczeń 2010 by marekwmsdn in XADES

Follow

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.